घाणेरीच्या फुलांची वैशिष्ट्ये – Ghaneri Fulachi Vaishishte

घाणेरी (Lantana camara) ही एक काटेरी झुडूप आहे जी उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशात आढळते. घाणेरीची फुले लहान, गोलाकार आणि रंगीबेरंगी असतात. घाणेरीची फुले सहसा गुलाबी, लाल, पिवळी, पांढरी किंवा जांभळी असतात. घाणेरीची फुले अनेकदा एकाच झुडुपावर वेगवेगळ्या रंगांची असतात. घाणेरीची फुले पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात फुलतात.

घाणेरीच्या फुलांची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • आकार: घाणेरीची फुले लहान, गोलाकार असतात. त्यांची व्यास सुमारे 1 ते 2 सेंटीमीटर असते.
  • रंग: घाणेरीची फुले सहसा गुलाबी, लाल, पिवळी, पांढरी किंवा जांभळी असतात.
  • रचने: घाणेरीची फुले पाच पाकळ्यांची असतात. त्यांची पाकळ्या मऊ आणि सच्छद असतात.
  • सुगंध: घाणेरीच्या फुलांना हलका सुगंध असतो.
  • उपयोग: घाणेरीच्या फुलांना धार्मिक आणि औषधी उपयोगात आणले जाते.

घाणेरीच्या फुलांना धार्मिक महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात, घाणेरीच्या फुलांना लक्ष्मी देवीचे प्रतीक मानले जाते. घाणेरीच्या फुलांना घरात ठेवल्याने लक्ष्मी देवी प्रसन्न होते असे मानले जाते.

घाणेरीच्या फुलांना औषधी गुणधर्म देखील आहेत. घाणेरीच्या फुलांना जखमा, व्रण आणि सूज यावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. घाणेरीच्या फुलांना संधिवात, भगंदर आणि क्षयरोग यावर देखील उपचार करण्यासाठी वापरले जाते.

घाणेरीच्या फुलांची वैशिष्ट्ये – Ghaneri Fulachi Vaishishte

पुढे वाचा:

Leave a Reply