श्री स्वामी समर्थ जप हा एक शक्तिशाली मंत्र आहे. या मंत्राचे नियमित पठण केल्याने अनेक फायदे होतात.

श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ जप कसा करावा? – Shree Swami Samarth Jap Kasa Karava

श्री स्वामी समर्थ जप कसा करावा

 • एका स्वच्छ आणि निपटीत जागी बसून जप करावा.
 • मंत्राचा उच्चार स्पष्टपणे करावा.
 • मंत्राचा जप करताना शांत आणि प्रसन्न मनाने असावे.
 • जपाची संख्या किमान 108 असावी.

श्री स्वामी समर्थ जप रोज करावा का?

श्री स्वामी समर्थ जप रोज म्हणणे शक्य नसेल तर दर आठवड्यात किंवा दर महिन्यात एकदा तरी म्हणावा. या मंत्राचे पठण केल्याने आपल्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतात.

श्री स्वामी समर्थ जप करण्याची पद्धत

श्री स्वामी समर्थ जप करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:

 • जप करताना मानसिकदृष्ट्या एकग्र राहावे.
 • जप करताना श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी मनोभावे प्रार्थना करावी.
 • जप करताना कोणत्याही प्रकारच्या नकारात्मक भावना मनात ठेवू नयेत.

श्री स्वामी समर्थ जपाचे फायदे

श्री स्वामी समर्थ जपाचे अनेक फायदे आहेत. जप केल्याने आपल्याला खालील गोष्टी मिळू शकतात:

 • मन शांत आणि प्रसन्न होते.
 • जीवनातील समस्यांचे निराकरण होते.
 • आध्यात्मिक प्रगती होते.
 • गुरुकृपा प्राप्त होते.

श्री स्वामी समर्थ जपाचे काही प्रकार

श्री स्वामी समर्थ जपाचे अनेक प्रकार आहेत. काही सामान्य प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • ओम जय जय स्वामी समर्थ
 • श्री स्वामी समर्थ चरणी शरण
 • श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी
 • श्री स्वामी समर्थ चरणी नमस्कार
 • श्री स्वामी समर्थ कृपा करा

आपल्या आवडीनुसार कोणताही प्रकार निवडून जप करता येतो.

श्री स्वामी समर्थ जप कसा करावा? – Shree Swami Samarth Jap Kasa Karava

पुढे वाचा:

Leave a Reply