प्राथमिक समूहाची वैशिष्ट्ये – Prathamik Samuhachi Vaishishte

प्राथमिक समूहाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सामान्य हित: प्राथमिक समूहातील सदस्यांना एकमेकांशी सामायिक हित असतात. या हितांमध्ये कुटुंब, मित्र, सहकारी आणि धार्मिक समुदाय यांचा समावेश होऊ शकतो.
  • समोरासमोरचा संपर्क: प्राथमिक समूहातील सदस्य एकमेकांशी समोरासमोर संपर्कात असतात. हा संपर्क प्रत्यक्ष संपर्क, फोन कॉल, ईमेल किंवा इतर संप्रेषण माध्यमांद्वारे होऊ शकतो.
  • वैयक्तिक संबंध: प्राथमिक समूहातील संबंध वैयक्तिक असतात. सदस्य एकमेकांच्या वैयक्तिक जीवनात गुंतलेले असतात आणि एकमेकांना मदत आणि समर्थन देतात.
  • सहकार्य: प्राथमिक समूहातील सदस्य सहकार्य करतात. ते एकमेकांच्या हितांसाठी काम करतात आणि एकमेकांना मदत करतात.
  • समर्थन: प्राथमिक समूह सदस्यांना समर्थन प्रदान करतात. ते एकमेकांच्या भावनांना प्रोत्साहन देतात आणि एकमेकांना कठीण काळात मदत करतात.
  • प्राथमिक समूह व्यक्तीच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ते व्यक्तीच्या सामाजिकीकरणात मदत करतात, त्यांना समर्थन आणि मदत देतात आणि त्यांना समाजात वाढण्यास मदत करतात.

प्राथमिक समूहाची वैशिष्ट्ये – Prathamik Samuhachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply