मानवी हक्क म्हणजे काय
मानवी हक्क म्हणजे काय

मानवी हक्क म्हणजे काय? – Manavi Hakka Mhanje Kay

मानवी हक्क हे सर्व मानवांना त्यांच्या मानवी स्थितीमुळे प्राप्त होणारे मूलभूत हक्क आहेत. ते सर्व व्यक्तींना समान आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते.

मानवी हक्कांची व्याख्या अनेक प्रकारे केली जाऊ शकते. एक सामान्य व्याख्या म्हणजे, “मानवी हक्क हे सर्व मानवांना त्यांच्या मानवी स्थितीमुळे प्राप्त होणारे मूलभूत हक्क आहेत जे सर्व व्यक्तींना समान आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन केल्यास सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते.”

मानवी हक्क खालील वैशिष्ट्यांद्वारे ओळखले जाऊ शकतात:

 • मूलभूतता: मानवी हक्क हे सर्व मानवांना त्यांच्या मानवी स्थितीमुळे प्राप्त होणारे हक्क आहेत. याचा अर्थ असा की ते कोणत्याही धर्म, वंश, लिंग, भाषा किंवा सामाजिक स्थितीवर अवलंबून नाहीत.
 • समानता: मानवी हक्क सर्व व्यक्तींना समान आहेत. याचा अर्थ असा की सर्व व्यक्तींना समान हक्क आहेत, पर्वा न करता त्यांची वैयक्तिक वैशिष्ट्ये.
 • सर्वव्यापीता: मानवी हक्क सर्वत्र लागू होतात. याचा अर्थ असा की ते कोणत्याही देशात, कोणत्याही सरकारमध्ये आणि कोणत्याही काळात लागू होतात.

मानवी हक्कांची व्याप्ती विस्तृत आहे. मानवी हक्कांमध्ये विविध प्रकारचे हक्क समाविष्ट आहेत, जसे की:

 • अस्तित्वाचा हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला अस्तित्वाचा हक्क आहे.
 • जीवनाचा हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला जीवनाचा हक्क आहे.
 • स्वातंत्र्याचा हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे.
 • समानतेचा हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला समानतेचा हक्क आहे.
 • न्यायाचा हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला न्यायाचा हक्क आहे.
 • अल्पसंख्याक हक्क: प्रत्येक अल्पसंख्याकांना त्यांचे हक्क आहेत.
 • सांस्कृतिक हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला त्यांचे सांस्कृतिक हक्क आहेत.
 • आर्थिक हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक हक्क आहेत.
 • सामाजिक हक्क: प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक हक्क आहेत.

मानवी हक्कांची कल्पना प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. तथापि, मानवी हक्कांच्या आधुनिक संकल्पनेची सुरुवात 17व्या शतकात झाली. त्या काळात, अनेक तत्त्वज्ञांनी मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जोर दिला.

मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि घोषणापत्रे करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाच्या करारांपैकी एक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याचा आहे. हा जाहीरनामा 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला होता.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी जगभरातील सरकारे आणि नागरिकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क परिषदेची आहे.

मानवी हक्कांचे महत्त्व

मानवी हक्कांचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • मानवी हक्क व्यक्तींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात मदत करतात.
 • मानवी हक्क व्यक्तींना स्वातंत्र्य आणि समानतेचा अधिकार देतात.
 • मानवी हक्क समाजात शांतता आणि न्याय निर्माण करण्यात मदत करतात.
 • मानवी हक्क जगभरातील लोकांच्या जीवनात सुधारणा करतात.

मानवी हक्क हे मानवी जीवनाचे एक महत्त्वाचे अंग आहेत. मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे आणि सरकारचे कर्तव्य आहे.

मानवी हक्कांचे प्रकार

मानवी हक्कांची अनेक प्रकारे वर्गवारी केली जाऊ शकते. एक सामान्य वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

 • सामूहिक हक्क: हे हक्क संपूर्ण समाजाला लागू होतात. उदाहरणार्थ, शांतता आणि सुरक्षाचा हक्क, पर्यावरण संरक्षणाचा हक्क, आणि विकासाचा हक्क.
 • व्यक्तिगत हक्क: हे हक्क प्रत्येक व्यक्तीला लागू होतात. उदाहरणार्थ, जीवनाचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, आणि समानतेचा हक्क.

मानवी हक्कांची आणखी एक सामान्य वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे:

 • मूलभूत हक्क: हे हक्क सर्व व्यक्तींना त्यांच्या मानवी स्थितीमुळे प्राप्त होतात. उदाहरणार्थ, जीवनाचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, आणि समानतेचा हक्क.
 • अधिकार: हे हक्क सरकारने प्रदान केलेले असतात. उदाहरणार्थ, शिक्षणाचा हक्क, आरोग्यसेवेचा हक्क, आणि रोजगाराचा हक्क.

मानवी हक्क जाहीरनामा

मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि घोषणापत्रे करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाच्या करारांपैकी एक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याचा आहे. हा जाहीरनामा 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला होता.

