घर नावावर करणे ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेद्वारे, तुम्ही तुमच्या नावावर घराचे मालकी हक्क मिळवता. घर नावावर करण्यासाठी, तुम्हाला खालील कागदपत्रे आणि शुल्क आवश्यक आहेत:

घर नावावर कसे करावे
घर नावावर कसे करावे

घर नावावर कसे करावे? – Ghar Navavar Kase Karave

कागदपत्रे:

 • घराचा 7/12 उतारा
 • घराचा रीतसर विक्री करार
 • विक्रेत्याची ओळखपत्रे
 • खरेदीदाराची ओळखपत्रे
 • खरेदीदाराचे पत्ता पुरावा

शुल्क:

 • नोंदणी शुल्क
 • मोजणी शुल्क
 • अन्य शुल्क (जसे की, दस्तऐवज शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क इ.)

प्रक्रिया:

घर नावावर करण्यासाठी, तुम्ही खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. पहिल्यांदा, तुम्हाला घराचा 7/12 उतारा मिळवावा लागेल. हा उतारा तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेतून मिळवू शकता.
 2. दुसऱ्यांदा, तुम्हाला घराचा विक्री करार करावा लागेल. हा करार तुम्ही तुमच्या वकील किंवा नोंदणी कार्यालयातून घेऊ शकता.
 3. तिसऱ्यांदा, तुम्हाला विक्रेता आणि खरेदीदाराची ओळखपत्रे तयार करावीत. यासाठी तुम्ही तुमचा आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी ओळखपत्रे वापरू शकता.
 4. चौथ्यांदा, तुम्हाला खरेदीदाराचा पत्ता पुरावा तयार करावा लागेल. यासाठी तुम्ही तुमचा आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी पत्ता पुरावा वापरू शकता.
 5. पाचव्यांदा, तुम्हाला नोंदणी कार्यालयात नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी तुम्ही तुमच्या वकील किंवा नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्याची मदत घेऊ शकता.
 6. नोंदणी झाल्यानंतर, तुम्हाला नोंदणी शुल्क आणि इतर शुल्क भरावे लागतील.

नोंदणीनंतर:

नोंदणी झाल्यानंतर, तुम्हाला खालील कागदपत्रे मिळतील:

 • नोंदणीकृत विक्री करार
 • नोंदणीकृत 7/12 उतारा
 • नोंदणीकृत मालमत्ता कर पत्र

या कागदपत्रांमुळे, तुम्हाला तुमच्या नावावर घराचे मालकी हक्क मिळतील.

घर नावावर करताना काही टिपा:

 • घर नावावर करताना, तुम्ही तुमच्या वकील किंवा नोंदणी कार्यालयातील अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी. यामुळे तुम्हाला प्रक्रियेत मदत होईल आणि तुम्हाला कोणतीही अडचणी येणार नाहीत.
 • घर नावावर करताना, तुम्हाला सर्व आवश्यक कागदपत्रे तयार करावीत. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत वेळ वाचेल आणि तुम्हाला कोणतीही अडचणी येणार नाहीत.
 • घर नावावर करताना, तुम्हाला नोंदणी शुल्क आणि इतर शुल्क वेळेवर भरावे. यामुळे तुम्हाला कोणतीही समस्या येणार नाहीत.

घर नावावर करण्याचे फायदे

घर नावावर करणेचे अनेक फायदे आहेत. घर नावावर केल्याने, तुम्हाला तुमच्या घरावर कायदेशीर अधिकार मिळतात. यामुळे, तुम्हाला तुमच्या घराची विक्री करणे, त्यावर कर्ज घेणे इत्यादी गोष्टी करणे सोपे होते.

घर नावावर करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती

घराची नोंदणीची प्रत

घराची नोंदणीची प्रत ही घराच्या मालकीचा पुरावा आहे. तुम्ही तुमच्या घराच्या नोंदणीची प्रत संबंधित प्राधिकरणाकडे मिळवू शकता.

मालकाचा आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र

मालकाचा आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे मालकाच्या ओळखीचा पुरावा आहे.

मालकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो

मालकाचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो हा मालकाच्या ओळखीचा पुरावा आहे.

मालकाचा वचनपत्र (जर मालक व्यक्ती नसेल तर)

जर मालक व्यक्ती नसेल तर, तुम्हाला मालकाकडून वचनपत्र घेणे आवश्यक आहे. वचनपत्रात मालक घराच्या मालकीचा अधिकार तुम्हाला देतो हे नमूद केलेले असते.

घर नावावर करण्यासाठी शुल्काची रक्कम

घर नावावर करण्यासाठी शुल्काची रक्कम प्रत्येक प्राधिकरणानुसार वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रात, घर नावावर करण्यासाठी शुल्काची रक्कम 500 ते 1000 रुपये दरम्यान असते.

घर नावावर करण्यासाठी प्रक्रिया कालावधी

घर नावावर करण्यासाठी लागणारा कालावधी प्रत्येक प्राधिकरणानुसार वेगवेगळा असतो. महाराष्ट्रात, घर नावावर करण्यासाठी साधारणपणे 1 ते 2 महिने लागतात.

घर नावावर कसे करावे? – Ghar Navavar Kase Karave

पुढे वाचा:

Leave a Reply