वाघाची वैशिष्ट्ये – Vaghachi Vaishishte

वाघ हे मांजर कुळातील सर्वात मोठे प्राणी आहेत. ते जगातील सर्वात धोकादायक मांसाहारी प्राण्यांपैकी एक आहेत. वाघ हे भारताचे राष्ट्रीय प्राणी आहेत.

वाघाची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • आकार: वाघ हे मांजर कुळातील सर्वात मोठे प्राणी आहेत. नर वाघाचे वजन 250 ते 300 किलोपर्यंत असते, तर मादी वाघाचे वजन 150 ते 200 किलोपर्यंत असते.
  • रंग: वाघाचे शरीर काळ्या पट्ट्यांनी झाकलेले असते. हे पट्टे वाघाच्या शरीरावर अनियमित पद्धतीने विखुरलेले असतात.
  • डोळे: वाघाचे डोळे पिवळे असतात. त्यांचे डोळे रात्रीच्या अंधारात चांगले दिसतात.
  • नखे: वाघाच्या पंजांवर मजबूत नखे असतात. या नखांचा वापर ते शिकार पकडण्यासाठी आणि त्यांचे रक्षण करण्यासाठी करतात.
  • दात: वाघाच्या तोंडात 30 दात असतात. त्यांचे दात खूप तीक्ष्ण असतात. या दातांचा वापर ते शिकार करण्यासाठी आणि त्याचे मांस कापण्यासाठी करतात.
  • शिकार: वाघ हे प्रामुख्याने शिकार करणारे प्राणी आहेत. ते प्रामुख्याने हिरण, हत्ती, गवे, ढोरे आणि इतर मोठ्या प्राण्यांची शिकार करतात.
  • सामाजिक जीवन: वाघ हे एकटे राहणारे प्राणी आहेत. नर वाघ मादी वाघाशी फक्त प्रजननासाठी एकत्र येतात.
  • प्रजनन: वाघाचे प्रजनन दरवर्षी होते. मादी वाघ 105 ते 110 दिवसांच्या गर्भधारणेनंतर 2 ते 4 पिल्ले देते.

वाघ हे निसर्गातील महत्त्वाचे प्राणी आहेत. ते जंगलातील शिडीचे शिखर आहेत. वाघांची संख्या कमी होत चालल्याने त्यांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

वाघाची वैशिष्ट्ये – Vaghachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply