फेरफार उतारा
फेरफार उतारा

फेरफार उतारा म्हणजे काय? – Ferfar Utara Mhanje Kay

फेरफार उतारा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या जमीन अधिकार अभिलेखात झालेले बदल होय. त्या सर्व बदलांची नोंद फेरफारात केली जाते. फेरफार हा एक कायदेशीर नमुना आहे. जो ‘गाव नमुना क्रमांक ६’ तसेच ‘नोंदीचा उतारा’ म्हणूनही ओळखला जातो.

फेरफार उतारामध्ये खालील माहिती असते:

 • गाव, तालुका, जिल्हा
 • तलाठी कार्यालय
 • गट क्रमांक
 • गटामधील वाड्याचे क्रमांक
 • वाड्याच्या गटातील शेताचे क्रमांक
 • शेताचे क्षेत्रफळ
 • शेताचे मालकाचे नाव
 • मालकाचे पत्ता
 • शेताची वापराची पद्धत
 • शेतावर कोणतेही कर्ज आहे का?
 • शेतावर कोणतेही इतर बंधन आहे का?

फेरफार उतारा हे जमीन मालकासाठी एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. या दस्तऐवजावर आधारित जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीची मालकी सिद्ध करता येते. फेरफार उतारामध्ये कोणतेही बदल झाल्यास ते तलाठी कार्यालयात नोंदवणे आवश्यक आहे.

फेरफार उतारा कसा मिळवायचा

फेरफार उतारा मिळवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या गावातील तलाठी कार्यालयात जाऊ शकता. तुम्हाला तुमच्या जमिनीची माहिती असल्यास, तुम्ही तलाठी कार्यालयाकडे फेरफार उतारा देण्याची विनंती करू शकता. तलाठी कार्यालय तुम्हाला फेरफार उतारा देईल.

तुम्ही ऑनलाइन पद्धतीने देखील फेरफार उतारा मिळवू शकता. महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने “ई-भूमि अभिलेख” (eBhumi Abhilekh) aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in नावाचे पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवरून तुम्ही तुमच्या जमिनीचा फेरफार उतारा ऑनलाइन मिळवू शकता.

फेरफार उतारा का महत्त्वाचा आहे

फेरफार उतारा हा जमीन मालकासाठी एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. या दस्तऐवजावर आधारित जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीची मालकी सिद्ध करता येते. फेरफार उतारामध्ये खालील माहिती असते:

 • गाव, तालुका, जिल्हा
 • तलाठी कार्यालय
 • गट क्रमांक
 • गटामधील वाड्याचे क्रमांक
 • वाड्याच्या गटातील शेताचे क्रमांक
 • शेताचे क्षेत्रफळ
 • शेताच्या मालकाचे नाव
 • मालकाचे पत्ता
 • शेताची वापराची पद्धत
 • शेतावर कोणतेही कर्ज आहे का?
 • शेतावर कोणतेही इतर बंधन आहे का?

जर तुमच्याकडे फेरफार उतारा नसेल तर तुम्ही तुमच्या जमिनीचा मालक असल्याचे सिद्ध करू शकत नाही. यामुळे तुम्हाला तुमच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणे कठीण होऊ शकते.

फेरफार उतारा म्हणजे काय? – Ferfar Utara Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply