मूल्यामापन म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे किंवा व्यक्तीचे गुणवत्ता, महत्त्व किंवा क्षमता मोजण्याची प्रक्रिया. मूल्यांकन हे अनेक वेगवेगळ्या उद्दिष्टांसाठी केले जाऊ शकते, जसे की शिक्षण, व्यवसाय, किंवा सामाजिक सेवा.

मूल्यमापन म्हणजे काय
मूल्यमापन म्हणजे काय

मूल्यमापन म्हणजे काय? – Mulyamapan Mhanje Kay

शिक्षणात मूल्यांकन

शिक्षणात मूल्यांकन हे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकन विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, कौशल्ये आणि क्षमतांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकनाचे अनेक प्रकार आहेत, जसे की लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रात्यक्षिक कार्ये आणि प्रोजेक्ट.

व्यवसायात मूल्यांकन

व्यवसायात मूल्यांकन हे उत्पादन, सेवा किंवा प्रक्रियांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकन उत्पादन किंवा सेवेची गुणवत्ता, कार्यक्षमता किंवा प्रभावीता मोजण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकनाचे अनेक प्रकार आहेत, जसे की ग्राहक संतुष्टता सर्वेक्षण, उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण आणि कार्यक्षमता विश्लेषण.

सामाजिक सेवांमध्ये मूल्यांकन

सामाजिक सेवांमध्ये मूल्यांकन हे कार्यक्रम किंवा सेवांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकन कार्यक्रम किंवा सेवेची प्रभावीता, कार्यक्षमता किंवा परिणामकारकता मोजण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकनाचे अनेक प्रकार आहेत, जसे की कार्यक्रम प्रभावीता मूल्यांकन, सेवा गुणवत्ता नियंत्रण आणि सामाजिक बदलाचे मूल्यांकन.

मूल्यांकनाचे प्रकार

मूल्यांकनाचे अनेक प्रकार आहेत. काही सामान्य मूल्यांकन प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • लिखित परीक्षा: लिखित परीक्षा ही मूल्यांकनाचा एक पारंपारिक प्रकार आहे. लिखित परीक्षांमध्ये, विद्यार्थ्यांना प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्यास सांगितले जाते.
 • मौखिक परीक्षा: मौखिक परीक्षा ही मूल्यांकनाचा एक आणखी एक पारंपारिक प्रकार आहे. मौखिक परीक्षांमध्ये, विद्यार्थ्यांना प्रश्नांची उत्तरे बोलण्यास सांगितले जाते.
 • प्रात्यक्षिक कार्ये: प्रात्यक्षिक कार्ये ही मूल्यांकनाचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना कौशल्ये किंवा ज्ञान प्रत्यक्षात वापरण्याची संधी दिली जाते.
 • प्रकल्प: प्रकल्प ही मूल्यांकनाचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतंत्रपणे कार्य करण्यास आणि एक अंतिम उत्पादन तयार करण्यास सांगितले जाते.
 • ग्राहक संतुष्टता सर्वेक्षण: ग्राहक संतुष्टता सर्वेक्षण हे मूल्यांकनाचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न विचारले जातात.
 • उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण: उत्पादन गुणवत्ता नियंत्रण ही मूल्यांकनाची एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया आणि पद्धतींचे परीक्षण केले जाते.
 • कार्यक्षमता विश्लेषण: कार्यक्षमता विश्लेषण ही मूल्यांकनाची एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखाद्या कार्याचे किंवा प्रक्रियेचे कार्यक्षमता आणि प्रभावीता मोजली जाते.
 • कार्यक्रम प्रभावीता मूल्यांकन: कार्यक्रम प्रभावीता मूल्यांकन ही मूल्यांकनाची एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखाद्या कार्यक्रमाच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन केले जाते.
 • सेवा गुणवत्ता नियंत्रण: सेवा गुणवत्ता नियंत्रण ही मूल्यांकनाची एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रक्रिया आणि पद्धतींचे परीक्षण केले जाते.
 • सामाजिक बदलाचे मूल्यांकन: सामाजिक बदलाचे मूल्यांकन ही मूल्यांकनाची एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये सामाजिक बदलाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन केले जाते.

मूल्यांकनाचे महत्त्व

मूल्यांकन हे अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. मूल्यांकन हे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी, व्यवसायांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सामाजिक कार्यक्रमांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरले जाते. मूल्यांकन हे सुधारणा आणि विकासासाठी एक महत्त्वाची साधन देखील आहे.

शैक्षणिक मूल्यमापन म्हणजे काय

शैक्षणिक मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे आणि यशाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया. शैक्षणिक मूल्यमापनाच्या माध्यमातून शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, कौशल्ये आणि दृष्टिकोनांचे मूल्यांकन करू शकतात. शैक्षणिक मूल्यमापनाचे अनेक उद्दिष्टे आहेत, जसे की:

 • विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे आणि यशाचे मोजमाप करणे
 • विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रभावीपणाचे मूल्यांकन करणे
 • विद्यार्थ्यांची क्षमता आणि कौशल्ये ओळखणे
 • विद्यार्थ्यांना प्रतिसाद देणे आणि त्यांच्या शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी मदत करणे

शैक्षणिक मूल्यमापन विविध प्रकारे केले जाऊ शकते, जसे की:

 • परीक्षा
 • प्रकल्पे
 • कार्ये
 • निरीक्षण
 • स्वयं मूल्यमापन

मूल्यमापन तंत्राचे जनक कोण

मूल्यमापन तंत्राचे जनक म्हणून अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ चार्ल्स एफ. ब्रूनर यांना ओळखले जाते. ब्रूनर यांनी मूल्यमापनाचे एक नवीन दृष्टीकोन विकसित केला ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान आणि कौशल्यांचे मूल्यांकन विविध प्रकारच्या साधनांद्वारे केले जाते. ब्रूनर यांच्या मते, मूल्यमापन हे एक जटिल प्रक्रिया आहे जी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या सर्व पैलूंचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे आणि यशाचे मूल्यांकन करण्यासाठी विविध प्रकारच्या साधनांद्वारे केले जाणारे मूल्यमापन. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थ्यांची प्रगती नियमितपणे आणि सतत मोजली जाते. सर्वंकष मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, कौशल्ये आणि दृष्टिकोनांचे सर्व पैलूंचे मूल्यांकन केले जाते.

मेरी थोरपे यांची मूल्यमापनाची व्याख्या

अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ मेरी थोरपे यांनी मूल्यमापनाची खालील व्याख्या दिली आहे:

“मूल्यांकन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे आपण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या प्रगतीचे आणि यशाचे मूल्यांकन करतो. मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना प्रतिसाद देणे आणि त्यांच्या शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी मदत करणे आहे.”

थोरपे यांच्या मते, मूल्यमापन हे एक प्रक्रियेचे नाव आहे, नव्हे तर एक साधनाचे नाव. मूल्यमापन हे शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि ते विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या यशासाठी आवश्यक आहे.

स्वयं मूल्यमापन म्हणजे काय

स्वयं मूल्यमापन म्हणजे विद्यार्थ्यांची स्वतःची प्रगती आणि यशाचे मूल्यांकन करण्याची प्रक्रिया. स्वयं मूल्यमापनाच्या माध्यमातून विद्यार्थी स्वतःच्या ज्ञान, कौशल्ये आणि दृष्टिकोनांचे मूल्यांकन करू शकतात. स्वयं मूल्यमापन विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणात अधिक सक्रिय भूमिका बजावण्यास आणि त्यांच्या स्वतःच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्यास मदत करते.

स्वयं मूल्यमापन विविध प्रकारे केले जाऊ शकते, जसे की:

 • स्वतःचे कार्य आणि नोट्सचे मूल्यांकन करणे
 • स्वतःच्या प्रगतीचा आलेख किंवा डायरी ठेवणे
 • स्वतःला प्रश्न विचारणे आणि त्यांचे उत्तर देणे

स्वयं मूल्यमापन ही एक महत्त्वाची कौशल्ये आहे जी विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर उपयुक्त ठरू शकते.

मूल्यमापन म्हणजे काय? – Mulyamapan Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply