ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची वैशिष्ट्ये – Grahak Sanrakshan Kayda 2019 Vaishishte

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 हा भारतातील ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा 20 जुलै 2020 रोजी लागू झाला. या कायद्याची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • त्रिस्तरीय विवाद निवारण प्रणाली: या कायद्यानुसार, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्रिस्तरीय विवाद निवारण प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (डीसीसीआरसी), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (एससीसीआरसी) आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (एनसीसीआरसी) यांचा समावेश आहे.
  • ग्राहकांच्या हक्कांची व्यापक व्याख्या: या कायद्याने ग्राहकांच्या हक्कांची व्यापक व्याख्या केली आहे. यामध्ये सुरक्षिततेचा अधिकार, माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडण्याचा अधिकार, ऐकण्याचा अधिकार आणि निवारण मागण्याचा अधिकार यांचा समावेश आहे.
  • ग्राहक तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निराकरण: या कायद्याने ग्राहक तक्रारींचे त्वरित आणि प्रभावी निराकरण करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी, कायद्यामध्ये तक्रारींची सुनावणी करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शी करण्यात आली आहे.
  • नागरिकांना जागरूकता वाढवणे: या कायद्याद्वारे, नागरिकांना ग्राहकांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ग्राहकांना जागरूक करण्यासाठी प्रचारात्मक उपक्रम, ग्राहक शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम यांचा समावेश आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण विभागाची स्थापना केली आहे. हा विभाग ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी जबाबदार आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यापासून, ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी लक्षणीय प्रगती झाली आहे. या कायद्यामुळे, ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांबद्दल जागरूकता वाढली आहे आणि त्यांना न्याय मिळण्यास मदत झाली आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची वैशिष्ट्ये – Grahak Sanrakshan Kayda 2019 Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply