रसग्रहण म्हणजे कलाकृतीतील भावनांना समजून घेणे आणि अनुभवणे. रसग्रहण हा साहित्य, नाट्य, चित्रपट, संगीत इत्यादी कलाकृतींचा आनंद घेण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

रसग्रहण म्हणजे काय? – Ras Sangrah Mhanje Kay

रसग्रहण करण्यासाठी, कलाकृतीमधील रस (भावना) ओळखणे आवश्यक आहे. रस हे कलाकृतीतील प्रमुख भावना असून त्या व्यक्तींना प्रभावित करतात. काही सामान्य रस खालीलप्रमाणे आहेत:

 • श्रृंगार: हा प्रेम आणि रोमान्सचा रस आहे.
 • हास्य: हा विनोदाचा रस आहे.
 • करुण: हा दुःखाचा रस आहे.
 • रौद्र: हा राग आणि क्रोधाचा रस आहे.
 • वीर: हा शौर्याचा रस आहे.
 • भय: हा भीतीचा रस आहे.
 • शांत: हा शांती आणि समाधानाचा रस आहे.

कलाकृतीतील रस ओळखल्यानंतर, कलाकृतीतील इतर घटकांची मदत घेऊन तो रस अनुभवणे आवश्यक आहे. हे घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भाषा: कलाकृतीतील भाषा भावनांना व्यक्त करण्यासाठी वापरली जाते.
 • अलंकार: अलंकार हे भाषा शैलीमधील सौंदर्यपूर्ण वापराचे उदाहरण आहेत. ते भावनांना अधिक तीव्र करण्यासाठी मदत करतात.
 • कथानक: कथानक हा कलाकृतीचा आधार आहे. तो भावनांना उद्भवण्यासाठी आणि विकसित होण्यास मदत करतो.
 • पात्र: पात्र ही कलाकृतीतील व्यक्ती आहेत. ते भावनांना व्यक्त करतात आणि अनुभवतात.
 • अभिनय: अभिनय हा नाट्य आणि चित्रपटात पात्राच्या भावनांना व्यक्त करण्यासाठी वापरला जाणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

रसग्रहण हा एक कौशल्य आहे जो अभ्यास आणि अनुभवाने विकसित होतो. चांगली कलाकृती वाचणे, पाहणे आणि ऐकणे हे रसग्रहण करण्याचे उत्तम मार्ग आहेत. रसग्रहण करण्याची क्षमता असल्यास, कलाकृतींचा अधिकाधिक आनंद घेऊ शकतो.

रसग्रहण करण्यासाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस ओळखणे: रसग्रहण करण्यासाठी पहिला मुद्दा म्हणजे कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस ओळखणे. हा रस कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या अलंकारांवरून, प्रतीकांवरून आणि रसिकांच्या अनुभवांवरून ओळखता येतो.
 • कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या अलंकारांवरून रसग्रहण करणे: कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या अलंकारांवरून रसग्रहण करणे हा रसग्रहण करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. अलंकार म्हणजे वाणीला चमकदार बनविणारे अलंकार. कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या अलंकारांवरून कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस ओळखता येतो.
 • कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या प्रतीकांवरून रसग्रहण करणे: कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या प्रतीकांवरून रसग्रहण करणे हा रसग्रहण करण्याचा दुसरा महत्त्वाचा मार्ग आहे. प्रतीक म्हणजे एखाद्या वस्तू, व्यक्ती किंवा घटनेचे दुसरे शिष्ट अर्थ दाखविणारे चिन्ह. कवितेत किंवा कथेत वापरलेल्या प्रतीकांवरून कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस ओळखता येतो.
 • रसिकांच्या अनुभवांवरून रसग्रहण करणे: रसिकांच्या अनुभवांवरून रसग्रहण करणे हा रसग्रहण करण्याचा तिसरा महत्त्वाचा मार्ग आहे. रसिका म्हणजे कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस अनुभवणारा वाचक किंवा ऐकणारा. रसिकांच्या अनुभवांवरून कवी वा कथेक प्रेषित करू इच्छित असलेला रस ओळखता येतो.

रसग्रहण म्हणजे एखाद्या साहित्यकृतीतील रस समजून घेण्याची किंवा अनुभवण्याची प्रक्रिया. रस हा साहित्यकृतीतील भावनिक अनुभव असतो जो वाचकांना किंवा श्रोत्यांना होतो. रसग्रहण करण्यासाठी वाचक किंवा श्रोत्यांनी साहित्यकृतीतील विविध घटकांचा अभ्यास करणे आवश्यक असते, जसे की कथानक, पात्र, चित्रे, भाषा, रीतिरिवाज, आणि अलंकार.

रसग्रहण करण्यासाठी काही महत्त्वाची टिप्स खालीलप्रमाणे आहेत:

 • साहित्यकृती वाचणे किंवा ऐकणे: साहित्यकृती वाचणे किंवा ऐकणे ही रसग्रहण करण्याची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. साहित्यकृती वाचताना किंवा ऐकताना वाचकांनी किंवा श्रोत्यांनी त्यातील कथानक, पात्र, चित्रे, भाषा, रीतिरिवाज, आणि अलंकार यांच्यावर लक्ष्य ठेवावे.
 • साहित्यकृतीचा अर्थ समजून घेणे: साहित्यकृतीचा अर्थ समजून घेणे हा रसग्रहण करण्यासाठी आवश्यक आहे. साहित्यकृतीचा अर्थ समजून घेण्यासाठी वाचकांनी किंवा श्रोत्यांनी साहित्यकृतीतील शब्दांचा अर्थ, वाक्यरचना, आणि व्याकरण समजून घेणे आवश्यक आहे.
 • साहित्यकृतीतील भावनांचा अनुभव घेणे: साहित्यकृतीतील भावनांचा अनुभव घेणे हा रसग्रहण करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. साहित्यकृतीतील भावनांचा अनुभव घेण्यासाठी वाचकांनी किंवा श्रोत्यांनी साहित्यकृतीतील पात्रांची भावना समजून घेणे आणि त्या भावनांशी सहानुभूती दाखवणे आवश्यक आहे.
 • साहित्यकृतीची समीक्षा करणे: साहित्यकृतीची समीक्षा करणे हा रसग्रहण करण्यासाठी मदत करू शकतो. साहित्यकृतीची समीक्षा करताना वाचकांनी किंवा श्रोत्यांनी साहित्यकृतीतील कथानक, पात्र, चित्रे, भाषा, रीतिरिवाज, आणि अलंकार यांच्यावर चर्चा करणे आणि त्यांच्यावर टिप्पणी करणे आवश्यक आहे.

रसग्रहण हा एक कठीण प्रक्रिया असू शकतो, परंतु तो एक फायदेमंद प्रक्रिया आहे. रसग्रहण करण्यामुळे वाचकांना किंवा श्रोत्यांना साहित्यकृतीचा अधिक चांगला अर्थ समजून घेता येतो आणि साहित्यकृतीतील भावनांचा अधिक चांगला अनुभव घेता येतो.

रसग्रहण करण्यासाठी काही चांगले साहित्यकृतींचे उदाहरण खालीलप्रमाणे आहेत:

 • तुकामरामजी ठाकरांची अभंग: तुकामरामजी ठाकरांची अभंगे ही मराठी संतांच्या अभंगांमधील एक अनमोल निधी आहे. तुकामरामजी ठाकरांच्या अभंगांत त्यांची विठ्ठलविष्णूवरील भक्ति आणि त्यांच्या जीवनातील अनुभवांचे वर्णन असते.
 • दत्तात्रेय रामचंद्र केंकाळांची कविता: दत्तात्रेय रामचंद्र केंकाळांची कविता ही मराठीतील आधुनिक कवितेतील एक महत्त्वाची भर आहे. केंकाळांच्या कवितेत प्रेम, सौंदर्य, समाज आणि राजकारण यांसारख्या विविध विषयांचे वर्णन असते.

रसग्रहण म्हणजे काय? – Ras Sangrah Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply