भूगोल म्हणजे काय
भूगोल म्हणजे काय? – Bhugol Mhanje Kay

भूगोल म्हणजे काय? – Bhugol Mhanje Kay

भूगोल हा शब्द संस्कृत भाषेतून घेतला आहे. भूगोल म्हणजे पृथ्वीचा गोल. हा शब्द भूगोलाचा अभ्यास या अर्थानेही वापरला जातो. भूगोल हा एक व्यापक विषय आहे जो पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी अशा सर्व पैलूंचा अभ्यास करतो.

भूगोलाच्या विविध उपशाखांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

भौतिक भूगोल:

 • भूगर्भशास्त्र – पृथ्वीच्या रचना आणि इतिहासचा अभ्यास.
 • जलविज्ञान – पाण्याच्या वितरण आणि चक्राचा अभ्यास.
 • हवामानशास्त्र – वातावरणाचा अभ्यास.
 • मृदा विज्ञान – मातीच्या रचना, गुणधर्म आणि वर्गीकरणाचा अभ्यास.
 • भूआकृती – पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील भौतिक स्वरूपाचा अभ्यास.

मानवी भूगोल:

 • लोकसंख्याशास्त्र – लोकसंख्येच्या आकार, संरचना आणि वितरणाचा अभ्यास.
 • आर्थिक भूगोल – आर्थिक क्रियाकलापांच्या स्थानिक आणि पद्धतशीर पैलूंचा अभ्यास.
 • राजकीय भूगोल – राज्यांच्या सीमा, राजकीय प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास.
 • सांस्कृतिक भूगोल – मानवी संस्कृती आणि त्यांच्या भौगोलिक वितरणाचा अभ्यास.
 • शहरी भूगोल – शहरी क्षेत्रांच्या विकास, संरचना आणि समस्यांचा अभ्यास.

भूगोलाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध पद्धती वापरल्या जातात, जसे की:

 • नकाशे
 • उपग्रह चित्र
 • ग्राउंड ट्रुथिंग
 • सांख्यिकीय विश्लेषण
 • साक्षात्कार आणि सर्वेक्षण

भूगोल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी अनेक प्रकारे जोडलेला आहे. उदाहरणार्थ, भूगोल आपल्याला हवामानाचा अंदाज घेण्यास, नैसर्गिक आपत्तींसाठी तयार राहण्यास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करू शकतो. भूगोल हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, शहरीकरण आणि लोकसंख्या वाढ यासारख्या आधुनिक जगासमोरच्या आव्हानांना समजून घेण्यासाठी देखील महत्त्वाचा आहे.

संक्षेपात, भूगोल हा पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी पैलूंसह त्यांच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास करणारा एक व्यापक विषय आहे. भूगोल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी अनेक प्रकारे जोडलेला आहे आणि आधुनिक जगासमोरच्या आव्हानांना समजून घेण्यासाठी आवश्यक आहे.

भूगोल चे जनक कोण आहे?

भूगोल चे जनक हेकाटेयस (Hecataeus) याला मानले जाते. हे एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार, भूगोलज्ञ आणि लेखक होते. त्यांनी लिहिलेले “भूगोल” (Geography) हे पहिले भूगोलशास्त्रीय ग्रंथ मानले जाते. या ग्रंथात त्यांनी पृथ्वीच्या भौतिक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास केला आहे.

भूगोलचे प्रकार

भूगोल हा एक व्यापक विषय आहे जो पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी अशा सर्व पैलूंचा अभ्यास करतो. भूगोलाच्या विविध उपशाखांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

 • भौतिक भूगोल:
  • भूगर्भशास्त्र – पृथ्वीच्या रचना आणि इतिहासचा अभ्यास.
  • जलविज्ञान – पाण्याच्या वितरण आणि चक्राचा अभ्यास.
  • हवामानशास्त्र – वातावरणाचा अभ्यास.
  • मृदा विज्ञान – मातीच्या रचना, गुणधर्म आणि वर्गीकरणाचा अभ्यास.
  • भूआकृती – पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील भौतिक स्वरूपाचा अभ्यास.
 • मानवी भूगोल:
  • लोकसंख्याशास्त्र – लोकसंख्येच्या आकार, संरचना आणि वितरणाचा अभ्यास.
  • आर्थिक भूगोल – आर्थिक क्रियाकलापांच्या स्थानिक आणि पद्धतशीर पैलूंचा अभ्यास.
  • राजकीय भूगोल – राज्यांच्या सीमा, राजकीय प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास.
  • सांस्कृतिक भूगोल – मानवी संस्कृती आणि त्यांच्या भौगोलिक वितरणाचा अभ्यास.
  • शहरी भूगोल – शहरी क्षेत्रांच्या विकास, संरचना आणि समस्यांचा अभ्यास.

भूगोलाची साधी व्याख्या काय आहे?

भूगोल हा पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास करणारा एक व्यापक विषय आहे. भूगोल हा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी अनेक प्रकारे जोडलेला आहे. उदाहरणार्थ, भूगोल आपल्याला हवामानाचा अंदाज घेण्यास, नैसर्गिक आपत्तींसाठी तयार राहण्यास आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत करू शकतो. भूगोल हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, शहरीकरण आणि लोकसंख्या वाढ यासारख्या आधुनिक जगासमोरच्या आव्हानांना समजून घेण्यासाठी देखील महत्त्वाचा आहे.

हेकाटेयसला भूगोलाचा जनक का म्हटले जाते?

हेकाटेयसला भूगोलाचा जनक म्हटले जाते कारण त्यांनी लिहिलेले “भूगोल” (Geography) हे पहिले भूगोलशास्त्रीय ग्रंथ मानले जाते. या ग्रंथात त्यांनी पृथ्वीच्या भौतिक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी पृथ्वीला गोल आकाराचे असल्याचे मानले आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील विविध भौगोलिक प्रदेशांचा अभ्यास केला. त्यांनी पृथ्वीवरील विविध संस्कृतींचा आणि भाषांचा देखील अभ्यास केला.

हेकाटेयसचे “भूगोल” हे ग्रंथ भूगोलच्या विकासात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते. या ग्रंथामुळे भूगोल हा एक स्वतंत्र विषय म्हणून उदयास आला.

आधुनिक मानवी भूगोलाचे जनक कोण होते?

आधुनिक मानवी भूगोलाचे जनक विडाल डी ला ब्लाश (Vidal de la Blache) या फ्रेंच भूगोलज्ञाला मानले जाते. त्यांनी “भूगोल आणि इतिहास” (Geography and History) हे पुस्तक लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी मानवी भूगोलाला एक स्वतंत्र विषय म्हणून विकसित केले. त्यांनी मानवी भूगोलाचा अभ्यास करताना भौतिक भूगोलाचा विचार केला, परंतु त्यावर विशेष भर दिला.

भूगोलाच्या कोणत्या शाखा आहेत?

भूगोल हा एक व्यापक विषय आहे जो पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी अशा सर्व पैलूंचा अभ्यास करतो. भूगोलाच्या विविध उपशाखांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

 • भौतिक भूगोल:
  • भूगर्भशास्त्र – पृथ्वीच्या रचना आणि इतिहासचा अभ्यास.
  • जलविज्ञान – पाण्याच्या वितरण आणि चक्राचा अभ्यास.
  • हवामानशास्त्र – वातावरणाचा अभ्यास.
  • मृदा विज्ञान – मातीच्या रचना, गुणधर्म आणि वर्गीकरणाचा अभ्यास.
  • भूआकृती – पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील भौतिक स्वरूपाचा अभ्यास.
 • मानवी भूगोल:
  • लोकसंख्याशास्त्र – लोकसंख्येच्या आकार, संरचना आणि वितरणाचा अभ्यास.
  • आर्थिक भूगोल – आर्थिक क्रियाकलापांच्या स्थानिक आणि पद्धतशीर पैलूंचा अभ्यास.
  • राजकीय भूगोल – राज्यांच्या सीमा, राजकीय प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास.
  • सांस्कृतिक भूगोल – मानवी संस्कृती आणि त्यांच्या भौगोलिक वितरणाचा अभ्यास.
  • शहरी भूगोल – शहरी क्षेत्रांच्या विकास, संरचना आणि समस्यांचा अभ्यास.

भूगोल प्रत्यक्षात काय करतो?

भूगोल हा एक वैज्ञानिक विषय आहे जो पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास करतो. भूगोल प्रत्यक्षात खालील गोष्टी करतो:

 • पृथ्वीच्या भौतिक आणि मानवी पैलूंमधील परस्परसंबंधांचा अभ्यास करतो.
 • पृथ्वीवरील विविध प्रदेश आणि लोकांचे वर्णन आणि स्पष्टीकरण देतो.
 • भूगोलीय समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना सुचवतो.

आपण भूगोलाचा अभ्यास का करतो?

भूगोल हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जो आपल्याला जग समजून घेण्यास मदत करतो. भूगोलचा अभ्यास केल्याने आपण खालील गोष्टी शिकू शकतो:

 • पृथ्वीची रचना आणि इतिहास.
 • हवामान आणि हवामानशास्त्र.
 • भूजल आणि पाण्याचा पुरवठा.
 • माती आणि त्याची उत्पत्ती.
 • भूआकृती आणि त्याचे प्रकार.
 • लोकसंख्याशास्त्र आणि त्याचे घटक.
 • आर्थिक क्रियाकलाप आणि त्यांचे स्थानिकीकरण.
 • राजकीय प्रणाली आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध.
 • सांस्कृतिक विविधता आणि त्याचे कारणे.
 • शहरीकरण आणि शहरी समस्या.

भूगोलचा अभ्यास केल्याने आपल्याला खालील क्षेत्रांमध्ये करिअर करण्यास मदत होऊ शकते:

 • भूगोलशास्त्र
 • नकाशेशास्त्र
 • हवामानशास्त्र
 • जल अभियांत्रिकी
 • पर्यावरण विज्ञान
 • शहरी नियोजन
 • आंतरराष्ट्रीय संबंध
 • पर्यटन

भूगोल हा एक रोमांचक आणि उपयुक्त विषय आहे जो आपल्याला जग समजून घेण्यास आणि त्यात योगदान देण्यास मदत करू शकतो.

फ्रेडरिक रॅटझेल यांना आधुनिक मानवी भूगोलाचे जनक का मानले जाते?

फ्रेडरिक रॅटझेल (Friedrich Ratzel) हे जर्मन भूगोलज्ञ होते. त्यांनी “मानव भूगोल” (Anthropogeographie) हे पुस्तक लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी मानवी भूगोलाला एक स्वतंत्र विषय म्हणून विकसित केले. त्यांनी मानवी भूगोलाचा अभ्यास करताना भौतिक भूगोलाचा विचार केला, परंतु त्यावर विशेष भर दिला.

रॅटझेल यांनी “स्थानिकता” (Raum) या संकल्पनेचा परिचय केला. त्यांनी मानले की स्थानिकता ही मानवी क्रियाकलापांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. रॅटझेल यांच्या मते, मानवी समाज त्यांच्या वातावरणाच्या नियमांनुसार विकसित होतात.

रॅटझेल यांच्या विचारांचा आधुनिक मानवी भूगोलावर मोठा प्रभाव पडला आहे. त्यांना आधुनिक मानवी भूगोलाचे जनक मानले जाते कारण त्यांनी या विषयाची पायाभरणी केली.

भूगोल कोणी तयार केला?

भूगोल हा एक प्राचीन विषय आहे. प्राचीन ग्रीक भूगोलज्ञ हेकाटेयस (Hecataeus) यांना भूगोलचा जनक मानले जाते. त्यांनी लिहिलेले “भूगोल” (Geography) हे पहिले भूगोलशास्त्रीय ग्रंथ मानले जाते. या ग्रंथात त्यांनी पृथ्वीच्या भौतिक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास केला आहे.

भूगोल हा एक व्यापक विषय आहे जो पृथ्वीच्या भौतिक, जैविक आणि मानवी अशा सर्व पैलूंचा अभ्यास करतो. भूगोलच्या विकासात अनेक भूगोलज्ञांचा योगदान आहे. त्यापैकी काही प्रमुख भूगोलज्ञांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट (Alexander von Humboldt)
 • कार्ल रिटर (Carl Ritter)
 • फ्रेडरिक रॅटझेल (Friedrich Ratzel)
 • विडाल डी ला ब्लाश (Vidal de la Blache)
 • पॉल व्हीडाल डे ला ब्लाश (Paul Vidal de la Blache)

भारतीय भूगोलाचे जनक कोण आहेत?

भारतीय भूगोलाचे जनक म्हणून प्राचीन भारतीय विद्वानोंना मानले जाते. या विद्वानांनी आपल्या ग्रंथांमध्ये पृथ्वीच्या भौतिक आणि मानवी पैलूंचा अभ्यास केला आहे. त्यापैकी काही प्रमुख विद्वानांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • वाल्मीकि (ऋग्वेद)
 • महर्षि पाणिनी (अष्टाध्यायी)
 • कौटिल्य (अर्थशास्त्र)
 • बाणभट्ट (हर्षचरित)
 • अलबरूनी (इंडिया)

या विद्वानांनी आपल्या ग्रंथांमध्ये पृथ्वीच्या भौतिक स्वरूपाबद्दल, नद्या, पर्वत, समुद्र, हवामान, वनस्पती आणि प्राण्यांबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी मानवी संस्कृती, समाज, अर्थव्यवस्था आणि राजकारणाबद्दल देखील माहिती दिली आहे.

आधुनिक भारतीय भूगोलाचे जनक म्हणून डॉ. विनायक कृष्ण गोखले (Dr. Vinayak Krishna Gokhale) यांना मानले जाते. त्यांनी “भारतीय भूगोल” (Geography of India) हे पुस्तक लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी भारतीय भूगोलाचा विस्तृत अभ्यास केला आहे.

भूगोल म्हणजे काय? – Bhugol Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply