एक इंच म्हणजे किती सेंटिमीटर

एक इंच म्हणजे किती सेंटिमीटर? – Ek Inch Manje Kiti Centimeter

एक इंच म्हणजे 2.54 सेंटीमीटर.

इंच हे एक अमेरिकन आणि ब्रिटिश माप आहे जे सामान्यतः लांबी किंवा व्यास मोजण्यासाठी वापरले जाते. सेंटीमीटर हे एक मेट्रिक माप आहे जे लांबी किंवा व्यास मोजण्यासाठी देखील वापरले जाते.

इंच आणि सेंटीमीटर यांच्यातील रूपांतरण खालीलप्रमाणे आहे:

1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 10 इंचांची लांबी सेंटीमीटरमध्ये रूपांतरित करायची असेल तर तुम्ही खालील समीकरण वापरू शकता:

10 इंच * 2.54 सेंटीमीटर/इंच = 25.4 सेंटीमीटर

म्हणून, 10 इंच = 25.4 सेंटीमीटर.

इंग्रजी प्रणालीमध्ये, एक इंच हा लांबीचा एक एकक आहे. तो 12 पाउंडमध्ये विभागला जातो आणि प्रत्येक पाउंड 12 इंचमध्ये विभागला जातो. त्यामुळे, एक इंच हा 12 × 12 = 144 पाउंडमध्ये विभागला जातो.

मिति प्रणालीमध्ये, एक सेंटीमीटर हा लांबीचा एक एकक आहे. तो 100 मिलीमीटरमध्ये विभागला जातो आणि प्रत्येक मिलीमीटर 10 मिमीमध्ये विभागला जातो. त्यामुळे, एक सेंटीमीटर हा 100 × 10 = 1000 मिमीमध्ये विभागला जातो.

इंच म्हणजे काय 

इंच हे एक मापनाचे एकक आहे. हे इंग्रजी माप प्रणालीचे एक मूलभूत एकक आहे. इंच ही लांबी, रुंदी आणि उंची मोजण्यासाठी वापरली जाते.

इंचची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर

म्हणून, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर इतका मोठा असतो.

इंचचा वापर विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो, जसे की:

 • बांधकाम
 • इलेक्ट्रॉनिक्स
 • कापड
 • वस्तू
 • खेळ

इंचचे इतर काही सामान्य पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:

 • 1/2 इंच = 1.27 सेंटीमीटर
 • 1/4 इंच = 0.635 सेंटीमीटर
 • 1/8 इंच = 0.3175 सेंटीमीटर
 • 1/16 इंच = 0.15875 सेंटीमीटर

इंच आणि इतर मापनाच्या एककांमधील संबंध खालीलप्रमाणे आहे:

1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर
1 इंच = 0.0254 मीटर
1 इंच = 7.62 मिमी

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 10 इंचाचे मोजमाप सेंटीमीटरमध्ये रूपांतरित करायचे असेल, तर तुम्ही खालील सूत्र वापरू शकता:

10 इंच * 2.54 सेंटीमीटर/इंच = 25.4 सेंटीमीटर

म्हणून, 10 इंच = 25.4 सेंटीमीटर.

सेंटीमीटर म्हणजे काय

सेंटीमीटर हे एक मापनाचे एकक आहे. हे मीट्रिक प्रणालीचे एक मूलभूत एकक आहे. सेंटीमीटर ही लांबी, रुंदी आणि उंची मोजण्यासाठी वापरली जाते.

सेंटीमीटरची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर

म्हणून, एक सेंटीमीटर 1/100 मीटर इतका मोठा असतो.

सेंटीमीटरचा वापर विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो, जसे की:

 • विज्ञान
 • गणित
 • अभियांत्रिकी
 • बांधकाम
 • उत्पादन
 • व्यापार

सेंटीमीटरचे इतर काही सामान्य पर्याय खालीलप्रमाणे आहेत:

 • 10 सेंटीमीटर = 1 डेसीमीटर
 • 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर
 • 1000 सेंटीमीटर = 1 किलोमीटर

सेंटीमीटर आणि इतर मापनाच्या एककांमधील संबंध खालीलप्रमाणे आहे:

1 सेंटीमीटर = 0.01 मीटर
1 सेंटीमीटर = 0.039370 इंच
1 सेंटीमीटर = 0.393708 इंच

उदाहरणार्थ, जर तुम्हाला 10 सेंटीमीटरचे मोजमाप मीटरमध्ये रूपांतरित करायचे असेल, तर तुम्ही खालील सूत्र वापरू शकता:

10 सेंटीमीटर * 1 मीटर/100 सेंटीमीटर = 0.1 मीटर

म्हणून, 10 सेंटीमीटर = 0.1 मीटर.

एक इंच म्हणजे किती सेंटिमीटर

पुढे वाचा:

Leave a Reply