सिटी सर्वे उतारा म्हणजे काय
सिटी सर्वे उतारा म्हणजे काय

सिटी सर्वे उतारा म्हणजे काय? – City Survey Mhanje Kay

सिटी सर्वे उतारा म्हणजे शहरी भागातील जमिनीच्या मालकीची आणि सीमा यांची नोंद असलेली एक अधिकृत कागदपत्र आहे. हे कागदपत्र स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयातून जारी केले जाते.

सिटी सर्वे उतारामध्ये खालील माहिती असते:

 • जमिनीचा मालक किंवा मालकांची नावे
 • जमिनीचा प्रकार (शेती, बांधकाम, व्यावसायिक, इ.)
 • जमिनीचा क्षेत्रफळ
 • जमिनीची सीमा
 • जमिनीवरील कोणतीही बांधकामे किंवा अन्य इमारती

सिटी सर्वे उतारा अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, तो जमिनीच्या मालकीचे पुरावे म्हणून वापरला जाऊ शकतो, जमिनीची विक्री किंवा खरेदी करताना, कर भरताना, किंवा इतर विविध सरकारी व्यवहारांसाठी.

सिटी सर्वे उतारा काढण्यासाठी, तुम्हाला स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा सर्व्हे नंबर, मालकीचे पुरावे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत लागतात. अर्जाची फी देखील भरावी लागते.

सिटी सर्वे उतारा काढण्याची प्रक्रिया सहसा काही दिवस किंवा आठवडे लागते.

सिटी सर्वे उतारा काढण्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • जमिनीच्या मालकीचे पुरावे प्रदान करते.
 • जमिनीची सीमा स्पष्ट करते.
 • जमिनीच्या मूल्यांकनासाठी मदत करते.
 • कर भरताना मदत करते.
 • इतर विविध सरकारी व्यवहारांसाठी आवश्यक असते.

सिटी सर्वे नंबर म्हणजे काय?

सिटी सर्वे नंबर हा शहरी भागातील जमिनीच्या मालकी आणि सीमा यांची ओळख करणारा एक अद्वितीय क्रमांक आहे. हा क्रमांक स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयातर्फे जारी केला जातो.

सिटी सर्वे नंबर सहसा चार अंकी असतो, परंतु तो सहा अंकीही असू शकतो. सिटी सर्वे नंबरचा पहिला अंक त्या जमिनीच्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतो, दुसरा अंक तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करतो, तिसरा अंक गावाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि चौथा अंक जमिनीचे विशिष्ट क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतो.

सिटी सर्वे नंबर जमिनीच्या मालकीचे पुरावे म्हणून वापरला जातो. तो जमिनीची विक्री किंवा खरेदी करताना, कर भरताना, किंवा इतर विविध सरकारी व्यवहारांसाठी आवश्यक असतो.

सिटी सर्वे उतारा ऑनलाइन

सिटी सर्वे उतारा ऑनलाइन प्राप्त करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा सिटी सर्वे नंबर आणि इतर आवश्यक माहितीसह ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जाची फी देखील भरावी लागते.

सिटी सर्वे उतारा ऑनलाइन प्राप्त करण्यासाठी काही लोकप्रिय वेबसाइट्स खालीलप्रमाणे आहेत:

 • महाराष्ट्र भूमी अभिलेख ऑनलाइन
 • भूमी अभिलेख महाराष्ट्र
 • भूमि अभिलेख भारत

सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड

सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड हा सिटी सर्वे उताराचा एक प्रकार आहे. हा कार्ड अधिक तपशीलवार माहिती प्रदान करतो, जसे की:

 • जमिनीचा मालक
 • जमिनीचा प्रकार
 • जमिनीचा क्षेत्रफळ
 • जमिनीची सीमा
 • जमिनीवरील कोणतीही बांधकामे किंवा अन्य इमारती

सिटी सर्वे प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करण्यासाठी, तुम्हाला स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. अर्ज करताना तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा सिटी सर्वे नंबर आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत लागतात. अर्जाची फी देखील भरावी लागते.

सिटी सर्वे उतारा महाराष्ट्र एप्स

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाने सिटी सर्वे उतारा ऑनलाइन मिळवण्यासाठी काही मोबाईल App विकसित केले आहेत. या Apps ना “महाराष्ट्र भूमी अभिलेख ऑनलाइन” असे नाव देण्यात आले आहे.

या Apps द्वारे, तुम्ही तुमच्या जमिनीचा सिटी सर्वे नंबर आणि इतर आवश्यक माहितीसह ऑनलाइन अर्ज करू शकता. अर्जाची फी देखील App द्वारे भरता येते.

सर्वे नंबर / गट नंबर नकाशा

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभागाने सर्वे नंबर / गट नंबर नकाशा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला आहे. हा नकाशा भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

या नकाशावर, तुम्ही तुमच्या जमिनीचा सर्वे नंबर किंवा गट नंबर टाकून तुमच्या जमिनीचा नकाशा पाहू शकता. तुम्ही तुमच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, सीमा आणि इतर माहिती देखील पाहू शकता.

हा नकाशा जमिनीच्या मालकीचे पुरावे म्हणून वापरला जाऊ शकतो. तो जमिनीची विक्री किंवा खरेदी करताना, कर भरताना, किंवा इतर विविध सरकारी व्यवहारांसाठी आवश्यक असतो.

सिटी सर्वे उतारा म्हणजे काय? – City Survey Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply