सरोगसी म्हणजे काय
सरोगसी म्हणजे काय

सरोगसी म्हणजे काय? – Surrogacy Mhanje Kay

सरोगसी ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखादे जोडपे किंवा व्यक्ती त्यांच्यासाठी गर्भधारणा करण्यासाठी दुसऱ्या महिलेची मदत घेते. सरोगसीमध्ये दोन प्रकार आहेत:

 • ट्रेडिशनल सरोगसी: या प्रकारात, सरोगेट आईच्या शरीरात इच्छुक जोडप्याचे बीज आणि शुक्राणू रोपण केले जातात. या प्रकरणात, सरोगेट आई ही बाळाची जैविक आई असते.
 • जेस्टेशनल सरोगसी: या प्रकारात, इच्छुक जोडप्याचे बीज आणि शुक्राणू प्रयोगशाळेत रोपण केले जातात आणि नंतर ते सरोगेट आईच्या गर्भाशयात ट्रान्सफर केले जातात. या प्रकरणात, सरोगेट आई ही बाळाची जैविक आई नसते.

सरोगसीची कारणे

सरोगसीची अनेक कारणे असू शकतात, जसे की:

 • गर्भधारणेची समस्या: जर एखाद्या जोडप्याला गर्भधारणेची समस्या असेल तर सरोगसी हा एक पर्याय असू शकतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेला गर्भाशयाचा आजार असेल तर ती स्वतः बाळाला जन्म देऊ शकत नाही.
 • लिंग अभिमुखता: जर एखाद्या समलैंगिक जोडप्याला बाळ हवे असेल तर सरोगसी हा एक पर्याय असू शकतो.
 • वैधता: जर एखाद्या जोडप्याला वैध मुलाची इच्छा असेल तर सरोगसी हा एक पर्याय असू शकतो.

सरोगसी हा एक गुंतागुंतीचा निर्णय आहे जो काळजीपूर्वक विचार करून घेतला पाहिजे. या प्रक्रियेचे अनेक फायदे आणि तोटे आहेत ज्यांचा विचार केला पाहिजे.

सरोगसीचे फायदे

सरोगसीचे काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • बाळ होण्याची संधी: सरोगसीमुळे एखाद्या जोडप्याला किंवा व्यक्तीला बाळ होण्याची संधी मिळू शकते जी वैयक्तिक कारणांमुळे गर्भधारणा करू शकत नाही.
 • वैधता: सरोगसीमुळे एखाद्या जोडप्याला वैध मुलाची इच्छा पूर्ण होऊ शकते.
 • सुरक्षा: सरोगसी ही एक सुरक्षित प्रक्रिया आहे जी अनेक वर्षांपासून वापरली जात आहे.

सरोगसीचे तोटे

सरोगसीचे काही तोटे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • खर्च: सरोगसी ही एक महाग प्रक्रिया असू शकते.
 • कायदेशीर समस्या: सरोगसीच्या संदर्भात अनेक कायदेशीर समस्या असू शकतात.
 • भावनिक समस्या: सरोगसी ही एक भावनिकदृष्ट्या आव्हानात्मक प्रक्रिया असू शकते.

सरोगसी करण्यासाठी, एखाद्या जोडप्याला किंवा व्यक्तीला वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. या प्रक्रियेसाठी अनेक कायदेशीर आवश्यकता असतात आणि प्रत्येक देशात त्या वेगवेगळ्या असू शकतात.

सरोगसी कायदा

भारतात सरोगसी कायदा 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आला. या कायद्यानुसार, सरोगसी ही केवळ परोपकारी उद्देशांसाठीच कायदेशीर आहे. व्यावसायिक सरोगसीला या कायद्याद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे.

या कायद्यानुसार, सरोगसीसाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

 • सरोगेट आई ही भारताची नागरिक असावी आणि तिचे वय 21 ते 35 वर्षे दरम्यान असावे.
 • सरोगेट आई तिच्या आरोग्याच्या बाबतीत वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असावी.
 • सरोगेट आईला सरोगसी करायची असल्याची तिची लेखी संमती असावी.
 • सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याने किंवा व्यक्तीने सरोगेट आईला योग्य आर्थिक आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे.

या कायद्यानुसार, सरोगसीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

 • सरोगेट आई आणि सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याने किंवा व्यक्तीने सरोगसीसाठी संमतीपत्र लिहून द्यावे.
 • सरोगेट आईची वैद्यकीय तपासणी करून तिचे आरोग्य तपासावे.
 • सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याचे किंवा व्यक्तीचे बीज आणि शुक्राणू प्रयोगशाळेत रोपण केले जातात.
 • रोपण झाल्यानंतर, सरोगेट आई गर्भधारणेची काळजी घेते.
 • गर्भधारणेची काळजी घेतल्यानंतर, सरोगेट आई बाळाला जन्म देते.

सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याला किंवा व्यक्तीला सरोगेट आईला बाळाच्या जन्मानंतर 30 दिवसांच्या आत बाळाचे संरक्षण आणि पालनपोषण करण्याचे आश्वासन दिले पाहिजे.

भारतातील सरोगसी कायदा हा एक महत्त्वाचा कायदा आहे जो सरोगसीच्या सुरक्षिततेचे आणि कायदेशीरतेचे रक्षण करतो.

सरोगेट गर्भवती कशी होते?

सरोगेट गर्भवती होण्यासाठी, इच्छुक जोडप्याचे किंवा व्यक्तीचे बीज आणि शुक्राणू प्रयोगशाळेत रोपण केले जातात. हे बीज आणि शुक्राणू रोपण करण्याची दोन पद्धती आहेत:

 • ट्रेडिशनल सरोगसी: या पद्धतीत, इच्छुक जोडप्याचे बीज आणि शुक्राणू सरोगेट आईच्या शरीरात थेट रोपण केले जातात. या प्रकरणात, सरोगेट आई ही बाळाची जैविक आई असते.
 • जेस्टेशनल सरोगसी: या पद्धतीत, इच्छुक जोडप्याचे बीज आणि शुक्राणू प्रयोगशाळेत रोपण केले जातात आणि नंतर ते सरोगेट आईच्या गर्भाशयात ट्रान्सफर केले जातात. या प्रकरणात, सरोगेट आई ही बाळाची जैविक आई नसते.

ट्रेडिशनल सरोगसीमध्ये, बीज आणि शुक्राणू रोपण करण्यापूर्वी, सरोगेट आईला एक स्त्रीरोग तपासणी करावी लागते. या तपासणीत, सरोगेट आईच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते आणि तिला सरोगसीसाठी योग्य आहे की नाही हे पाहिले जाते. जर सरोगेट आई सरोगसीसाठी योग्य असेल, तर तिला गर्भधारणेसाठी तयार करण्यासाठी औषधे दिली जातात.

जेस्टेशनल सरोगसीमध्ये, बीज आणि शुक्राणू रोपण करण्यापूर्वी, सरोगेट आईला एक स्त्रीरोग तपासणी आणि एक आनुवंशिक तपासणी करावी लागते. या तपासणीत, सरोगेट आईच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते आणि तिच्याकडे कोणत्याही आनुवंशिक समस्या आहेत की नाही हे पाहिले जाते. जर सरोगेट आई सरोगसीसाठी योग्य असेल, तर तिला गर्भधारणेसाठी तयार करण्यासाठी औषधे दिली जातात.

बीज आणि शुक्राणू रोपण केल्यानंतर, सरोगेट आईला गर्भधारणेची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टरांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागते. या काळात, सरोगेट आईला नियमितपणे डॉक्टरांकडे जावे लागते आणि तिच्या गर्भधारणेचे निरीक्षण केले जाते.

सरोगेट गर्भधारणेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, सरोगेट आई बाळाला जन्म देते. जन्मानंतर, बाळ इच्छुक जोडप्याला किंवा व्यक्तीला देण्यात येते.

मला भारतात सरोगेट आई कशी मिळेल?

भारतात सरोगेट आई शोधण्यासाठी, तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:

 • तुमच्या डॉक्टरांशी बोला. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला सरोगेट आई शोधण्यात मदत करू शकतात.
 • ऑनलाइन सर्च करा. भारतात सरोगेट आई शोधण्यासाठी अनेक वेबसाइट्स आणि एजन्सीज उपलब्ध आहेत.
 • तुमच्या समुदायात विचारपूस करा. तुमच्या मित्र, कुटुंब आणि ओळखीच्या लोकांपैकी कोणीतरी तुम्हाला सरोगेट आई शोधण्यात मदत करू शकते.

भारतात सरोगेट आई शोधताना, खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • सरोगेट आई ही भारताची नागरिक असावी आणि तिचे वय 21 ते 35 वर्षे दरम्यान असावे.
 • सरोगेट आई तिच्या आरोग्याच्या बाबतीत वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असावी.
 • सरोगेट आईला सरोगसी करायची असल्याची तिची लेखी संमती असावी.

सरोगसीचा शोध कोणी लावला?

सरोगसीचा शोध 1978 मध्ये इंग्लंडमधील एक जोडपे, रॉबर्ट आणि डेना क्लार्क यांनी लावला. या जोडप्याला गर्भधारणेची समस्या होती आणि त्यांना सरोगेट आईच्या मदतीने मुले होऊ शकली.

सरोगसी हा एक महत्त्वाचा शोध आहे ज्याने अनेक जोडप्यांना बाळ होण्याची संधी दिली आहे.

भारतात सरोगसीची किंमत किती आहे?

भारतात सरोगसीची किंमत अनेक घटकांवर अवलंबून असते, ज्यात सरोगेट आईचे वय, तिचे आरोग्य, तिच्याकडे असलेल्या अनुभवाची संख्या आणि तुम्ही निवडलेल्या क्लिनिक किंवा एजन्सीची फी यांचा समावेश होतो.

साधारणपणे, भारतात सरोगसीची किंमत 3 ते 5 लाख रुपये दरम्यान असते. यामध्ये सरोगेट आईला देण्यात येणारा भत्ता, वैद्यकीय खर्च आणि इतर संबंधित खर्च यांचा समावेश होतो.

कोणत्या देशात सरोगसी सर्वात स्वस्त आहे?

सरोगसीची किंमत देशानुसार खूप बदलते. सरोगसी सर्वात स्वस्त असलेल्या देशांमध्ये भारत, थायलंड, यूक्रेन आणि अमेरिका यांचा समावेश होतो.

भारतात सरोगसीची किंमत इतर देशांपेक्षा कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत. भारतात वैद्यकीय सुविधा आणि तंत्रज्ञान इतर देशांपेक्षा कमी महाग आहे. तसेच, भारतात सरोगसी ही कायदेशीर आहे आणि त्यावर कोणतेही बंधन नाही.

सरोगसी प्रक्रियेस किती वेळ लागतो?

सरोगसी प्रक्रियेस साधारणपणे 9 महिने लागतात. यामध्ये सरोगेट आईला गर्भधारणेसाठी तयार करण्यासाठी औषधे देणे, बीज आणि शुक्राणू रोपण करणे आणि गर्भधारणेची काळजी घेणे यांचा समावेश होतो.

सरोगेट आईला गर्भधारणेसाठी तयार करण्यासाठी औषधे देण्यास साधारणपणे 2 ते 3 आठवडे लागतात. बीज आणि शुक्राणू रोपण हे एक लहान शस्त्रक्रिया आहे ज्यासाठी साधारणपणे 30 मिनिटे लागतात. गर्भधारणेची काळजी घेण्यासाठी सरोगेट आईला नियमितपणे डॉक्टरांकडे जावे लागते.

तुम्हाला सरोगेट बाळ कसे मिळेल?

सरोगेट बाळ मिळवण्यासाठी तुम्हाला खालील गोष्टी कराव्या लागतील:

 • तुमच्या डॉक्टरांशी बोला. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला सरोगसी प्रक्रियेबद्दल माहिती देऊ शकतात आणि तुम्हाला सरोगेट आई शोधण्यात मदत करू शकतात.
 • ऑनलाइन सर्च करा. भारतात सरोगेट आई शोधण्यासाठी अनेक वेबसाइट्स आणि एजन्सीज उपलब्ध आहेत.
 • तुमच्या समुदायात विचारपूस करा. तुमच्या मित्र, कुटुंब आणि ओळखीच्या लोकांपैकी कोणीतरी तुम्हाला सरोगेट आई शोधण्यात मदत करू शकते.

सरोगेट आई शोधताना, खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

 • सरोगेट आई ही भारताची नागरिक असावी आणि तिचे वय 21 ते 35 वर्षे दरम्यान असावे.
 • सरोगेट आई तिच्या आरोग्याच्या बाबतीत वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य असावी.
 • सरोगेट आईला सरोगसी करायची असल्याची तिची लेखी संमती असावी.

सरोगेट आई शोधल्यानंतर, तुम्हाला सरोगसी प्रक्रियेसाठी तयार होण्यासाठी डॉक्टरांशी भेट घ्यावी लागेल. या प्रक्रियेत, तुम्हाला अनेक चाचण्या आणि तपासण्या कराव्या लागतील.

सरोगसी प्रक्रियेची किंमत आणि वेळ याबद्दल अधिक माहितीसाठी तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांशी बोलू शकता.

सरोगसी म्हणजे काय? – Surrogacy Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply