संत ज्ञानेश्वरांच्या भाषेची वैशिष्ट्ये

संत ज्ञानेश्वर हे मराठी भाषेतील सर्वात महत्त्वाचे संत आणि कवी मानले जातात. त्यांनी लिहिलेले “ज्ञानेश्वरी” हे मराठी साहित्यातील एक महान ग्रंथ आहे. ज्ञानेश्वरांच्या भाषेची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सहज सुबोधता: ज्ञानेश्वरांची भाषा सहज सुबोध आहे. त्यांनी सामान्य माणसाला समजतील अशा भाषेत लिहिले आहे.
  • रसाळता: ज्ञानेश्वरांची भाषा रसाळ आहे. त्यांची ओव्या भावपूर्ण आणि अर्थपूर्ण आहेत.
  • सौंदर्य: ज्ञानेश्वरांची भाषा सौंदर्यपूर्ण आहे. त्यांनी शब्दांची सुंदर योजना केली आहे.
  • वैविध्य: ज्ञानेश्वरांची भाषा वैविध्यपूर्ण आहे. त्यांनी विविध प्रकारच्या भाषिक शैलींचा वापर केला आहे.

ज्ञानेश्वरांच्या भाषेतील काही विशिष्ट वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • मराठी भाषेचा विकास: ज्ञानेश्वरांनी मराठी भाषेचा विकास करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. त्यांनी मराठी भाषेत नवीन शब्द आणि वाक्यरचनेचा वापर केला.
  • मराठी साहित्याचा पाया: ज्ञानेश्वरांनी मराठी साहित्याचा पाया घातला. त्यांच्या “ज्ञानेश्वरी” ग्रंथामुळे मराठी साहित्याला एक नवीन दिशा मिळाली.

ज्ञानेश्वरांच्या भाषेची वैशिष्ट्ये त्यांच्या साहित्याला अद्वितीय बनवतात. त्यांची भाषा मराठी साहित्यातील एक अमूल्य ठेवा आहे.

संत ज्ञानेश्वरांच्या भाषेची वैशिष्ट्ये

पुढे वाचा:

Leave a Reply