मानवी हक्क जाहीरनाम्यामध्ये 30 मूलभूत मानवी हक्कांचा समावेश आहे. हे हक्क सर्व व्यक्तींना लागू होतात आणि त्यांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सरकार जबाबदार आहे.

मानवी हक्क जाहीरनाम्याचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • हे मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जोर देते.
 • हे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार प्रदान करते.
 • हे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर प्रकाश टाकते.

मानवी हक्क कायदा

मानवी हक्क जाहीरनाम्याचा अवलंब केलेल्या अनेक देशांनी मानवी हक्क कायदा तयार केले आहेत. हे कायदे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारला मार्गदर्शन प्रदान करतात.

मानवी हक्क कायद्याचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • हे सरकारला मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार करते.
 • हे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे मार्ग प्रदान करते.

मानवी हक्क प्रस्तावना

मानवी हक्क जाहीरनाम्याची प्रस्तावना मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जोर देते. प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, “सर्व मानव जन्मापासून स्वातंत्र्य आणि समानतेचा हक्क असतो.”

मानवी हक्क प्रस्तावनेचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • हे मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जोर देते.
 • हे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आधार प्रदान करते.

मानवी हक्क दिन

मानवी हक्क जाहीरनाम्याची स्वीकृती साजरी करण्यासाठी दरवर्षी 10 डिसेंबर हा दिवस मानवी हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो.

मानवी हक्क दिनाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • हे मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जागरूकता निर्माण करते.
 • हे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यास प्रोत्साहित करते.

मानवी हक्क संरक्षण कायदा

मानवी हक्क संरक्षण कायदा हा भारतातील एक कायदा आहे जो मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शन प्रदान करतो. हा कायदा 1993 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता.

मानवी हक्क संरक्षण कायद्याचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • हे भारतात मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट प्रदान करते.
 • हे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे मार्ग प्रदान करते.

5 सर्वात महत्वाचे मानवी हक्क

 • जीवनाचा हक्क
 • स्वातंत्र्याचा हक्क
 • समानतेचा हक्क
 • न्यायाचा हक्क
 • अल्पसंख्याक हक्क

हे हक्क सर्व व्यक्तींना समान आहेत आणि त्यांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सरकार जबाबदार आहे.

मानवी हक्क कायद्यातील 5 प्रमुख तत्त्वे

 • सर्व व्यक्तींना मानवी हक्क आहेत
 • मानवी हक्क जन्मापासून प्राप्त होतात
 • मानवी हक्क सर्व व्यक्तींना समान आहेत
 • मानवी हक्क अव्यवस्था करण्यायोग्य आहेत
 • मानवी हक्क सर्वत्र लागू होतात

या तत्त्वांवर आधारित, मानवी हक्क कायदे तयार केले जातात.

मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्याचे मुख्य मुद्दे

 • सर्व व्यक्तींना समान मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य आहेत
 • या हक्कांचा जन्मापासून अधिकार आहे
 • या हक्कांचा अवलंब धर्म, वंश, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयत्व, सामाजिक स्थिती, किंवा इतर कोणत्याही आधारावर केला जाऊ शकत नाही
 • सरकार या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार आहे

हे जाहीरनामा 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला होता.

मानवी हक्कांची 30 सार्वत्रिक घोषणा

मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक जाहीरनाम्यामध्ये 30 मूलभूत मानवी हक्कांचा समावेश आहे. हे हक्क सर्व व्यक्तींना लागू होतात आणि त्यांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी सरकार जबाबदार आहे.

या हक्कांची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • जीवनाचा हक्क
 • स्वातंत्र्याचा हक्क
 • समानतेचा हक्क
 • न्यायाचा हक्क
 • अल्पसंख्याक हक्क
 • शिक्षणाचा हक्क
 • आरोग्यसेवेचा हक्क
 • रोजगाराचा हक्क

मानवाधिकार कोणी निर्माण केले?

मानवाधिकारांची संकल्पना प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. तथापि, मानवी हक्कांच्या आधुनिक संकल्पनेची सुरुवात 17व्या शतकात झाली. त्या काळात, अनेक तत्त्वज्ञांनी मानवी हक्कांच्या महत्त्वावर जोर दिला.

मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय करार आणि घोषणापत्रे करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाच्या करारांपैकी एक म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्याचा आहे. हा जाहीरनामा 1948 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने स्वीकारला होता.

मानवी हक्कांच्या घोषणेचा उद्देश काय आहे?

मानवी हक्कांच्या घोषणेचा उद्देश सर्व व्यक्तींना समान मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य प्रदान करणे हा आहे. या घोषणेद्वारे, संयुक्त राष्ट्रांनी जगभरातील लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मानवी हक्कांच्या घोषणेने जगभरातील मानवी हक्कांच्या चळवळीला प्रेरणा दिली आहे. या घोषणेच्या आधारे, अनेक देशांनी मानवी हक्क कायदे तयार केले आहेत. मानवी हक्कांच्या घोषणेचा वापर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा प्रतिकार करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी केला जातो.

मानवी हक्क म्हणजे काय? – Manavi Hakka Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply