“What” या शब्दाचा मराठीत अर्थ “काय” असा होतो. “What” म्हणजे “काय” हा शब्द मराठीमध्ये एखाद्या व्यक्तीबद्दल, वस्तूबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल माहिती किंवा स्पष्टीकरण विचारण्यासाठी वापरला जाणारा सर्वनाम आहे. तपशीलांची विनंती करण्यासाठी, स्पष्टीकरण विचारण्यासाठी किंवा एखाद्या गोष्टीचे स्वरूप, ओळख किंवा गुणांची चौकशी करण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

व्हॉट शब्दाचा मराठीत अर्थ काय आहे – What Meaning in Marathi

येथे काही मुद्दे आहेत जे इंग्रजीतील “What” शब्दाचा मराठीमध्ये अर्थ आणि वापर स्पष्ट करतात:

  • माहितीसाठी विनंती: “काय” सहसा एखाद्या व्यक्तीबद्दल, वस्तूबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल विशिष्ट तपशील विचारण्यासाठी वापरले जाते. उदाहरणार्थ, “What is the time?” “वेळ काय आहे?” किंवा “What is your address?” “तुमचा पत्ता काय आहे?
  • निसर्ग किंवा ओळख बद्दल चौकशी: “काय” एखाद्या व्यक्तीचे, वस्तूचे किंवा परिस्थितीचे स्वरूप किंवा ओळख विचारण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, “What kind of movie do you want to watch?” “तुम्हाला कोणत्या प्रकारचा चित्रपट बघायचा आहे?” किंवा “What is this object called?” “या वस्तूला काय म्हणतात?
  • स्पष्टीकरणासाठी विचारणे: एखाद्या गोष्टीबद्दल स्पष्टीकरण विनंती करण्यासाठी “काय” देखील वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, “What does this mean?” “याचा अर्थ काय?” किंवा “What happened?” “काय झालं?
  • स्पष्टीकरण आवश्यक: जेव्हा एखादी गोष्ट स्पष्ट किंवा समजत नसेल तेव्हा “काय” हा शब्द स्पष्टीकरण किंवा अतिरिक्त माहिती विचारण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, “What do you mean?” “तुला काय म्हणायचे आहे?” किंवा “What did you say?” “तू काय म्हणालास?

शेवटी, “काय” हा एक बहुमुखी शब्द आहे जो एखाद्या व्यक्तीबद्दल, वस्तूबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल माहिती, स्पष्टीकरण किंवा स्पष्टीकरण विचारण्यासाठी वापरला जातो.

व्हॉट शब्दाचा मराठीत अर्थ काय आहे – What Meaning in Marathi

Leave a Reply