खाडी म्हणजे काय
खाडी म्हणजे काय

खाडी म्हणजे काय? – Khadi Mahnje Kay

नदी जेथे समुद्राला जाऊन मिळते, तेथील पाण्याच्या साठ्याला खाडी असे म्हणतात. तसेच किनाऱ्याचा सखल भूभाग खचून किंवा समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढल्यासमुद्रामुळे खाडी तयार होते.

खाडी हा शब्द अनेक संदर्भांनुसार वेगवेगळे अर्थ दर्शवतो. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

भौगोलिक अर्थ:

 • समुद्राचा किंवा मोठ्या पाण्याच्या साठ्याचा अंतर्भाग, जो आखातात किंवा खडकांमध्ये खोलवर गेलेला असतो.
 • नदी समुद्राला भेटण्यापूर्वी तयार झालेला पाण्याचा साठा.
 • किनारपट्टीवरून समुद्राकडे जाणारा लांब, आखातासारखा भाग.

उदाहरणे:

 • मुंबईची खाडी
 • बंगालचा उपसागर
 • हॉन्ग कॉंगची खाडी

खाडीशी संबंधित इतर शब्द:

 • उपसागर
 • खाडीवरचे ठिकाण
 • खाडीचा किनारा
 • खाडीतील पूल
 • खाडीतील जहाज

अन्य अर्थ:

 • विशिष्ट प्रकारच्या मांस (डुकराचे किंवा हरणाचे) एक डिश, सामान्यतः धीमी आचेत शिजवले जाते.
 • कोणत्याही प्रकारचा मोठा खुला भाग किंवा खड्डा.

कृपया अधिक स्पष्टीकरणासाठी मला तुमच्या प्रश्नाबद्दल अधिक माहिती द्या.

उदाहरणार्थ, तुम्ही खालील प्रश्नांपैकी एक विचारू शकता:

 • “भारतातील सर्वात मोठी खाडी कोणती आहे?”
 • “खाड्यांचे आर्थिकदृष्ट्या काय महत्त्व आहे?”
 • “खाडीच्या जवळ राहण्याचे काय फायदे आणि तोटे आहेत?”

अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा प्रश्न अधिक स्पष्ट आणि मला त्याबद्दल अधिक चांगली माहिती देण्यास मदत करू शकता.

खाडी किती मोठी आहे?

खाडीची मोठी किंवा लहान अशी कोणतीही ठराविक व्याख्या नाही. खाडीची लांबी, रुंदी आणि खोली यावरून त्याची मोठी किंवा लहान अशी व्याख्या केली जाते. सामान्यतः, खाडीची रुंदी 1 ते 10 मैल (1.6 ते 16 किलोमीटर) असते आणि खोली 100 फूट (30 मीटर) पेक्षा जास्त असते.

खाडी आणि नाला यामध्ये खालील फरक आहेत

 • खाडी हा समुद्राचा किंवा मोठ्या पाण्याच्या साठ्याचा आखातात किंवा खडकांमध्ये खोलवर गेलेला भाग असतो. नाला हा नदीचा एक छोटा भाग असतो जो सहसा दलदलीच्या प्रदेशातून जातो.
 • खाडीची रुंदी आणि खोली नाल्यापेक्षा जास्त असते.
 • खाडीचा किनारा नाल्यापेक्षा अधिक खडकाळ असतो.
 • खाडीमध्ये जहाज चालवता येतात, तर नाल्यात बहुतेक वेळा जहाज चालवता येत नाहीत.

खाडी आणि उपनदी यामध्ये खालील फरक आहेत

 • खाडी हा समुद्राचा किंवा मोठ्या पाण्याच्या साठ्याचा आखातात किंवा खडकांमध्ये खोलवर गेलेला भाग असतो. उपनदी ही नदीचा एक छोटा भाग असतो जी नदीच्या मुख्य प्रवाहाला मिळते.
 • खाडीची रुंदी आणि खोली उपनदीपेक्षा जास्त असते.
 • खाडीचा किनारा उपनदीपेक्षा अधिक खडकाळ असतो.
 • खाडीमध्ये जहाज चालवता येतात, तर उपनदीत बहुतेक वेळा जहाज चालवता येत नाहीत.

जगातील 3 सर्वात मोठे खाडी खालीलप्रमाणे आहेत

 1. बंगालची खाडी (दक्षिण आशियात)
 2. मेक्सिकोची खाडी (उत्तर अमेरिकेत)
 3. अरबी समुद्र (मध्यपूर्वेत)

या खाड्यांचे क्षेत्रफळ 1 लाख चौरस मैलांहून जास्त आहे.

खाडी म्हणजे काय? – Khadi Mahnje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply