ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये – Gramin Samudayachi Vaishishte

ग्रामीण समुदाय हा एक छोटासा, स्थिर समुदाय आहे जो ग्रामीण भागात राहतो. ग्रामीण समुदायाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • लहान आकार: ग्रामीण समुदायाचा आकार लहान असतो. यामुळे सदस्य एकमेकांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात आणि एकमेकांशी जवळचे संबंध असतात.
  • स्थिरता: ग्रामीण समुदाय स्थिर असतो. सदस्यांमध्ये स्थलांतराची प्रवृत्ती कमी असते.
  • शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था: ग्रामीण समुदायाची अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारित असते. शेती ही ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय आहे.
  • सामाजिक एकजिनसीपणा: ग्रामीण समुदायात सामाजिक एकजिनसीपणा असतो. सदस्यांमध्ये समान संस्कृती, भाषा आणि मूल्ये असतात.
  • सामाजिक नियंत्रण: ग्रामीण समुदायात सामाजिक नियंत्रण मजबूत असते. सदस्यांवर गटाच्या नियमांवर आणि मूल्यांवर आधारित नियंत्रण ठेवले जाते.

ग्रामीण समुदायाची काही इतर वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • अनौपचारिकता: ग्रामीण समुदायात अनौपचारिकता असते. संबंध अधिक अनौपचारिक आणि विश्वासावर आधारित असतात.
  • सामुदायिक भावना: ग्रामीण समुदायात सामुदायिक भावना असते. सदस्य एकमेकांना मदत आणि समर्थन देण्यास तयार असतात.
  • नैसर्गिक साधनसंपत्ती: ग्रामीण भागात नैसर्गिक साधनसंपत्ती भरपूर असते. यामुळे ग्रामीण समुदायाचा जीवनमान अधिक चांगला असतो.

ग्रामीण समुदाय हे समाजाचे एक महत्त्वाचे घटक आहेत. ते समाजाच्या स्थिरतेसाठी आणि विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

ग्रामीण समुदायाची वैशिष्ट्ये – Gramin Samudayachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply