परीस म्हणजे काय
परीस म्हणजे काय

परीस म्हणजे काय? – Parish Mhanje Kay

परीस हा एक कल्पित धातू आहे ज्याला अनेक गुणधर्म दिले जातात. परीसाला पारभासी, हलक्या वजनाचे आणि अतिशय टिकाऊ असे म्हटले जाते. त्याला अनेकदा “सर्व धातूंचा राजा” म्हणून ओळखले जाते.

परीसाची कथा अनेक संस्कृतींमध्ये आढळते. प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथांमध्ये, परीस हे हेफेस्टस, अग्नि देवाचे धातू आहे. हेफेस्टस परीसपासून शस्त्रे, वस्तू आणि अगदी देवतांचे मंदिरे बनवतो.

मध्ययुगीन युरोपमध्ये, परीसाला जादूई गुणधर्म दिले गेले. असे मानले जात असे की परीस घातल्यास व्यक्ती अमर होऊ शकते, इच्छित गोष्टी प्राप्त करू शकते आणि अगदी मृत्यूचा सामना करू शकते.

परिस म्हणजे ज्याच्या स्पर्शाने कोणत्याही वस्तुला स्पर्श केला तरी सोने होते असा धातू.

आधुनिक काळात, परीसाला विज्ञान कल्पनेत अनेकदा वापरले जाते. उदाहरणार्थ, विज्ञान कथांमध्ये, परीसपासून बनवलेल्या अंतराळयान आणि इतर तंत्रज्ञानाची कल्पना केली जाते.

परीसची काही कल्पित गुणधर्म

 • पारभासी
 • हलके वजनाचे
 • अतिशय टिकाऊ
 • जादूई गुणधर्म
 • अमरत्व
 • इच्छाशक्ती पूर्ण करणे
 • मृत्यूचा सामना करणे

परीसची काही वास्तविकता

 • परीस हा एक कल्पित धातू आहे.
 • परीसाचे कोणतेही वास्तविक गुणधर्म नाहीत.
 • परीसाची कथा अनेक संस्कृतींमध्ये आढळते.
 • परीसला जादूई गुणधर्म दिले जातात.
 • आधुनिक काळात, परीसाला विज्ञान कल्पनेत अनेकदा वापरले जाते.

परीस म्हणजे काय? – Parish Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply