लघु उद्योग हा एक व्यवसाय आहे जो मर्यादित संसाधनांमध्ये चालविला जातो. ते सहसा छोट्या प्रमाणात उत्पादन करतात आणि मर्यादित बाजारपेठेसाठी कार्य करतात. लघु उद्योगांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. ते रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत.

लघु उद्योग म्हणजे काय
लघु उद्योग म्हणजे काय

लघु उद्योग म्हणजे काय? – Laghu Udyog Mhanje Kay

Table of Contents

लघु उद्योगांचे प्रकार

 • घरगुती उद्योग: ही घरच्या घरी चालविली जाणारी व्यवसायाची एक प्रकार आहे.
 • खाजगी उद्योग: ही लहान व्यवसायांची एक प्रकार आहे जी एका व्यक्ती किंवा कुटुंबाने चालविली जाते.
 • सार्वजनिक उद्योग: ही एक प्रकारची सरकारी संस्था आहे जे लहान व्यवसाय चालवते.

लघु उद्योगांचे फायदे

 • रोजगार निर्मिती: लघु उद्योग रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहेत कारण ते मर्यादित संसाधनांमध्ये चालविले जातात.
 • ग्रामीण विकास: लघु उद्योग ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करतात आणि ग्रामीण विकासाला चालना देतात.
 • उत्पादक क्षमता: लघु उद्योगांना नवीन उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्याची आणि उत्पादनक्षम क्षमता वाढवण्याची क्षमता असते.

लघु उद्योगांना मदत करणारे सरकारचे धोरण

 • कर्ज सुविधा: सरकार लघु उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देते जेणेकरून ते त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करू शकतील.
 • कौशल्य विकास: सरकार लघु उद्योगांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देते जेणेकरून त्यांच्या कर्मचार्‍यांना उच्च दर्जाचे काम करावे लागेल.
 • मार्केटप्लेस: सरकार लघु उद्योगांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देते जेणेकरून ते त्यांच्या उत्पादनांना विकू शकतील.

लघु उद्योगाच्या भविष्यातील आव्हाने

 • प्रतिस्पर्धा: लघु उद्योग मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करत आहेत.
 • विकासशील तंत्रज्ञान: लघु उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते स्पर्धात्मक राहू शकतील.
 • कायदे आणि नियम: लघु उद्योगांना कायदे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

लघु उद्योगाच्या भविष्यासाठी आशा आहे. ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

मध्यम उद्योग म्हणजे काय

मध्यम उद्योग हा एक व्यवसाय आहे जो लघु उद्योगापेक्षा मोठा आहे, परंतु मोठ्या उद्योगापेक्षा लहान आहे. मध्यम उद्योगांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. ते रोजगार निर्मिती आणि शहरी विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत.

मध्यम उद्योगांचे प्रकार

 • खाजगी उद्योग: ही मध्यम व्यवसायांची एक प्रकार आहे जी एका व्यक्ती किंवा कुटुंबाने चालविली जाते.
 • सार्वजनिक उद्योग: ही एक प्रकारची सरकारी संस्था आहे जे मध्यम व्यवसाय चालवते.

मध्यम उद्योगांचे फायदे

 • रोजगार निर्मिती: मध्यम उद्योग रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचे आहेत कारण ते लघु उद्योगांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतात.
 • शहरी विकास: मध्यम उद्योग शहरी भागात रोजगार निर्मिती करतात आणि शहरी विकासाला चालना देतात.
 • उत्पादक क्षमता: मध्यम उद्योगांना नवीन उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्याची आणि उत्पादनक्षम क्षमता वाढवण्याची क्षमता असते.

मध्यम उद्योगांना मदत करणारे सरकारचे धोरण

 • कर्ज सुविधा: सरकार मध्यम उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देते जेणेकरून ते त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करू शकतील.
 • कौशल्य विकास: सरकार मध्यम उद्योगांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देते जेणेकरून त्यांच्या कर्मचार्‍यांना उच्च दर्जाचे काम करावे लागेल.
 • मार्केटप्लेस: सरकार मध्यम उद्योगांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देते जेणेकरून ते त्यांच्या उत्पादनांना विकू शकतील.

