सहकाराची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा – Sahakarachi Vaishishte

सहकार म्हणजे समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्रितपणे कार्य करणारे व्यक्ती किंवा समूह. सहकाराची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • स्वैच्छिकता: सहकारात सहभाग हा स्वैच्छिक असतो. कोणीही सहकारात सामील होण्यासाठी किंवा बाहेर पडण्यासाठी स्वतंत्र असतो.
  • सामूहिक मालकी: सहकारात मालकीची संकल्पना सामूहिक असते. सहकारी संस्थेचे मालक त्या संस्थेचे सदस्य असतात.
  • एक व्यक्ती एक मत: सहकारी संस्थेमध्ये एक व्यक्ती एक मत ही तत्त्वे लागू असते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक सदस्याला संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेत समान अधिकार असतो.
  • व्यवसायिकता: सहकारी संस्था व्यवसायिक तत्त्वांवर आधारित कार्य करतात. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कार्यक्षम असणे आवश्यक असते.
  • सामाजिक दायित्व: सहकारी संस्था सामाजिक जबाबदारी ओळखतात. ते समाजाच्या विकासात योगदान देतात.

याव्यतिरिक्त, सहकाराची काही इतर वैशिष्ट्ये देखील आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

  • समानता: सहकारात समानता ही तत्त्वे लागू असते. सहकारी संस्थेचे सर्व सदस्य समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन करतात.
  • सहकार: सहकारात सहकार ही तत्त्वे लागू असते. सहकारी संस्था एकमेकांशी सहकार्य करतात आणि एकमेकांना मदत करतात.
  • लोकशाही: सहकारात लोकशाही ही तत्त्वे लागू असते. सहकारी संस्था लोकशाही पद्धतीने चालवल्या जातात.

सहकाराची वैशिष्ट्ये ही सहकाराची व्याख्या निश्चित करतात. या वैशिष्ट्यांच्या आधारे आपण सहकार म्हणजे काय हे ठरवू शकतो.

सहकाराची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा – Sahakarachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply