शिक्षण ही एक व्यापक संकल्पना आहे ज्याचा अर्थ ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये प्राप्त करणे होतो. शिक्षण हे एक प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीच्या आयुष्यात अनेक वेळा आणि अनेक भिन्न मार्गांनी होऊ शकते.

शिक्षण म्हणजे काय

शिक्षण म्हणजे काय? – Shikshan Mhanje Kay

शिक्षण ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये प्राप्त केली जातात. शिक्षणाची मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासास मदत करणे, त्याला समाजात कार्य करण्यास सक्षम बनवणे आणि त्याला त्याच्या क्षमता पूर्ण करण्यास मदत करणे.

शिक्षणाची व्याख्या खालीलप्रमाणे करता येईल:

 • शिक्षण ही ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये प्राप्त करण्याची प्रक्रिया आहे.
 • शिक्षण ही एक उद्दिष्टपूर्ण प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीच्या विकासाला आणि वाढीला चालना देते.
 • शिक्षण ही एक सामाजिक प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीला समाजात कार्य करण्यास सक्षम करते.

शिक्षणाचे अनेक महत्त्वाचे कार्ये आहेत:

 • शिक्षण व्यक्तीला ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करते जे त्याला जगात यशस्वी होण्यास मदत करतात.
 • शिक्षण व्यक्तीला योग्य आणि चुकीचे काय आहे हे ठरवण्यास मदत करते.
 • शिक्षण व्यक्तीला त्याच्या स्वतःच्या विचार आणि विश्वास विकसित करण्यास मदत करते.
 • शिक्षण व्यक्तीला इतर लोकांशी संवाद साधण्यास आणि संबंध निर्माण करण्यास मदत करते.

शिक्षणाचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण यांचा समावेश होतो. औपचारिक शिक्षण हे शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांसारख्या संस्थांमध्ये दिले जाते. अनौपचारिक शिक्षण हे कुटुंब, मित्र, समुदाय आणि अनुभवांमधून मिळते.

शिक्षण हे एक महत्त्वाचे जीवन कौशल्य आहे जे प्रत्येक व्यक्तीसाठी आवश्यक आहे. शिक्षण व्यक्तीला त्याच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यास आणि समाजात सक्रिय सदस्य बनण्यास मदत करते.

शिक्षणाच्या काही विशिष्ट घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

 • ज्ञान: ज्ञान हे शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ज्ञान हे जगाबद्दलच्या समजला आधार देते.
 • कौशल्ये: कौशल्ये ही शिक्षणाचा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहेत. कौशल्ये व्यक्तीला जगात कार्य करण्यास सक्षम करतात.
 • मूल्ये: मूल्ये ही शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. मूल्ये व्यक्तीला योग्य आणि चुकीचे काय आहे हे ठरवण्यास मदत करतात.

शिक्षण हे एक सतत प्रक्रिया आहे जी व्यक्तीच्या आयुष्यात अनेक वेळा आणि अनेक भिन्न मार्गांनी होऊ शकते.

शिक्षणाचे महत्त्व

शिक्षण ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी व्यक्ती आणि समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. शिक्षणाचे अनेक महत्त्व आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • शिक्षण व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासास मदत करते. शिक्षण व्यक्तीला ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये प्रदान करते जे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासास मदत करतात. शिक्षण व्यक्तीला एक जागरूक आणि सक्षम नागरिक बनवते.
 • शिक्षण व्यक्तीला समाजात कार्य करण्यास सक्षम बनवते. शिक्षण व्यक्तीला आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करते जे त्याला समाजात कार्य करण्यास सक्षम बनवतात. शिक्षण व्यक्तीला त्याच्या क्षमता पूर्ण करण्यास मदत करते.
 • शिक्षण व्यक्तीला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवते. शिक्षण व्यक्तीला आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करते जे त्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवतात.

सहज शिक्षण म्हणजे काय?

सहज शिक्षण ही एक अशी शिक्षण पद्धत आहे जी विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा आणि क्षमता लक्षात घेऊन शिकवते. सहज शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या गतीने शिकण्याची आणि त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने शिकण्याची परवानगी दिली जाते.

सहज शिक्षण पद्धतीचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सहज शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्यास मदत करते.
 • सहज शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या स्वारस्याला प्रोत्साहन देते.
 • सहज शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या परिणामकारकतेमध्ये सुधारणा करते.

शिक्षणाची उद्दिष्टे

शिक्षणाची उद्दिष्टे व्यक्ती आणि समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असतात. शिक्षणाची काही उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करणे: शिक्षण विद्यार्थ्यांना आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करते जे त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात यशस्वी होण्यास मदत करतात.
 • व्यक्तिमत्त्व विकास: शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासास मदत करते. शिक्षण विद्यार्थ्यांना एक जागरूक आणि सक्षम नागरिक बनवते.
 • समाज निर्माण: शिक्षण समाज निर्माण करण्यास मदत करते. शिक्षण विद्यार्थ्यांना समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास सक्षम बनवते.

भारतीय शिक्षण पद्धती

भारतीय शिक्षण पद्धती ही एक प्राचीन पद्धत आहे जी हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. भारतीय शिक्षण पद्धतीचे काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • वैदिक शिक्षण: भारतीय शिक्षण पद्धतीचा पाया वैदिक शिक्षणावर आधारित आहे. वैदिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना ज्ञान, कला आणि धर्म यांचे शिक्षण दिले जाते.
 • गुरुकुल शिक्षण: भारतीय शिक्षण पद्धतीचा एक महत्त्वाचा भाग गुरुकुल शिक्षण आहे. गुरुकुल शिक्षणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुरुंच्या मार्गदर्शनाखाली शिकवले जाते.
 • सर्वसमावेशक शिक्षण: भारतीय शिक्षण पद्धती सर्वसमावेशक आहे. या पद्धतीत सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी दिली जाते.

शिक्षणाचे प्रकार

शिक्षणाचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • औपचारिक शिक्षण: औपचारिक शिक्षण हे शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांद्वारे प्रदान केले जाते. औपचारिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना विशिष्ट विषयांचे ज्ञान आणि कौशल्ये शिकवली जातात. औपचारिक शिक्षणाचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
  • औपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास मदत करते.
  • औपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक क्षेत्रात यशस्वी होण्यास मदत करते.
  • औपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना समाजात एक सक्षम नागरिक बनण्यास मदत करते.
 • अनौपचारिक शिक्षण: अनौपचारिक शिक्षण हे रोजच्या जीवनातील अनुभवांद्वारे प्राप्त केले जाते. अनौपचारिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची कौशल्ये, जसे की सामाजिक कौशल्ये, व्यावसायिक कौशल्ये आणि जीवन कौशल्ये शिकवली जातात. अनौपचारिक शिक्षणाचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
  • अनौपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात यशस्वी होण्यास मदत करते.
  • अनौपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना समाजात सक्रियपणे सहभागी होण्यास मदत करते.
  • अनौपचारिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना नवीन गोष्टी शिकण्यास आणि संधी शोधण्यास मदत करते.
 • स्वयं-शिक्षण: स्वयं-शिक्षण हे स्वतःच्या प्रयत्नांद्वारे केले जाते. स्वयं-शिक्षणात विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे विषय आणि कौशल्ये शिकली जातात. स्वयं-शिक्षणाचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
  • स्वयं-शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिकण्याच्या गती आणि पद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते.
  • स्वयं-शिक्षण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विषय निवडण्याची परवानगी देते.
  • स्वयं-शिक्षण विद्यार्थ्यांना नवीन गोष्टी शिकण्यास प्रोत्साहन देते.

आधुनिक शिक्षण पद्धती

आधुनिक शिक्षण पद्धती ही एक अशी शिक्षण पद्धत आहे जी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गरजा आणि क्षमता लक्षात घेऊन शिकवते. आधुनिक शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या गतीने शिकण्याची आणि त्यांच्या स्वतःच्या मार्गाने शिकण्याची परवानगी दिली जाते. आधुनिक शिक्षण पद्धतीचे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि क्षमता लक्षात घेणे: आधुनिक शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि क्षमता लक्षात घेऊन शिकवते.
 • विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभाग: आधुनिक शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागावर भर देते.
 • अधिक संवादात्मक शिक्षण: आधुनिक शिक्षण पद्धती अधिक संवादात्मक आहे.
 • तंत्रज्ञानाचा वापर: आधुनिक शिक्षण पद्धतीत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

विस्तार शिक्षण म्हणजे काय

विस्तार शिक्षण ही एक अशी शिक्षण पद्धत आहे जी प्रौढांसाठी प्रदान केली जाते. विस्तार शिक्षणाचे उद्दिष्ट प्रौढांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करणे आहे. विस्तार शिक्षणात विविध प्रकारचे विषय आणि कौशल्ये शिकवली जातात, जसे की व्यावसायिक कौशल्ये, जीवन कौशल्ये आणि वैयक्तिक विकास कौशल्ये.

विस्तार शिक्षणाचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • प्रौढांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात यशस्वी होण्यास मदत करते.
 • प्रौढांना नवीन गोष्टी शिकण्यास आणि संधी शोधण्यास मदत करते.
 • प्रौढांना समाजात सक्रियपणे सहभागी होण्यास मदत करते.

शिक्षण म्हणजे काय? – Shikshan Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply