महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) एकत्रित स्पर्धा परीक्षा ही एक अत्यंत स्पर्धात्मक परीक्षा आहे जी उमेदवाराच्या विविध विषयांमधील ज्ञान आणि कौशल्याची चाचणी घेते. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम उमेदवाराच्या मराठी आणि इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी, भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासकीय व्यवस्था, आर्थिक आणि सामाजिक विकास, पर्यावरणीय पर्यावरण आणि हवामान बदल, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घटना, तार्किक यासारख्या क्षेत्रातील प्रवीणतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. आणि विश्लेषणात्मक तर्क, परिमाणात्मक योग्यता आणि महाराष्ट्र आणि भारताचा इतिहास आणि भूगोल. या अभ्यासक्रमाचा उद्देश उमेदवाराची एकूण योग्यता आणि समीक्षक आणि विश्लेषणात्मक विचार करण्याची क्षमता तपासणे आहे.

MPSC एकत्रित अभ्यासक्रम – Combine Syllabus in Marathi

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात खालील विषयांचा समावेश होतो:

 1. मराठी भाषा
 2. इंग्रजी भाषा
 3. सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी
 4. भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासकीय व्यवस्था
 5. आर्थिक आणि सामाजिक विकास
 6. पर्यावरणीय पर्यावरणशास्त्र आणि हवामान बदल
 7. आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घटना
 8. तार्किक आणि विश्लेषणात्मक तर्क
 9. परिमाणात्मक योग्यता
 10. महाराष्ट्र आणि भारताचा इतिहास आणि भूगोल

कृपया लक्षात घ्या की अभ्यासक्रम दरवर्षी बदलू शकतो आणि सर्वात ताज्या माहितीसाठी एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटचा संदर्भ घेणे नेहमीच चांगले असते.

 • मराठी भाषा: हा विभाग उमेदवाराच्या मराठी भाषेतील व्याकरण, शब्दसंग्रह, आकलन आणि रचना यासह प्राविण्य तपासेल.
 • इंग्रजी भाषा: हा विभाग उमेदवाराच्या इंग्रजी भाषेतील प्राविण्य, व्याकरण, शब्दसंग्रह, आकलन आणि रचना यासह तपासेल.
 • सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी: हा विभाग उमेदवाराच्या सामान्य ज्ञानाची आणि भारत आणि जगात घडणाऱ्या चालू घडामोडींच्या जागरूकतेची चाचणी करेल. यामध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्रीडा, संस्कृती आणि सामान्य रूची असलेल्या इतर क्षेत्रांचे ज्ञान समाविष्ट आहे.
 • भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासकीय व्यवस्था: हा विभाग उमेदवाराचे भारतीय संविधान, सरकारची रचना आणि कार्यप्रणाली आणि नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेईल.
 • आर्थिक आणि सामाजिक विकास: हा विभाग उमेदवाराच्या गरिबी, रोजगार, पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकास यासह आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांच्या ज्ञानाची चाचणी करेल.
 • पर्यावरणीय पारिस्थितिकी आणि हवामान बदल: हा विभाग उमेदवाराच्या पर्यावरणीय समस्यांबद्दलचे ज्ञान आणि ग्रहावरील हवामान बदलाच्या प्रभावाची चाचणी घेईल.
 • आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घटना: हा विभाग उमेदवाराच्या आंतरराष्ट्रीय घटना, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि भारत आणि इतर देशांच्या परराष्ट्र धोरणांच्या ज्ञानाची चाचणी करेल.
 • तार्किक आणि विश्लेषणात्मक तर्क: हा विभाग उमेदवाराच्या समस्या सोडवणे आणि निर्णय घेण्याच्या कौशल्यांसह तार्किक आणि विश्लेषणात्मक विचार करण्याच्या क्षमतेची चाचणी करेल.
 • परिमाणात्मक योग्यता: हा विभाग अंकगणित, बीजगणित, भूमिती आणि डेटा विश्लेषणासह उमेदवाराच्या गणितीय आणि संख्यात्मक क्षमतेची चाचणी करेल.
 • महाराष्ट्र आणि भारताचा इतिहास आणि भूगोल: हा विभाग उमेदवाराच्या महाराष्ट्र आणि भारताचा इतिहास आणि भूगोल या क्षेत्राच्या सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक पैलूंच्या ज्ञानाची चाचणी करेल.

MPSC एकत्रित अभ्यासक्रम – Combine Syllabus in Marathi

FAQ: MPSC एकत्रित अभ्यासक्रमाबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: MPSC एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात कोणते मुख्य विषय समाविष्ट आहेत?

उत्तर: अभ्यासक्रमात समाविष्ट असलेल्या मुख्य विषयांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी, भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासकीय व्यवस्था, आर्थिक आणि सामाजिक विकास, पर्यावरणीय पर्यावरण आणि हवामान बदल, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि घटना, तार्किक आणि विश्लेषणात्मक तर्क, परिमाणात्मक योग्यता यांचा समावेश आहे. , आणि महाराष्ट्र आणि भारताचा इतिहास आणि भूगोल.

प्रश्न: MPSC एकत्रित स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यासक्रम सर्व वर्षांसाठी सारखाच आहे का?

उत्तर: अभ्यासक्रम वर्षानुवर्षे बदलू शकतो, नवीनतम माहितीसाठी एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटचा संदर्भ घेणे केव्हाही चांगले.

प्रश्न: MPSC एकत्रित स्पर्धा परीक्षेचा काही विशिष्ट पॅटर्न आहे का?

उत्तर: होय, परीक्षेत सहसा बहु-निवडीचे प्रश्न असतात आणि नमुना वर्षानुवर्षे बदलू शकतो. सर्वात ताज्या माहितीसाठी एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटचा संदर्भ घेणे चांगले.

प्रश्न: मी MPSC एकत्रित स्पर्धा परीक्षेची तयारी कशी करू शकतो?

उत्तर: परीक्षेची तयारी करण्यासाठी, अभ्यासक्रम आणि परीक्षेच्या पद्धतीची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. आपण पाठ्यपुस्तके, मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि ऑनलाइन संसाधने यासारख्या अभ्यास सामग्रीचा देखील संदर्भ घेऊ शकता. नमुना पेपर आणि मॉक टेस्टचा सराव करणे देखील उपयुक्त ठरू शकते.

प्रश्न: MPSC एकत्रित स्पर्धा परीक्षेसाठी काही विशिष्ट पुस्तकांची शिफारस केली आहे का?

उत्तर: एमपीएससी परीक्षेच्या तयारीसाठी विविध पुस्तके उपलब्ध आहेत, पुस्तकांची नवीनतम आवृत्ती आणि सध्याचा अभ्यासक्रम समाविष्ट असलेली पुस्तके तपासणे केव्हाही उत्तम. एमपीएससी परीक्षेसाठी काही लोकप्रिय पुस्तके म्हणजे धनंजय कमलाकर खोत यांचे “MPSC राज्यसेवा”, रमेश प्रकाशन संस्थेचे “MPSC परीक्षा मार्गदर्शक”, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे “MPSC परीक्षा पेपर”.

Leave a Reply