अलंकार म्हणजे साहित्यातील शब्द किंवा वाक्यात सौंदर्य निर्माण करणारे साधन. अलंकार हे भाषा आणि अर्थ यांचे एकत्रीकरण करतात आणि साहित्यकृतीला अधिक आकर्षक आणि प्रभावी बनवतात.

अलंकार म्हणजे काय? – Alankar Mhanje Kay

अलंकार दोन प्रकारचे असतात:

 • अर्थालंकार: अर्थालंकार हे शब्दांच्या अर्थांवर आधारित असतात.
 • शब्दालंकार: शब्दालंकार हे शब्दांच्या उच्चारांवर आधारित असतात.

अर्थालंकाराचे अनेक प्रकार आहेत, त्यापैकी काही महत्त्वाचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • उपमा: उपमा म्हणजे दोन वस्तूंची तुलना करणे.
 • रूपक: रूपक म्हणजे दोन वस्तूंची एकरूपता सांगणे.
 • श्लेष: श्लेष म्हणजे एक शब्द किंवा वाक्य दोन किंवा अधिक अर्थांनी वापरणे.
 • अतिशयोक्ति: अतिशयोक्ति म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा किंवा गुणाचा अतिशय वाढवून सांगणे.
 • विरोधाभास: विरोधाभास म्हणजे दोन विरोधी गोष्टींची एकत्रित सांगणे.

शब्दालंकाराचे काही प्रकार आहेत, त्यापैकी काही महत्त्वाचे प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अनुप्रास: अनुप्रास म्हणजे शब्दांच्या पुनरावृत्तीने सौंदर्य निर्माण करणे.
 • यमक: यमक म्हणजे शब्दांच्या शेवटच्या स्वरांवर आधारित अलंकार.
 • श्लेष: श्लेष म्हणजे एक शब्द किंवा वाक्य दोन किंवा अधिक अर्थांनी वापरणे.
 • अनुप्रास: अनुप्रास म्हणजे शब्दांच्या पुनरावृत्तीने सौंदर्य निर्माण करणे.
 • यमक: यमक म्हणजे शब्दांच्या शेवटच्या स्वरांवर आधारित अलंकार.

अलंकार हे साहित्याचा अविभाज्य भाग आहेत. अलंकारांच्या वापरामुळे साहित्य अधिक सुंदर, प्रभावी आणि भावपूर्ण बनते.

अलंकाराचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • अलंकार साहित्याचा सौंदर्य वाढवतात.
 • अलंकार साहित्याचा अर्थ स्पष्ट करतात.
 • अलंकार साहित्याचा प्रभाव वाढवतात.
 • अलंकार साहित्याचा भावपूर्णपणा वाढवतात.

अलंकार हे साहित्यकारांच्या कल्पनाशक्ती आणि कौशल्याचे प्रतीक आहेत. अलंकारांच्या वापरामुळे साहित्यकार आपल्या कल्पना अधिक प्रभावीपणे व्यक्त करू शकतात.

अलंकार म्हणजे काय? – Alankar Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply