आदिवासी हा शब्द “आदि” आणि “वासी” या दोन शब्दांपासून बनला असून त्याचा अर्थ मूळ असा होतो. आदिवासी हे भारतातील एक मोठा आणि वैविध्यपूर्ण समाज आहे. आदिवासी लोक भारताच्या जवळपास 8% लोकसंख्या असून त्यांची अनेक वेगळी संस्कृती, भाषा आणि परंपरा आहेत. आदिवासी लोकांना त्यांच्या जंगल आणि डोंगरांतील वास्तव्यामुळे गिरिजन म्हणूनही ओळखले जाते. आदिवासी लोकांचे आयुष्य प्रामुख्याने जंगलावर आधारित असते. ते जंगलातील वनस्पती आणि प्राणी यांचा वापर त्यांच्या अन्ना, औषधा आणि निवासासाठी करतात.

आदिवासी म्हणजे काय
आदिवासी म्हणजे काय? – Adivasi Mhanje Kay

आदिवासी म्हणजे काय? – Adivasi Mhanje Kay

आदिवासी म्हणजे विशिष्ट भौगोलिक परिसरात राहणाऱ्या आणि त्यांच्या स्वतःच्या विशिष्ट संस्कृती, परंपरा, भाषा आणि चालीरीती असलेल्या मूळ रहिवासी समुदाय. आदिवासी समाज हे ऐतिहासिकदृष्ट्या जंगलात आणि निसर्गाजवळ राहणारे समुदाय आहेत. त्यांचे जीवन हे निसर्गाशी आणि त्यांच्या परंपरांशी जोडलेले असते.

आदिवासी समाजांची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • स्वतःची विशिष्ट संस्कृती आणि परंपरा: आदिवासी समाजांची स्वतःची विशिष्ट संस्कृती आणि परंपरा असते. या परंपरांमध्ये त्यांचे लोकगीते, लोकनृत्य, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती, इत्यादींचा समावेश असतो.
 • स्वतःची विशिष्ट भाषा: आदिवासी समाजांची स्वतःची विशिष्ट भाषा असते. या भाषांमध्ये विविध प्रकारच्या बोलीभाषा असतात.
 • जंगलातील आणि निसर्गाजवळ राहणे: आदिवासी समाजांचे जीवन हे जंगलातील आणि निसर्गाजवळ राहणे असते. त्यांचे जीवन हे निसर्गाशी जोडलेले असते आणि त्यांचे अनेक रीतिरिवाज हे निसर्गाशी संबंधित असतात.
 • जंगलातील संसाधनांवर अवलंबून राहणे: आदिवासी समाजांचे जीवन हे जंगलातील संसाधनांवर अवलंबून राहणे असते. ते त्यांचे खाद्य, पाणी, निवारा, इत्यादी जंगलातून मिळवतात.
 • आधुनिक समाजापासून वेगळेपणा: आदिवासी समाज हे आधुनिक समाजापासून वेगळे असतात. त्यांचे जीवन हे सोपे आणि निसर्गाजवळ असते. त्यांच्याकडे आधुनिक सुविधा आणि तंत्रज्ञानचा अभाव असतो.

आदिवासी लोक भारताच्या वेगवेगळ्या भागांतून राहतात. ते आदिवासी संस्कृतीचे अभिमानी आहेत आणि त्यांच्या पारंपरांना जपून ठेवतात. आदिवासी संस्कृती ही विविध प्रकारच्या कला, नाट्ये, संगीत आणि नृत्य यांनी समृद्ध आहे.

आदिवासी समाज हा भारताच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. आदिवासी लोक जंगलांवर आणि त्यावरील साधनसंपत्तीवर अवलंबून असतात. ते जंगलांचे संरक्षक आहेत आणि त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

आदिवासी समाजाच्या विकासात अनेक आव्हाने आहेत. आदिवासी लोक अनेकदा शिक्षण, अपुरा आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक भेदभाव यांसारख्या समस्यांना सामोरे जातात.

भारत सरकार आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवते आहे. या योजनांचा उद्देश आदिवासी लोकांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि अन्य सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे.

आदिवासी समाज हा भारताचा अभिन्न भाग आहे. आदिवासी लोकांचे संरक्षण आणि विकास हा भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहे.

भारतात सुमारे 8% लोकसंख्या आदिवासी आहे. भारतभरात विविध आदिवासी समुदाय आहेत.

काही प्रमुख आदिवासी समुदाय खालीलप्रमाणे आहेत:

 • गोंड
 • भील
 • संथाल
 • मुंडा
 • ओराव
 • मीणा
 • बोडो
 • कोली
 • खासी
 • गारो

आदिवासी समाजांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

काही प्रमुख समस्या खालीलप्रमाणे आहेत:

 • जंगल कपातीमुळे त्यांच्या जीवनावर संकट
 • जमिनीवरील हक्कांसाठी संघर्ष
 • आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार यांच्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव
 • सामाजिक भेदभाव आणि अत्याचार
 • आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचे संरक्षण करण्यातील अडचणी

आदिवासी समाजांचे संरक्षण आणि विकास हा आपल्या सर्वांच्या जबाबदारीचा विषय आहे. आदिवासी समाजांचे हक्क आणि हितसंबंध संरक्षित करणे, त्यांना मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि त्यांच्या संस्कृती आणि परंपरांचे संरक्षण करणे यासाठी आपण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

आदिवासी म्हणजे काय? – Adivasi Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply