एक कप म्हणजे किती औंस? – Ek Cup Manje Kiti Ounce

एक कप म्हणजे किती औंस हे त्या कपच्या आकारावर अवलंबून असते. सामान्यतः, एक कप म्हणजे 8 औंस. तथापि, काही कप 8.8 औंस किंवा 9 औंस असू शकतात.

भारतात, एक कप म्हणजे 250 मिलीलीटर. हे 8.45 औंसच्या बरोबरीचे आहे.

म्हणून, एक कप म्हणजे सुमारे 8 औंस.

येथे काही सामान्य कप आकार आणि त्यांचे संबंधित औंस मूल्ये आहेत:

| कप आकार | औंस | |—|—|—| | 8 औंस कप | 8 औंस | | 8.8 औंस कप | 8.8 औंस | | 9 औंस कप | 9 औंस | | 250 मिलीलीटर कप | 8.45 औंस |

जर तुम्हाला तुमच्या कपचे औंस मूल्य माहित नसेल, तर तुम्ही ते घरी मोजू शकता. एक कप पाणी घ्या आणि त्याचे वजन करा. वजन 8 औंसपेक्षा जास्त असल्यास, तुमचा कप 8 औंसपेक्षा मोठा आहे. वजन 8 औंसपेक्षा कमी असल्यास, तुमचा कप 8 औंसपेक्षा लहान आहे.

औंस म्हणजे काय

औंस हे एक वजनाचे एकक आहे. हे इंग्रजी माप प्रणालीचे एक मूलभूत एकक आहे. औंसची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

1 औंस = 28.3495 ग्राम

म्हणून, एक औंस 28.3495 ग्रॅम इतका वजनाचा असतो.

औंसचा वापर विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो, जसे की:

  • स्वयंपाक
  • वजन मोजणे
  • औषधे
  • धातू
  • खनिज

औंसचे इतर काही सामान्य पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:

  • 1/2 औंस = 14.17475 ग्राम
  • 1/4 औंस = 7.087375 ग्राम
  • 1/8 औंस = 3.5436875 ग्राम
  • 1/16 औंस = 1.77184375 ग्राम

औंस आणि इतर वजनाच्या एककांमधील संबंध खालीलप्रमाणे आहे:

1 औंस = 28.3495 ग्राम
1 औंस = 0.0625 पाउंड
1 औंस = 29.5735295625 मिलीग्राम

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 10 औंचाचे मोजमाप ग्रॅममध्ये रूपांतरित करायचे असेल, तर तुम्ही खालील सूत्र वापरू शकता:

10 औंस * 28.3495 ग्राम/औंस = 283.495 ग्राम

म्हणून, 10 औंस = 283.495 ग्रॅम.

पुढे वाचा:

Leave a Reply