गटाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा – Gatachi Vaishishte

गट ही दोन किंवा अधिक व्यक्तींचा एक समूह असतो ज्यांना एकमेकांशी काही नातेसंबंध असते. गटाची काही ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • परस्पर संबंध: गटातील सदस्यांमध्ये परस्पर संबंध असतात. हे संबंध रक्ताचे, विवाहाचे, व्यवसायाचे, हिताचे किंवा इतर काही प्रकारचे असू शकतात.
 • सामान्य उद्दिष्टे: गटातील सदस्यांना एकमेकांसोबत काही सामान्य उद्दिष्टे साध्य करायची असतात. हे उद्दिष्टे सामायिक मूल्ये, विश्वास, हित किंवा इतर काही गोष्टींवर आधारित असू शकतात.
 • सामान्य वर्तन: गटातील सदस्यांचे काही प्रमाणात समान वर्तन असते. हे वर्तन गटाच्या नियमांवर, मूल्यांवर किंवा इतर घटकांवर आधारित असू शकते.

गटाची काही इतर वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • गटाचा आकार: गटाचा आकार लहान किंवा मोठा असू शकतो.
 • गटाचे स्थान: गट विविध ठिकाणी असू शकतो.
 • गटाची आर्थिक स्थिती: गटाची आर्थिक स्थिती वेगवेगळी असू शकते.
 • गटाची शिक्षणाची स्थिती: गटातील सदस्यांचे शिक्षण वेगवेगळे असू शकते.
 • गटाची संस्कृती: गटाची संस्कृती वेगवेगळी असू शकते.

गट हे एक जटिल सामाजिक घटक आहे जे वेगवेगळ्या प्रकारे अस्तित्वात असू शकते. गटाची वैशिष्ट्ये गटाच्या प्रकारावर अवलंबून असतात.

गटाची काही महत्त्वाची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सामाजिक नियंत्रण: गट सामाजिक नियंत्रण प्रदान करतो. गटातील नियम आणि मूल्ये सदस्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवतात.
 • समूह ओळख: गट सदस्यांना एक समूहाचा भाग असल्याची भावना देतो. यामुळे सदस्यांना एकमेकांशी जोडले जाते आणि त्यांना समाजात एक स्थान मिळते.
 • समूह समर्थन: गट सदस्यांना समर्थन आणि मदत प्रदान करतो. गटातील सदस्य एकमेकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करतात.

गट समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गट सदस्यांना एकमेकांशी जोडतात, त्यांना सामाजिक नियंत्रण प्रदान करतात आणि त्यांना समूह ओळख आणि समर्थन देतात.

गटाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगा – Gatachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply