मृत्युपत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे काय होईल याची पूर्वसूचना. मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जे एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करते.

मृत्युपत्र कसे करावे
मृत्युपत्र कसे करावे

मृत्युपत्र कसे करावे? – Mrutyupatra Kase Karave

मृत्युपत्र हे एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मालमत्तेचे काय करायचे हे ठरवते.

मृत्युपत्र करण्यासाठी, तुम्हाला खालील चरणांचे अनुसरण करावे लागेल:

 1. मृत्युपत्र लिहिण्यासाठी योग्य नमुना निवडा. तुम्ही मृत्युपत्र लिहिण्यासाठी ऑनलाइन किंवा तुमच्या स्थानिक कायदेशीर पुस्तक दुकानातून नमुना मिळवू शकता.
 2. नमुना पूर्णपणे आणि अचूकपणे भरा. मृत्युपत्रात तुमचे नाव, जन्मतारीख, पत्ता, संपर्क माहिती आणि तुमच्या मालमत्तेची यादी असणे आवश्यक आहे. तुम्ही तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या मालमत्तेचे काय करायचे हे देखील ठरवावे लागेल.
 3. मृत्युपत्र दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लिहा. साक्षीदारांनी मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि त्यांचे नाव आणि पत्ता नमूद केला पाहिजे.
 4. मृत्युपत्र सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. तुम्ही मृत्युपत्र तुमच्या बँकेत किंवा तुमच्या स्थानिक वकील कार्यालयात ठेवू शकता.

मृत्युपत्र करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • मृत्युपत्र हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. मृत्युपत्र लिहिताना काळजी घ्या की ते योग्यरित्या आणि अचूकपणे लिहिलेले आहे.
 • मृत्युपत्रात तुमच्या मालमत्तेची अचूक यादी असणे आवश्यक आहे. तुमच्या मालमत्तेमध्ये तुमची जमीन, घर, पैसे, वाहने आणि इतर कोणतीही मालमत्ता असू शकते.
 • मृत्युपत्रात तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या मालमत्तेचे काय करायचे हे स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. तुम्ही तुमच्या मालमत्तेचा काही भाग तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना, मित्रांना किंवा इतर कोणालाही देऊ शकता.
 • मृत्युपत्र दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत लिहा. साक्षीदारांनी मृत्युपत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि त्यांचे नाव आणि पत्ता नमूद केला पाहिजे.

मृत्युपत्र नमुना मराठी – Mrutyupatra Format in Marathi

मृत्यूपत्र

मी, [मृत्युपत्रकर्ताचे नाव], [मृत्युपत्रकर्ताचे पत्ता], [मृत्युपत्रकर्ताचे जन्मतारीख] रोजी जन्मलेला/लेली, सध्या [मृत्युपत्रकर्ताचे सध्याचे ठिकाण] येथे राहणारा/णारी, हे मृत्युपत्र लिहित आहे.

मी, माझ्या मृत्यूनंतर माझी मालमत्ता खालीलप्रमाणे वाटप करतो/करते:

 • माझे सर्व चल आणि अचल मालमत्ता [वारसा घेणाऱ्याचे नाव] यांना देण्यात येईल.
 • माझी [मालमत्तेचे प्रकार] [वारसा घेणाऱ्याचे नाव] यांना देण्यात येईल.

मला, माझ्या मृत्यूनंतर माझ्या मालमत्तेच्या वाटपाबद्दल कोणत्याही कायदेशीर वादाला तोंड द्यावे लागू नये अशी इच्छा आहे. यासाठी मी माझ्या वारसादारांना विनंती करतो/करते की ते माझे हे मृत्युपत्र मान्य करतील.

मी, या मृत्युपत्रावर आजच्या तारखेला [तारीख] रोजी, [ठिकाण] येथे, स्वतःच्या हस्ताक्षराने स्वाक्षरी करतो/करते.

[मृत्युपत्रकर्ताचे हस्ताक्षर]

साक्षीदार १ [साक्षीदार १ चे नाव] [साक्षीदार १ चे पत्ता] [साक्षीदार १ चे हस्ताक्षर]

साक्षीदार २ [साक्षीदार २ चे नाव] [साक्षीदार २ चे पत्ता] [साक्षीदार २ चे हस्ताक्षर]


हे मृत्युपत्र फॉरमॅट फक्त सूचना म्हणून दिले आहे. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार आणि इच्छेनुसार या फॉरमॅटमध्ये बदल करू शकता. तथापि, मृत्युपत्र लिहिताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे:

 • मृत्युपत्र स्पष्ट आणि संक्षिप्त असावे.
 • मृत्युपत्रात तुमच्या मालमत्तेचे विस्तृत वर्णन असावे.
 • मृत्युपत्रात तुमच्या वारसादारांची नावे आणि पत्ते असावेत.
 • मृत्युपत्रावर तुमचे आणि दोन साक्षीदारांच्या हस्ताक्षर असावेत.

तुम्ही तुमचे मृत्युपत्र अटॉर्नी किंवा नोटरीच्या मदतीने देखील लिहू शकता.

मृत्युपत्र केल्याने तुमच्या मृत्यूनंतर तुमच्या मालमत्तेचे काय करायचे हे स्पष्ट होते. मृत्युपत्र न केल्यास, तुमच्या मालमत्तेचे काय करायचे हे कायद्यानुसार ठरवले जाईल.

मृत्युपत्र कसे करावे? – Mrutyupatra Kase Karave

पुढे वाचा:

Leave a Reply