फाळणी बारा म्हणजे काय

फाळणी बारा म्हणजे काय? – Falni Bara Mhanje Kay

फाळणी बारा हा जमीन मोजणीशी संबंधित एक महत्त्वाचा घटक आहे. जमिनीचे हिस्से किंवा उप-हिस्से काढण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. “फाळणी” या शब्दाचा अर्थ विभाजन किंवा वेगळे करणे असा होतो, तर “बारा” हा शब्द जमिनीच्या क्षेत्रफलाची एक विशिष्ट मोजण्याची एकक आहे.

फाळणी बाराचा वापर खालील परिस्थितींमध्ये केला जातो:

  • जमिनीचे विभाजन: जेव्हा एखादी जमीन विविध मालकांना विभाजित करायची असते तेव्हा फाळणी बारा वापरली जाते. हे प्रत्येक मालकाला त्याच्या हिस्स्याचे योग्य क्षेत्रफळ सुनिश्चित करते.
  • जमिनीचे उप-विभाजन: जेव्हा एका जमिनीचा हिस्सा पुन्हा विभाजित करायचा असतो तेव्हा फाळणी बारा वापरली जाते. हे प्रत्येक उप-हिस्स्याचे योग्य क्षेत्रफळ सुनिश्चित करते.
  • जमीन संबधीत वाद मिटविणे: जेव्हा जमिनीच्या मालकी हक्कावर वाद असतो तेव्हा फाळणी बाराचा वापर वाद मिटविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

फाळणी बारा तयार करण्यासाठी, एक सर्वेक्षणकर्ता जमीन मोजतो आणि नकाशा तयार करतो. नकाशावर, जमिनीचे विविध हिस्से आणि त्यांचे क्षेत्रफळ दाखवले जाते. फाळणी बारा हा एक कायदेशीर दस्तावेज आहे आणि न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

फाळणी बाराचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

  • जमीन मालकी हक्क स्पष्ट करणे: फाळणी बारा जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करण्यास मदत करते. हे वाद आणि कायदेशीर समस्या टाळण्यास मदत करते.
  • जमीन व्यवस्थापन सुधारणे: फाळणी बारा जमीन व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत करते. हे जमिनीच्या प्रभावी आणि योग्य वापरासाठी आवश्यक आहे.
  • जमीन मूल्यांकन सुधारणे: फाळणी बारा जमीन मूल्यांकन सुधारण्यास मदत करते. जमिनीच्या योग्य मूल्यांकनासाठी अचूक आणि अद्ययावत माहिती आवश्यक आहे.

फाळणी बारा जमीन व्यवस्थापनासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. हे जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करण्यास, जमीन व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि जमीन मूल्यांकन सुधारण्यास मदत करते.

फाळणी बारा म्हणजे काय? – Falni Bara Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply