कर्म म्हणजे काय
कर्म म्हणजे काय

कर्म म्हणजे काय? – Karma Mhanje Kay

कर्म ही एक भारतीय तत्त्वज्ञानातील संकल्पना आहे जी क्रिया, कृती आणि त्यांच्या परिणामांवर आधारित आहे.

कर्म याचा अर्थ खालीलप्रमाणे होतो:

 • क्रिया किंवा कृती: आपण जे काही करतो ते कर्म मानले जाते. यात आपले शारीरिक कृत्य, भाषण आणि विचारांचा समावेश होतो.
 • परिणाम: आपल्या प्रत्येक कृतीचा, विचार किंवा भाषणाचा परिणाम होतो. हे परिणाम सकारात्मक, नकारात्मक किंवा तटस्थ असू शकतात.
 • आत्मिक चक्र: कर्म हे आपल्या आत्म्याच्या चक्राशी जोडलेले आहे. आपल्या कर्माच्या आधारे आपण आपल्या पुढील जीवनात जन्म घेतो.

कर्माचे किती नियम आहेत?

कर्म या संकल्पनेचे काही मूलभूत सिद्धांत खालीलप्रमाणे आहेत:

 • प्रत्येक कृतीचा परिणाम असतो: आपण जे काही करतो त्याचा परिणाम भोगावाच लागतो.
 • आपण आपल्या कर्माला नियंत्रित करू शकतो: आपण आपल्या कृती आणि विचारांवर नियंत्रण ठेवू शकतो.
 • आपण आपल्या कर्माचे परिणाम बदलू शकतो: आपण सकारात्मक कृती करून आणि नकारात्मक कर्म नष्ट करून आपल्या कर्माचे परिणाम बदलू शकतो.
 • कर्म आपल्या आत्म्याच्या विकासासाठी आवश्यक आहे: आपल्याला आपल्या आत्म्याला विकसित करण्यासाठी आणि मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी कर्म करणे आवश्यक आहे.

कर्म ही एक जटिल संकल्पना आहे आणि त्याच्या व्याख्या विविध भारतीय तत्त्वज्ञानांमध्ये भिन्न असू शकतात. परंतु, कर्म आपल्या जीवन आणि आत्म्याच्या विकासाशी कसे जोडलेले आहे हे समजून घेण्यासाठी ही एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे.

कर्म कसे करावे?

आपल्या कर्माला सुधारण्यासाठी आपण काही गोष्टी करू शकतो:

 • सकारात्मक कृती करा: दया, करुणा, सत्यता आणि अहिंसा या गुणांचा सराव करा.
 • नकारात्मक कर्म नष्ट करा: पश्चाताप, प्रार्थना आणि ध्यान यांच्याद्वारे आपल्या चुकांना दूर करा.
 • धर्मग्रंथांचा अभ्यास करा: कर्म आणि आत्म्याच्या विकासाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी धर्मग्रंथांचा अभ्यास करा.
 • धर्माचा सराव करा: धर्माच्या नियमांचे पालन करा आणि आपल्या जीवनात धार्मिकता आणा.

आपण या गोष्टी केल्यास, आपण आपले कर्म सुधारू शकतो आणि आपल्या आत्म्याला विकसित करू शकतो.

कर्माचे तीन प्रकार

कर्माचे तीन प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • संचित कर्म: आपल्या पूर्वीच्या जन्मांमध्ये केलेल्या कर्म. हे कर्म आपण या जन्मात भोगत असतो.
 • प्रारब्ध कर्म: आपल्या या जन्मात केलेल्या कर्म. हे कर्म आपल्याला भविष्यात भोगावे लागते.
 • क्रियमाण कर्म: आपल्या सध्याच्या क्षणी करत असलेली कर्म. हे कर्म आपल्याला लगेचच परिणाम देते.

संचित कर्म हे सर्वात शक्तिशाली प्रकारचे कर्म आहे. प्रारब्ध कर्म हे मध्यम शक्तिशाली प्रकारचे कर्म आहे. क्रियमाण कर्म हे सर्वात कमी शक्तिशाली प्रकारचे कर्म आहे.

आपण आपल्या कर्माला नियंत्रित करून आणि आपल्या कर्माचे परिणाम बदलून मोक्ष प्राप्त करू शकतो.

कर्माचा उगम कुठून होतो?

कर्माचा उगम आपल्या इच्छा, विचार आणि कृतीमधून होतो. आपण जे काही इच्छितो, विचारतो किंवा करतो त्याचा आपल्या जीवनावर परिणाम होतो. आपल्या इच्छा, विचार आणि कृती या आपल्या आत्म्याशी जोडलेल्या असतात. आपल्या आत्म्याचा स्तर जसा असेल तसे आपल्या कर्माचे परिणाम देखील असतील.

माझे भूतकाळातील कर्म काय आहे?

आपले भूतकाळातील कर्म हे आपल्या पूर्वीच्या जन्मांमध्ये केलेल्या कर्मांपासून बनलेले आहे. हे कर्म आपण या जन्मात भोगत असतो. आपले भूतकाळातील कर्म आपल्या वर्तमान जीवनावर प्रभाव टाकते. आपले वर्तमान जीवन सुखकर किंवा दुःखकर असण्याचे कारण हेच आहे.

कर्म किती काळ टिकते?

कर्म हे अनंत काळ टिकते. आपण जे काही करतो त्याचा परिणाम आपल्याला भविष्यातील जन्मांमध्ये देखील भोगावा लागतो. कर्माचे चक्र सुरूच राहते.

कर्म ही अनंत पळवाट आहे का?

कर्म ही एक अनंत पळवाट नाही. आपण आपल्या कर्माला नियंत्रित करून आणि आपल्या कर्माचे परिणाम बदलून मोक्ष प्राप्त करू शकतो. मोक्ष म्हणजे कर्माच्या चक्रातून मुक्त होणे. मोक्ष प्राप्त झाल्यावर आपण पुन्हा जन्म घेत नाही.

कर्माला नियंत्रित करण्यासाठी आपण काय करू शकतो?

कर्माला नियंत्रित करण्यासाठी आपण खालील गोष्टी करू शकतो:

 • सकारात्मक कृती करा: दया, करुणा, सत्यता आणि अहिंसा या गुणांचा सराव करा.
 • नकारात्मक कर्म नष्ट करा: पश्चाताप, प्रार्थना आणि ध्यान यांच्याद्वारे आपल्या चुकांना दूर करा.
 • धर्मग्रंथांचा अभ्यास करा: कर्म आणि आत्म्याच्या विकासाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी धर्मग्रंथांचा अभ्यास करा.
 • धर्माचा सराव करा: धर्माच्या नियमांचे पालन करा आणि आपल्या जीवनात धार्मिकता आणा.

या गोष्टी केल्याने आपण आपले कर्म सुधारू शकतो आणि आपल्या आत्म्याला विकसित करू शकतो.

कर्म म्हणजे काय? – Karma Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply