कंपनीची वैशिष्ट्ये – Company Chi Vaishishte

कंपनी ही एक व्यवसाय संस्था आहे जी विशिष्ट उद्देश साध्य करण्यासाठी तयार केली जाते. कंपनीचे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • कायदेशीर अस्तित्व: कंपनी ही एक कायदेशीर व्यक्ती आहे, ज्याचा अर्थ कंपनीला स्वतःचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आहेत. कंपनीचे स्वतःचे नाव, पत्ता आणि सीमा आहेत.
  • व्यक्तिगत जबाबदारीचा मर्यादितपणा: कंपनीच्या सभासदांची वैयक्तिक जबाबदारी कंपनीच्या कर्जांसाठी मर्यादित आहे. म्हणजे, कंपनी दिवाळखोर झाल्यास, सभासदांना त्यांच्या गुंतवणुकीची रक्कम सोडून कंपनीच्या कर्जांसाठी जबाबदार राहावे लागणार नाही.
  • भांडवलाची एकत्रितता: कंपनीचे भांडवल सभासदांकडून गुंतवणुकीद्वारे जमा केले जाते. हे भांडवल कंपनीच्या व्यवसायासाठी वापरले जाते.
  • व्यवस्थापनाची स्वतंत्रता: कंपनीचे व्यवस्थापन सभासदांपासून वेगळे असते. व्यवस्थापन कंपनीच्या व्यवसायाचे दैनंदिन कामकाज चालवते.

कंपनीच्या काही इतर वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • वाढीची क्षमता: कंपनीची वाढीची क्षमता मोठी असते. कंपनी नवीन उत्पादने किंवा सेवा सादर करून, नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करून किंवा इतर कंपन्यांशी विलीनीकरण करून वाढू शकते.
  • संसाधनांचा प्रभावी वापर: कंपनी मोठ्या प्रमाणात संसाधने एकत्रित करू शकते, ज्यामुळे संसाधनांचा प्रभावी वापर होतो.
  • जोखीम व्यवस्थापन: कंपनी जोखीम व्यवस्थापनाच्या पद्धतींचा वापर करून जोखमीचे प्रमाण कमी करू शकते.

कंपनीच्या या वैशिष्ट्यांमुळे ती अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. कंपन्या नवीन उत्पादने आणि सेवा विकसित करतात, रोजगार निर्माण करतात आणि आर्थिक विकासास चालना देतात.

कंपनीची वैशिष्ट्ये – Company Chi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply