हक्क सोड पत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या मालमत्तेवरील आपला हक्क सोडल्याचे सांगितले जाते. हक्क सोड पत्र केवळ त्या व्यक्तीद्वारेच केले जाऊ शकते ज्याचे त्या मालमत्तेवर हक्क आहे.

हक्क सोड पत्र
हक्क सोड पत्र

हक्क सोड पत्र कसे करावे? – Hakka Sod Patra Format in Marathi

हक्क सोड पत्र करण्यासाठी, खालील चरणांचे अनुसरण करा:

 1. पत्राची सुरुवात नमस्काराने करा.
 2. पत्रात, आपण कोणत्या मालमत्तेचा हक्क सोडत आहात ते स्पष्टपणे सांगा.
 3. आपण हक्क सोडण्याचे कारण स्पष्ट करा.
 4. आपण हक्क सोडत असल्याची आपली संमती नोंदवा.
 5. पत्राची शेवट स्वाक्षरीने करा.

हक्क सोड पत्राची नमुना खाली दिली आहे:

नमस्कार,

मी [आपले नाव], [आपला पत्ता] येथील रहिवासी. मी [मालमत्तेचे नाव], [मालमत्तेचा पत्ता] या मालमत्तेचा हक्क सोडत आहे.

मी हा हक्क सोडण्याचे कारण म्हणजे [हक्क सोडण्याचे कारण].

मी [मालमत्तेचे नाव] या मालमत्तेचा हक्क सोडत असल्याची माझी संमती असून, मी यापुढे या मालमत्तेच्या कोणत्याही हक्काचा दावा करणार नाही.

आपला विश्वासू, [आपले नाव]

हक्क सोड पत्र साध्या कागदावर लिहून दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीने नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. हक्क सोड पत्र नोंदणीकृत केल्याने त्याचे कायदेशीर महत्त्व वाढते.

हक्क सोड पत्राचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • हे मालमत्तेच्या मालकीच्या वादातून मुक्त होण्याचा एक मार्ग आहे.
 • हे मालमत्तेची विक्री किंवा हस्तांतरण सुलभ करू शकते.
 • हे कर चुका टाळण्यास मदत करू शकते.

हक्क सोड पत्र लिहिताना, खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • पत्र स्पष्ट आणि सुस्पष्ट असावे.
 • पत्रात सर्व आवश्यक माहिती असावी.
 • पत्राची स्वाक्षरी सत्य असावी.

हक्क सोड पत्र हे एक महत्त्वाचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हे पत्र लिहिल्याने मालमत्तेच्या मालकीचे अधिकार स्पष्टपणे बदलले जातात.

जर तुम्हाला एखाद्या मालमत्तेचा हक्क सोडायचा असेल, तर तुम्ही हक्क सोड पत्र करून ते करू शकता. हक्क सोड पत्र करण्यासाठी वरील चरणांचे अनुसरण करा किंवा वकीलाची मदत घ्या.

हक्क सोड पत्र कसे करावे? – Hakka Sod Patra Format in Marathi

पुढे वाचा:

Leave a Reply