मध्यम उद्योगाच्या भविष्यातील आव्हाने

 • प्रतिस्पर्धा: मध्यम उद्योग लघु उद्योगांशी आणि मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करत आहेत.
 • विकासशील तंत्रज्ञान: मध्यम उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते स्पर्धात्मक राहू शकतील.
 • कायदे आणि नियम: मध्यम उद्योगांना कायदे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

लघु उद्योग लिस्ट मराठी

लघु उद्योगांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

 • खाद्य आणि पेय उद्योग: बेकरी, चॉकलेट, मसाले, चटणी, इत्यादी.
 • वस्त्र उद्योग: कपडे, धागे, कापड, इत्यादी.
 • कागद उद्योग: कागद, पेपरबोर्ड, कागदी उत्पादने, इत्यादी.
 • चर्म उद्योग: चप्पल, बॅग, इत्यादी.
 • लोखंड आणि पोलाद उद्योग: खिचकी, दरवाजे, इत्यादी.
 • इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग: एलईडी बल्ब, मोबाईल फोन, इत्यादी.
 • अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा उद्योग: बांधकाम साहित्य, रस्ते, इत्यादी.
 • सेवा उद्योग: हॉटेल, रेस्टॉरंट, इत्यादी.

ही यादी केवळ एक उदाहरण आहे. लघु उद्योगांची यादी विस्तृत आहे आणि ती सतत बदलत असते.

लघुउद्योगाचे 4 प्रकार कोणते?

लघुउद्योगाचे 4 प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सूक्ष्म उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देतात.
 • लघु उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 ते 50 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 ते 50 लोकांना रोजगार देतात.
 • मध्यम उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 50 ते 100 कोटींपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 50 ते 200 लोकांना रोजगार देतात.
 • महाव्यवसाय: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 100 कोटींहून अधिक भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 200 पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार देतात.

सूक्ष्म व लघु उद्योग म्हणजे काय?

सूक्ष्म व लघु उद्योग हे एकत्रितपणे लघु उद्योग म्हणून ओळखले जातात. या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये भांडवल गुंतवणूक मर्यादित असते आणि ते सहसा छोट्या प्रमाणात उत्पादन करतात. सूक्ष्म व लघु उद्योग रोजगार निर्मिती, ग्रामीण विकास आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

अति लहान उद्योग म्हणजे काय?

अति लहान उद्योग हे एक प्रकारचे सूक्ष्म उद्योग आहे. या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये भांडवल गुंतवणूक 20 लाखांपर्यंत असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देतात. अति लहान उद्योग सहसा कौशल्य-केंद्रित असतात आणि ते ग्रामीण भागात भरपूर प्रमाणात आढळतात.

भारत सरकार लघु उद्योगांसाठी कोणती व्याख्या वापरते?

भारत सरकार लघु उद्योगांसाठी खालील व्याख्या वापरते:

 • सूक्ष्म उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देतात.
 • लघु उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 ते 50 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 ते 50 लोकांना रोजगार देतात.

भारतातील लघु उद्योगांमध्ये किती कामगार काम करतात?

भारतातील लघु उद्योगांमध्ये सुमारे 100 दशलक्ष कामगार काम करतात. हे भारतातील एकूण कामगारशक्तीच्या सुमारे 40% आहे. लघु उद्योग ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. ते ग्रामीण भागातील लोकांना कौशल्य आणि व्यवसाय कौशल्ये शिकण्याची संधी देतात.

2022-23 मध्ये, भारतातील लघु उद्योगांचे एकूण उत्पादन मूल्य सुमारे ₹20 ट्रिलियन होते. हे भारताच्या एकूण उत्पादन मूल्याच्या सुमारे 30% आहे. लघु उद्योग भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. ते देशाला नवीन उत्पादने आणि सेवा प्रदान करतात.

भारत सरकार लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवते. या योजनांमध्ये करसवलत, अनुदान आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. या योजनांमुळे लघु उद्योगांना वाढण्यास आणि अधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत होते.

सूक्ष्म उपक्रम म्हणजे काय?

सूक्ष्म उपक्रम हे एक लहान व्यवसाय आहे ज्यामध्ये 20 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देते. सूक्ष्म उपक्रम सहसा कौशल्य-केंद्रित असतात आणि ते ग्रामीण भागात भरपूर प्रमाणात आढळतात.

सूक्ष्म व्यवसाय आणि लघु व्यवसाय समान आहे का?

नाही, सूक्ष्म व्यवसाय आणि लघु व्यवसाय समान नाहीत. सूक्ष्म व्यवसाय हा सूक्ष्म उपक्रमाचा एक प्रकार आहे. सूक्ष्म व्यवसायामध्ये भांडवल गुंतवणूक 20 लाखांपर्यंत असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देते. तर, लघु व्यवसायामध्ये भांडवल गुंतवणूक 20 ते 50 लाखांपर्यंत असते आणि ते 10 ते 50 लोकांना रोजगार देते.

लघु उद्योगांना त्यांच्या वाढीसाठी संरक्षण का आवश्यक आहे?

लघु उद्योगांना त्यांच्या वाढीसाठी संरक्षण आवश्यक आहे कारण ते अनेक आव्हानांना तोंड देतात. या आव्हानांमध्ये समाविष्ट आहे:

 • प्रतिस्पर्धा: मोठ्या उद्योग लघु उद्योगांसाठी मोठा धोका आहेत. मोठ्या उद्योगांकडे अधिक संसाधने आणि बाजारपेठेचा प्रवेश आहे.
 • कायदे आणि नियम: कायदे आणि नियम लघु उद्योगांसाठी एक आव्हान असू शकतात. कायदे आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे आणि त्यांचे पालन करणे लघु उद्योगांसाठी कठीण असू शकते.
 • प्रशिक्षण आणि कौशल्ये: लघु उद्योगांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण आणि कौशल्ये देणे आवश्यक आहे. हे लघु उद्योगांना स्पर्धात्मक राहण्यास मदत करू शकते.

लघु उद्योगांसाठी संरक्षण प्रदान करण्यासाठी सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवते. या योजनांमध्ये करसवलत, अनुदान आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो. या योजनांमुळे लघु उद्योगांना वाढण्यास आणि अधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत होते.

एमएसएमई क्षेत्र म्हणजे काय?

एमएसएमई म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (Micro, Small and Medium Enterprises). भारत सरकारने एमएसएमई क्षेत्राची व्याख्या खालीलप्रमाणे केली आहे:

 • सूक्ष्म उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 पेक्षा कमी लोकांना रोजगार देतात.
 • लघु उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 20 ते 50 लाखांपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 10 ते 50 लोकांना रोजगार देतात.
 • मध्यम उद्योग: या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये 50 ते 100 कोटींपर्यंत भांडवल गुंतवणूक असते आणि ते 50 ते 200 लोकांना रोजगार देतात.

एमएसएमई क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हे क्षेत्र भारतातील एकूण जीडीपीच्या सुमारे 30% आणि एकूण रोजगाराच्या सुमारे 40% भागात योगदान देते.

लघु उद्योग क्षेत्रातील वित्त आणि विपणनाची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत?

लघु उद्योग क्षेत्रातील वित्त आणि विपणनाची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या उपायांमध्ये समाविष्ट आहे:

 • कर्ज सुविधा: सरकार लघु उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून देते. हे कर्ज अनुदान आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून दिले जाते.
 • कौशल्य विकास: सरकार लघु उद्योगांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देते. हे प्रशिक्षण लघु उद्योगांना स्पर्धात्मक राहण्यास मदत करते.
 • विपणन सुविधा: सरकार लघु उद्योगांना विपणन सुविधा उपलब्ध करून देते. या सुविधांमध्ये प्रदर्शने, व्यापारी मेळावे आणि विपणन प्रशिक्षण यांचा समावेश होतो.

या उपायांमुळे लघु उद्योगांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास आणि अधिक रोजगार निर्माण करण्यास मदत झाली आहे.

विशिष्ट उपायांमध्ये समाविष्ट आहे:

 • लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI): SIDBI ही भारत सरकारची एक विशेष वित्तीय संस्था आहे जी लघु उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करते.
 • मुद्रा योजना: मुद्रा योजना ही भारत सरकारची एक योजना आहे जी लघु उद्योगांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करते.
 • राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास निगम (NCDC): NCDC ही भारत सरकारची एक संस्था आहे जी लघु उद्योगांना विविध प्रकारची वित्तीय मदत देते.
 • कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण निगम (SLDC): SLDC ही भारत सरकारची एक संस्था आहे जी लघु उद्योगांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देते.
 • केंद्रीय लघु उद्योग विकास आयोग (SIDCO): SIDCO ही भारत सरकारची एक संस्था आहे जी लघु उद्योगांना विपणन सुविधा उपलब्ध करते.

लघु उद्योग म्हणजे काय? – Laghu Udyog Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply