सिजर झाल्यावर किती दिवसांनी संबंध ठेवावे
सिजर झाल्यावर किती दिवसांनी संबंध ठेवावे

सिजर झाल्यावर किती दिवसांनी संबंध ठेवावे

सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर संबंध ठेवण्याची शिफारस केलेली वेळ प्रत्येक महिलेसाठी वेगळी असते. सामान्यतः, सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर 6 आठवड्यांनी संबंध ठेवणे सुरक्षित मानले जाते. तथापि, काही महिलांना यापेक्षा कमी वेळात संबंध ठेवण्याची शिफारस केली जाऊ शकते, तर काही महिलांना यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर संबंध ठेवण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे. डॉक्टर तुमच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार तुम्हाला सल्ला देऊ शकतात.

सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर संबंध ठेवण्यापूर्वी विचारात घेण्यासारख्या काही गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची बरे होणे: सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची पूर्णपणे बरे होण्यासाठी 6 आठवडे लागू शकतात. जर शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणी अजूनही वेदना किंवा सूज असेल तर संबंध ठेवणे टाळणे चांगले.
 • रक्तस्त्राव: सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर रक्तस्त्राव होणे सामान्य आहे. जर रक्तस्त्राव जास्त असेल तर संबंध ठेवणे टाळणे चांगले.
 • संक्रमण: सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर संक्रमण होण्याचा धोका असतो. जर तुम्हाला संक्रमणाची कोणतीही लक्षणे दिसली तर संबंध ठेवणे टाळणे चांगले.

सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर संबंध ठेवताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • हलका आणि आरामदायी सुरुवात करा: सुरुवातीला, हलके आणि आरामदायी संभोग करा. हळूहळू तीव्रता वाढवा.
 • वेदना कमी करा: जर तुम्हाला वेदना होत असतील तर वेदनाशामक औषधे घ्या.
 • सुरक्षा वापरा: संबंध ठेवताना नेहमी संरक्षण वापरा.

C विभागानंतर किती दिवसांनी तुम्ही घरी जाऊ शकता?

C विभागानंतर घरी जाण्याची शिफारस केलेली वेळ प्रत्येक महिलेसाठी वेगळी असते. सामान्यतः, C विभागानंतर 3 ते 5 दिवसांनी घरी जाणे सुरक्षित मानले जाते. तथापि, काही महिलांना यापेक्षा कमी वेळात घरी जाण्याची शिफारस केली जाऊ शकते, तर काही महिलांना यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

C विभागानंतर घरी जाण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे. डॉक्टर तुमच्या वैयक्तिक परिस्थितीनुसार तुम्हाला सल्ला देऊ शकतात.

C विभागानंतर घरी जाण्यापूर्वी विचारात घेण्यासारख्या काही गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची बरे होणे: C विभागानंतर शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची पूर्णपणे बरे होण्यासाठी 6 आठवडे लागू शकतात. जर शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणी अजूनही वेदना किंवा सूज असेल तर घरी जाणे टाळणे चांगले.
 • रक्तस्त्राव: C विभागानंतर रक्तस्त्राव होणे सामान्य आहे. जर रक्तस्त्राव जास्त असेल तर घरी जाणे टाळणे चांगले.
 • संक्रमण: C विभागानंतर संक्रमण होण्याचा धोका असतो. जर तुम्हाला संक्रमणाची कोणतीही लक्षणे दिसली तर घरी जाणे टाळणे चांगले.

सिझेरियन प्रसूतीनंतर स्त्रीने किती दिवस विश्रांती घ्यावी?

सिझेरियन प्रसूतीनंतर घरी गेल्यावर, तुम्हाला खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

 • शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची काळजी घ्या: शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाला हलकेपणाने स्पर्श करा आणि पाण्यापासून दूर ठेवा.
 • वेदनाशामक औषधे घ्या: जर तुम्हाला वेदना होत असतील तर वेदनाशामक औषधे घ्या.
 • द्रवपदार्थांचे सेवन वाढवा: द्रवपदार्थांचे सेवन वाढवल्याने रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते.
 • हलका व्यायाम करा: हलका व्यायाम केल्याने बरे होण्यास मदत होते.

सिझेरियन प्रसूतीनंतर स्त्रीला किती दिवस विश्रांती घ्यावी हे देखील प्रत्येक महिलेसाठी वेगळे असते. सामान्यतः, C विभागानंतर 6 आठवडे विश्रांती घेणे चांगले मानले जाते. तथापि, काही महिलांना यापेक्षा कमी वेळ विश्रांती घेण्याची आवश्यकता असू शकते, तर काही महिलांना यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.

सिझेरियन प्रसूतीनंतर विश्रांती घेण्याची आवश्यकता असलेल्या काही गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची बरे होणे: C विभागानंतर शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची पूर्णपणे बरे होण्यासाठी 6 आठवडे लागू शकतात. विश्रांती घेतल्याने शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणाची बरे होण्यास मदत होते.
 • रक्तस्त्राव: C विभागानंतर रक्तस्त्राव होणे सामान्य आहे. विश्रांती घेतल्याने रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते.
 • संक्रमण: C विभागानंतर संक्रमण होण्याचा धोका असतो. विश्रांती घेतल्याने संक्रमण होण्याचा धोका कमी होतो.

सिजर किती वेळा होऊ शकते?

सिझेरियन डिलिव्हरीची मर्यादा नाही. काही स्त्रिया एकापेक्षा जास्त सिझेरियन डिलिव्हरी करतात. दुसऱ्या सिझेरियन डिलिव्हरीनंतर, तिसऱ्यासाठी धोका थोडासा जास्त असतो, परंतु जोखीम अजूनही खूप कमी असते.

सिजर किती वेळा होऊ शकते हे देखील प्रत्येक महिलेसाठी वेगळे असते. सामान्यतः, सिजरची शिफारस केली जाते:

 • जर नैसर्गिक प्रसूती शक्य नसेल
 • जर बाळाला किंवा आईला आरोग्य समस्या असतील
 • जर बाळाची स्थिती अशी असेल की नैसर्गिक प्रसूती धोकादायक असेल

सिझेरियन डिलिव्हरीची वारंवारता वाढण्याची काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • औषधातील प्रगती. सिझेरियन डिलिव्हरी सुरक्षित आणि कमी आक्रमक बनल्या आहेत.
 • वैद्यकीय कारणे. काही वैद्यकीय परिस्थिती आहेत ज्यात सिझेरियन डिलिव्हरी आवश्यक असू शकते.
 • वैयक्तिक पसंती. काही स्त्रिया नैसर्गिक प्रसूतीपेक्षा सिझेरियन डिलिव्हरीला प्राधान्य देतात.

सिझेरियन डिलिव्हरीचे काही संभाव्य धोके खालीलप्रमाणे आहेत:

 • रक्तस्त्राव
 • संक्रमण
 • गर्भाशया फाटणे
 • भविष्यातील प्रसूती कठीण होणे

सिझेरियन डिलिव्हरी करण्यापूर्वी, सिझेरियन डिलिव्हरीचे फायदे आणि तोटे याबद्दल तुमच्या डॉक्टरांशी बोलणे महत्त्वाचे आहे.

सिजर झाल्यावर किती दिवसांनी संबंध ठेवावे

पुढे वाचा:

Leave a Reply