प्रास्ताविक म्हणजे एखाद्या कार्यक्रमाची, गोष्टीची किंवा विषयाची सुरुवात. प्रास्ताविक हे श्रोत्यांना कार्यक्रमाच्या, गोष्टीच्या किंवा विषयाच्या विषयाशी परिचित करून देते आणि त्यांना त्याबद्दल उत्सुक बनवते.

प्रास्ताविक कसे करावे? – Prastavik Kase Karave

प्रास्ताविक करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • प्रास्ताविकाची सुरुवात लक्षवेधी असावी. श्रोत्यांना प्रास्ताविकाकडे आकर्षित करण्यासाठी, तुम्ही एखादी मजेदार किंवा मनोरंजक गोष्ट सांगू शकता.
 • प्रास्ताविकात कार्यक्रमाच्या, गोष्टीच्या किंवा विषयाच्या विषयाची स्पष्ट माहिती द्यावी. श्रोत्यांना विषयाबद्दल चांगली समज होण्यासाठी, तुम्ही विषयाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे आणि महत्त्व याबद्दल माहिती द्यावी.
 • प्रास्ताविकात श्रोत्यांना विषयाबद्दल उत्सुक बनवले पाहिजे. श्रोत्यांना पुढे ऐकण्यासाठी उत्सुक बनवण्यासाठी, तुम्ही विषयाशी संबंधित काही उल्लेखनीय तथ्ये किंवा माहिती सांगू शकता.

प्रास्ताविकाचे दोन मुख्य प्रकार आहेत:

 • सूत्रसंचालन – सूत्रसंचालन हे एखाद्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आहे. सूत्रसंचालन करताना, तुम्ही कार्यक्रमाचे नियोजन, कार्यक्रमात काय होणार आहे याबद्दल माहिती आणि कार्यक्रमातील सहभागींची ओळख करून देणे आवश्यक आहे.
 • भाषणे – भाषणे ही एखाद्या गोष्टी किंवा विषयावरील प्रास्ताविक आहे. भाषणे करताना, तुम्ही गोष्टीचे किंवा विषयाचे महत्त्व, त्याचे फायदे आणि त्यापासून काय शिकले याबद्दल माहिती द्यावी.

प्रास्ताविक करताना खालील टिपा लक्षात ठेवा:

 • प्रास्ताविकाची लांबी कार्यक्रमाच्या किंवा विषयाच्या महत्त्वानुसार ठरवावी. जर कार्यक्रम किंवा विषय महत्वाचा असेल तर प्रास्ताविकाची लांबी थोडी जास्त असावी.
 • प्रास्ताविकात तुमचे स्वतःचे मत किंवा दृष्टिकोन मांडणे टाळा. प्रास्ताविक हे श्रोत्यांना विषयाबद्दल माहिती देण्यासाठी आहे, तुमचे मत मांडण्यासाठी नाही.
 • प्रास्ताविकात बोलताना स्पष्ट आणि संक्षिप्त शब्द वापरा. श्रोत्यांना तुमचा प्रास्ताविक समजणे सोपे व्हावे.
 • प्रास्ताविकात बोलताना तुमच्या हावभाव आणि चेहऱ्यावरील भावांचा वापर करा. तुमच्या बोलण्याने श्रोत्यांना आकर्षित करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या हावभाव आणि चेहऱ्यावरील भावांचा वापर करू शकता.

प्रास्ताविक करण्यासाठी, तुम्ही खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. प्रास्ताविकाची योजना करा. प्रास्ताविकाची सुरुवात, मध्यभाग आणि शेवट कसा असेल याची योजना करा.
 2. प्रास्ताविकाची भाषा तयार करा. प्रास्ताविकात स्पष्ट आणि संक्षिप्त शब्द वापरा.
 3. प्रास्ताविकाचा सराव करा. प्रास्ताविकाचा सराव केल्याने तुम्हाला तो अधिक सहजतेने बोलता येईल.

जर तुम्ही या टिपांचे पालन केले तर तुम्ही प्रभावी प्रास्ताविक करू शकता.

प्रास्ताविक कसे करावे? – Prastavik Kase Karave

पुढे वाचा:

Leave a Reply