नागरिक म्हणजे काय

नागरिक म्हणजे काय? – Nagrik Mhanje Kay

नागरिक म्हणजे राज्याचा सभासद असणारी व्यक्ती होय. व्यक्तीचे राज्याशी संबंधित असणारे हे सभासदत्व म्हणजे नागरिकत्व होय.

नागरिकत्वाची व्याख्या प्रत्येक देशात वेगवेगळी असू शकते. तथापि, सामान्यतः नागरिकत्वासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते:

 • जन्म: एखाद्या देशात जन्म घेणे हे नागरिकत्व मिळवण्याचे एक सामान्य मार्ग आहे.
 • वंश: एखाद्या देशातील वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते.
 • विवाह: एखाद्या देशातील नागरिकाशी विवाह केल्याने नागरिकत्व मिळू शकते.
 • नैसर्गिकीकरण: एखाद्या देशात राहून आणि त्या देशाच्या कायद्यांचे पालन करून नागरिकत्व मिळू शकते.

नागरिकत्व हे एक महत्त्वाचे अधिकार आहे. नागरिकांना त्यांच्या देशाच्या सरकारत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्यांना त्यांच्या देशाच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. तसेच, त्यांना त्यांच्या देशातील सेवा आणि सुविधांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे.

नागरिकत्वाचे काही महत्त्वाचे कर्तव्ये देखील आहेत. नागरिकांनी त्यांच्या देशाच्या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी जबाबदार असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यांनी आपल्या देशाच्या विकासासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्व हे एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. हे व्यक्तीला त्याच्या देशात नागरिक म्हणून ओळखते. नागरिकत्वामुळे व्यक्तीला त्याच्या देशाच्या सरकारत सहभागी होण्याचा आणि आपल्या देशाच्या विकासासाठी योगदान देण्याचा अधिकार मिळतो.

भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५

भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ हा भारतातील नागरिकत्वाशी संबंधित कायदा आहे. या कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची पात्रता आणि प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व कलम

भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये भारतीय नागरिकत्वाशी संबंधित अनेक कलमे आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या कलमांचा खाली उल्लेख केला आहे:

 • कलम १: या कलमामध्ये भारतीय नागरिकत्वाची व्याख्या दिली आहे. या कलमानुसार, भारताचा नागरिक म्हणजे भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रदेशाचा नागरिक.
 • कलम ५: या कलमामध्ये जन्माद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक असते. तथापि, जर आई किंवा वडील दोघेही भारतीय नागरिक नसतील, तर मूल भारतीय नागरिक होण्यासाठी पात्र होण्यासाठी, त्याने किमान १२ वर्षे भारतात राहावे लागते.
 • कलम ६: या कलमामध्ये वंशाने नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, भारतीय नागरिकांच्या पालक किंवा पूर्वजांच्या वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते.
 • कलम ७: या कलमामध्ये विवाहाद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. तथापि, यासाठी, विवाहाला किमान दोन वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे आणि विवाहित जोडीदाराने भारतात किमान पाच वर्षे राहणे आवश्यक आहे.
 • कलम ८: या कलमामध्ये नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, भारतात पाच वर्षे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. तथापि, यासाठी, त्यांना भारतात स्थिर राहण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे, त्यांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यांना भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर केला पाहिजे.
 • कलम ९: या कलमामध्ये विशेष अधिनियमाद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार, भारत सरकार विशिष्ट परिस्थितीत परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते. उदाहरणार्थ, भारत सरकारने बांगलादेशी निर्वासिता आणि श्रीलंकेतील तमिळ शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व दिले आहे.

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

 • अर्ज: आवेदक संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज करतो.
 • परीक्षा: अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर, आवेदकाला नैसर्गिकीकरण परीक्षा द्यावी लागते. ही परीक्षा हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये असते.
 • निरीक्षण: परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, आवेदकावर तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी निरीक्षण ठेवले जाते. या काळात, आवेदकाने भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि त्याने भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर केला पाहिजे.
 • प्रमाणपत्र: निरीक्षण कालावधी संपल्यानंतर, आवेदकाला भारतीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाते.

भारतीय नागरिकत्वाचे फायदे

भारतीय नागरिकत्वाचे अनेक फायदे आहेत. त्यापैकी काही फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भारतीय सरकारच्या संरक्षणाचा अधिकार: भारतीय नागरिकांना भारत सरकारच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे.
 • भारतीय नागरिकांना भारतातील सेवा आणि सुविधांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे.
 • भारतीय नागरिकांना भारतात मतदान करण्याचा अधिकार आहे.
 • भारतीय नागरिकांना भारतात सरकारी नोकरी करण्याचा अधिकार आहे.

भारतीय नागरिकत्वाचे कर्तव्ये

भारतीय नागरिकत्वाचे काही महत्त्वाचे कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भारताच्या कायद्यांचे पालन करणे: भारतीय नागरिकांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता, भारतीय विधी संहिता आणि इतर सर्व संबंधित कायदे यांचा समावेश होतो.
 • भारताच्या संरक्षणासाठी तयार राहणे: भारतीय नागरिकांनी भारताच्या संरक्षणासाठी तयार राहणे आवश्यक आहे. यामध्ये देशाच्या संरक्षणासाठी लष्करात भरती होणे, किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे देशाच्या संरक्षणासाठी योगदान देणे यांचा समावेश होतो.
 • भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर करणे: भारतीय नागरिकांनी भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये भारतीय इतिहास, भाषा, धर्म आणि इतर संस्कृती आणि परंपरा यांचा समावेश होतो.
 • भारताच्या विकासासाठी योगदान देणे: भारतीय नागरिकांनी भारताच्या विकासासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. यामध्ये देशाच्या आर्थिक विकासासाठी काम करणे, देशातील सामाजिक समस्यांचे निराकरण करणे आणि देशाच्या सांस्कृतिक विकासासाठी योगदान देणे यांचा समावेश होतो.

याव्यतिरिक्त, भारतीय नागरिकांनी खालील गोष्टी देखील करणे आवश्यक आहे:

 • मतदान करणे: भारतीय नागरिकांना भारतात मतदान करण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा वापर करून, भारतीय नागरिकांनी भारताच्या सरकारसाठी योग्य लोकांची निवड करणे आवश्यक आहे.
 • कर भरणे: भारतीय नागरिकांनी भारत सरकारला कर भरणे आवश्यक आहे. कर हे भारत सरकारच्या कार्यासाठी आवश्यक असते.
 • सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी घेणे: भारतीय नागरिकांनी सार्वजनिक मालमत्तेची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छता आणि इतर सार्वजनिक सुविधा यांचा समावेश होतो.

भारतीय नागरिकत्व हे एक महत्त्वाचे अधिकार आहे. या अधिकारासोबत काही कर्तव्ये देखील येतात. भारतीय नागरिकांनी या कर्तव्यांची जाणीव ठेवून त्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

भारतीय नागरिकत्व किती मार्गाने मिळवता येते

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच मार्ग आहेत:

 1. जन्माद्वारे: भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक असते. तथापि, जर आई किंवा वडील दोघेही भारतीय नागरिक नसतील, तर मूल भारतीय नागरिक होण्यासाठी पात्र होण्यासाठी, त्याने किमान १२ वर्षे भारतात राहावे लागते.
 2. वंशाने: भारतीय नागरिकांच्या पालक किंवा पूर्वजांच्या वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते.
 3. विवाहाद्वारे: भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. तथापि, यासाठी, विवाहाला किमान दोन वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे आणि विवाहित जोडीदाराने भारतात किमान पाच वर्षे राहणे आवश्यक आहे.
 4. नैसर्गिकीकरणाद्वारे: भारतात पाच वर्षे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. तथापि, यासाठी, त्यांना भारतात स्थिर राहण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे, त्यांनी भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि त्यांना भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर केला पाहिजे.
 5. विशेष अधिनियमाद्वारे: भारत सरकार विशिष्ट परिस्थितीत परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते. उदाहरणार्थ, भारत सरकारने बांगलादेशी निर्वासिता आणि श्रीलंकेतील तमिळ शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व दिले आहे.

यापैकी प्रत्येक मार्गासाठी विशिष्ट अटी आणि प्रक्रिया आहेत. भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, आवेदकाने संबंधित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

नागरिकत्वाचे महत्त्व काय?

नागरिकत्व हे एक महत्त्वाचे अधिकार आणि जबाबदारी आहे. नागरिकत्वामुळे व्यक्तीला त्याच्या देशात राहण्याचा, काम करण्याचा, मतदान करण्याचा आणि इतर अनेक अधिकार मिळतात. नागरिकत्वामुळे व्यक्तीला त्याच्या देशाची सेवा करण्याची आणि त्याच्या देशाच्या विकासात योगदान देण्याची जबाबदारी देखील येते.

भारतात नागरिकत्वाचे किती प्रकार आहेत?

भारतीय नागरिकत्वाचे दोन प्रकार आहेत:

 • मूळ नागरिकत्व: जन्माद्वारे किंवा वंशाच्या आधारे मिळणारे नागरिकत्व.
 • प्राप्त नागरिकत्व: विवाहाद्वारे, नैसर्गिकीकरणाद्वारे किंवा विशेष अधिनियमाद्वारे मिळणारे नागरिकत्व.

नागरिकत्व कायद्यात किती वेळा सुधारणा करण्यात आली?

भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांमध्ये नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया, नागरिकत्वासाठी आवश्यक अटी आणि नागरिकत्वासाठीचे फायदे यांचा समावेश आहे.

तुम्ही नागरिक कसे बनू शकता?

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, तुम्हाला संबंधित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे पाच मार्ग आहेत:

 • जन्माद्वारे: भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक असते.
 • वंशाने: भारतीय नागरिकांच्या पालक किंवा पूर्वजांच्या वंशाच्या आधारे नागरिकत्व मिळू शकते.
 • विवाहाद्वारे: भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते.
 • नैसर्गिकीकरणाद्वारे: भारतात पाच वर्षे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते.
 • विशेष अधिनियमाद्वारे: भारत सरकार विशिष्ट परिस्थितीत परदेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते.

प्राथमिक नागरिकत्व म्हणजे काय?

प्राथमिक नागरिकत्व हे जन्माद्वारे मिळणारे नागरिकत्व आहे. हे नागरिकत्व विशिष्ट अटींवर अवलंबून नाही.

विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिकत्वाचे मूल्य शिकवले पाहिजे असे तुम्हाला का वाटते?

विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिकत्वाचे मूल्य शिकवणे महत्त्वाचे आहे कारण ते त्यांना एक चांगले नागरिक बनण्यास मदत करते. चांगले नागरिकत्वाचे मूल्य शिकवल्याने विद्यार्थ्यांना:

 • भारतीय संविधान आणि कायद्यांचे पालन करण्याचे महत्त्व समजते.
 • त्यांच्या देशाची सेवा करण्याची आणि त्याच्या विकासात योगदान देण्याची इच्छा निर्माण होते.
 • त्यांना इतर लोकांचे आदर आणि समजून घेण्याची क्षमता विकसित होते.
 • त्यांना एक जबाबदार आणि सक्रिय नागरिक बनण्यास मदत होते.

नागरिकत्व शिक्षणाचा अर्थ काय?

नागरिकत्व शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांना नागरिकत्वाचे महत्त्व आणि मूल्ये शिकवणे. नागरिकत्व शिक्षणात भारतीय संविधान आणि कायदे, नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये, नागरिक सहभाग आणि नागरिक जबाबदारी यासारख्या विषयांचा समावेश असतो.

नागरिकत्व शिक्षण हे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दिले जाऊ शकते. नागरिकत्व शिक्षणासाठी विविध संसाधने उपलब्ध आहेत, जसे की पुस्तके, वेबसाइट्स आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम.

नागरिकत्व शिक्षण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे कारण ते विद्यार्थ्यांना चांगले नागरिक बनण्यास मदत करते. चांगले नागरिक हे त्यांच्या देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

मी भारतीय व्यक्तीशी लग्न केल्यास मला भारतीय नागरिकत्व मिळेल का?

होय, तुम्ही भारतीय व्यक्तीशी लग्न केल्यास तुम्हाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. तथापि, यासाठी, तुम्हाला खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

 • विवाहाला किमान दोन वर्षे पूर्ण झाली पाहिजेत.
 • तुम्ही भारतात किमान पाच वर्षे राहिलेले असावेत.
 • तुम्ही भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजेत.
 • तुम्ही भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर केला पाहिजे.

या अटी पूर्ण केल्यास, तुम्ही भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकता. अर्जाची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

 1. अर्ज: तुम्ही संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज करू शकता.
 2. परीक्षा: अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर, तुम्हाला नैसर्गिकीकरण परीक्षा द्यावी लागते. ही परीक्षा हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये असते.
 3. निरीक्षण: परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी निरीक्षण ठेवले जाते. या काळात, तुम्ही भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे आणि तुम्ही भारतीय संस्कृती आणि परंपरेचा आदर केला पाहिजे.
 4. प्रमाणपत्र: निरीक्षण कालावधी संपल्यानंतर, तुम्हाला भारतीय नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिले जाते.

भारताचे नागरिक कोणाला म्हणतात?

भारताचे नागरिक म्हणजे भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील प्रदेशाचा नागरिक. भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी, तुम्हाला भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील तरतुदी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

भारताचा तिसरा नागरिक कोण आहे?

भारताचा तिसरा नागरिक हा एक विशिष्ट प्रकारचा नागरिक आहे ज्याला भारत सरकारने विशेष अधिनियमाद्वारे भारतीय नागरिकत्व दिले आहे. उदाहरणार्थ, भारत सरकारने बांगलादेशी निर्वासिता आणि श्रीलंकेतील तमिळ शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व दिले आहे.

नागरिक म्हणजे काय? – Nagrik Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply