कादंबरी म्हणजे काय
कादंबरी म्हणजे काय

कादंबरी म्हणजे काय? – Kadambari Mhanje Kay

कादंबरी ही एक दीर्घ स्वरूपाची गद्य कथा आहे जी एका किंवा अधिक व्यक्ती आणि त्यांच्या जीवनातील घटनांचे वर्णन करते. कादंबऱ्या वास्तववादी किंवा काल्पनिक असू शकतात, आणि त्यात ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक किंवा इतर कोणत्याही विषयाचे वर्णन असू शकते.

कादंबरीचे काही महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कथानक: कादंबरीचे कथानक म्हणजे त्यातील घटनांचा क्रम आणि त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध. कथानक कादंबरीची रचना आणि दिशा ठरवते.
 • पात्र: कादंबरीतील पात्र हे कथानकाची चालवणारी शक्ती असतात. पात्रांची व्यक्तिमत्त्वे, आचरण आणि नातेसंबंध कादंबरीचे महत्त्वपूर्ण घटक असतात.
 • वातावरण: कादंबरीचे वातावरण म्हणजे त्यातील घटना घडणारा काळ, ठिकाण आणि परिस्थिती. वातावरण कथाला वास्तविकता आणि विश्वासार्हता देते.
 • शैली: कादंबरीची शैली म्हणजे त्यातील भाषा आणि अभिव्यक्तीची पद्धत. शैली कथेला एकूणच एक विशिष्ट स्वर आणि लय देऊ शकते.

कादंबऱ्यांचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • ऐतिहासिक कादंबरी: ऐतिहासिक कादंबरी ही एका विशिष्ट काळातील इतिहासाचे वर्णन करते.
 • सामाजिक कादंबरी: सामाजिक कादंबरी ही समाजातील विविध समस्या आणि मुद्द्यांचे वर्णन करते.
 • राजकीय कादंबरी: राजकीय कादंबरी ही राजकारणावरील लक्ष केंद्रित करते.
 • वैज्ञानिक कादंबरी: वैज्ञानिक कादंबरी ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याचे वर्णन करते.
 • बालकादंबरी: बालकादंबरी ही मुलांसाठी लिहिलेली कादंबरी आहे.
 • आत्मकथनात्मक कादंबरी: आत्मकथनात्मक कादंबरी ही कादंबरीकाराने स्वतःच्या जीवनावर आधारित लिहिलेली कादंबरी आहे.
 • काल्पनिक कादंबरी: काल्पनिक कादंबरी ही वास्तविक जीवनातील घटनांवर आधारित नाही.

कादंबरी हा साहित्याचा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. ती मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंचे वर्णन करते आणि वाचकांना नवीन जग आणि अनुभवांची ओळख करून देते.

कादंबरीचे घटक कोणते

कादंबरीचे काही महत्त्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कथानक: कादंबरीचे कथानक म्हणजे त्यातील घटनांचा क्रम आणि त्यांचे एकमेकांशी असलेले संबंध. कथानक कादंबरीची रचना आणि दिशा ठरवते.
 • पात्र: कादंबरीतील पात्र हे कथानकाची चालवणारी शक्ती असतात. पात्रांची व्यक्तिमत्त्वे, आचरण आणि नातेसंबंध कादंबरीचे महत्त्वपूर्ण घटक असतात.
 • वातावरण: कादंबरीचे वातावरण म्हणजे त्यातील घटना घडणारा काळ, ठिकाण आणि परिस्थिती. वातावरण कथाला वास्तविकता आणि विश्वासार्हता देते.
 • शैली: कादंबरीची शैली म्हणजे त्यातील भाषा आणि अभिव्यक्तीची पद्धत. शैली कथेला एकूणच एक विशिष्ट स्वर आणि लय देऊ शकते.
 • दृष्टीकोन: कादंबरीचा दृष्टीकोन म्हणजे कथा कशी सांगितली जाते. दृष्टीकोन कथेच्या अर्थ आणि प्रभावावर परिणाम करू शकतो.

कादंबरीचे वैशिष्ट्ये

कादंबरीचे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • दीर्घ स्वरूप: कादंबरी ही एक दीर्घ स्वरूपाची गद्य कथा आहे. ती सहसा 50,000 शब्दांपेक्षा जास्त असते.
 • कथानक: कादंबरीमध्ये एक जटिल आणि विकसित कथानक असते. कथानकात अनेक पात्र, घटना आणि घटनांचा समावेश असू शकतो.
 • पात्र: कादंबरीतील पात्र हे परिपूर्ण नसतात. ते त्यांच्या स्वतःच्या कमकुवतपणा आणि मजबूतपणासह वास्तविक आणि विश्वासार्ह असतात.
 • वातावरण: कादंबरीचे वातावरण त्यातील घटना घडणाऱ्या काळ, ठिकाण आणि परिस्थितीचे अचूक चित्रण करते.
 • शैली: कादंबरीची शैली वैविध्यपूर्ण असू शकते. ती सरळ आणि सोपी असू शकते किंवा अधिक जटिल आणि प्रतीकात्मक असू शकते.

कादंबरीचे स्वरूप

कादंबरीचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • ऐतिहासिक कादंबरी: ऐतिहासिक कादंबरी ही एका विशिष्ट काळातील इतिहासाचे वर्णन करते.
 • सामाजिक कादंबरी: सामाजिक कादंबरी ही समाजातील विविध समस्या आणि मुद्द्यांचे वर्णन करते.
 • राजकीय कादंबरी: राजकीय कादंबरी ही राजकारणावरील लक्ष केंद्रित करते.
 • वैज्ञानिक कादंबरी: वैज्ञानिक कादंबरी ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याचे वर्णन करते.
 • बालकादंबरी: बालकादंबरी ही मुलांसाठी लिहिलेली कादंबरी आहे.
 • आत्मकथनात्मक कादंबरी: आत्मकथनात्मक कादंबरी ही कादंबरीकाराने स्वतःच्या जीवनावर आधारित लिहिलेली कादंबरी आहे.
 • काल्पनिक कादंबरी: काल्पनिक कादंबरी ही वास्तविक जीवनातील घटनांवर आधारित नाही.

गाजलेल्या मराठी कादंबरी

गाजलेल्या मराठी कादंबरींची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • पंडिता रमाबाई – रमाबाई
 • गडकरींची निवडक कहाणी – विनायक दामोदर सावरकर
 • सागरापार – पु. ल. देशपांडे
 • पुण्यप्रताप – वि. स. खांडेकर
 • सावित्रीबाई फुले – ना. सी. फडके
 • महापुरुष – नारायण धारप
 • काळाराम मंदिर – वि. स. खांडेकर
 • फुले-शाहू-आंबेडकर – नारायण धारप

कादंबरी व लेखक

मराठीतील काही लोकप्रिय कादंबरींची उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सागरापार – पु. ल. देशपांडे
 • छायाचित्रे – ना. सी. फडके
 • महापुरुष – नारायण धारप
 • काळाराम मंदिर – वि. स. खांडेकर
 • फुले-शाहू-आंबेडकर – नारायण धारप
 • आकाशवाणी – शांताराम आठवले
 • वाळवण – वसंत आबाजी डहाके
 • मृत्युंजय – वि. स. खांडेकर

या कादंबऱ्यांनी मराठी साहित्याला एक नवीन आयाम दिला आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात वाचकांना आकर्षित केले आहे आणि त्यांना मराठी साहित्याची ओळख करून दिली आहे.

या कादंबऱ्यांव्यतिरिक्त, मराठीत इतरही अनेक लोकप्रिय कादंबरी आहेत. त्यातून विविध विषयांचे आणि कल्पनांचे चित्रण केले गेले आहे. या कादंबऱ्यांनी मराठी साहित्याला समृद्ध केले आहे.

कादंबरी म्हणजे काय? – Kadambari Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply