क्रियापद म्हणजे काय? – Kriyapad Mhanje Kay in Marathi

क्रियापद हे एक प्रकारचे शब्द आहे जे क्रिया दर्शवते. क्रियापदाला क्रियावाचक असेही म्हणतात. क्रियापद वाक्यात क्रिया दर्शवते आणि वाक्यातील अर्थ पूर्ण करते.

क्रियापदाचे अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

  • साधा क्रियापद – हे क्रियापद एकाच धातूपासून बनलेले असतात. उदाहरणार्थ, “चालणे, खाणे, बोलणे”
  • संयुक्त क्रियापद – हे क्रियापद दोन किंवा अधिक धातूंपासून बनलेले असतात. उदाहरणार्थ, “चालून येणे, खाऊन पडणे, बोलून दाखवणे”
  • कालवाचक क्रियापद – हे क्रियापद क्रिया घडण्याच्या वेळेचे दर्शवतात. उदाहरणार्थ, “आज मी चाललो, काल मी चाललो होतो, उद्या मी चालेन”
  • रीतिवाचक क्रियापद – हे क्रियापद क्रिया कशी घडते याचे दर्शवतात. उदाहरणार्थ, “मी चालत आहे, मी चाललो होतो, मी चालेन”
  • कारकवाचक क्रियापद – हे क्रियापद क्रिया कोणाने किंवा कशाद्वारे घडते याचे दर्शवतात. उदाहरणार्थ, “मी पुस्तक वाचतो, तो पेनने लिहितो”

क्रियापदाचा वापर वाक्यात विविध प्रकारे केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ,

  • क्रियापद वाक्यात कर्ता म्हणून वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, “मी शाळेत गेलो.” या वाक्यात “गेलो” हे क्रियापद कर्ता म्हणून वापरले गेले आहे.
  • क्रियापद वाक्यात कर्म म्हणून वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, “मी पुस्तक वाचले.” या वाक्यात “वाचले” हे क्रियापद कर्म म्हणून वापरले गेले आहे.
  • क्रियापद वाक्यात विशेषण म्हणून वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, “तो चालणारा माणूस आहे.” या वाक्यात “चालणारा” हे क्रियापद विशेषण म्हणून वापरले गेले आहे.

क्रियापद हे वाक्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते वाक्यातील अर्थ स्पष्ट करण्यात मदत करतात.

क्रियापद म्हणजे काय

पुढे वाचा:

Leave a Reply