सामाजिक संशोधनाची वैशिष्ट्ये – Samajik Sanshodhanachi Vaishishtya

सामाजिक संशोधन म्हणजे समाजातील विविध घटकांचा अभ्यास करणे. यामध्ये समाजातील व्यक्ती, समूह, संस्था, मूल्ये, परंपरा, चालीरीती, इत्यादींचा अभ्यास केला जातो. सामाजिक संशोधनाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • सामाजिक संशोधन हे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे. यामध्ये वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर केला जातो.
  • सामाजिक संशोधन हे एक उद्दिष्टपूर्ण प्रक्रिया आहे. यामध्ये विशिष्ट उद्दिष्टे ठेवली जातात आणि त्या उद्दिष्टांचे साध्य करण्यासाठी संशोधन केले जाते.
  • सामाजिक संशोधन हे एक निष्पक्ष प्रक्रिया आहे. यामध्ये संशोधकाने स्वतःच्या पूर्वग्रहांपासून मुक्त राहून संशोधन करणे आवश्यक आहे.
  • सामाजिक संशोधन हे एक व्यापक प्रक्रिया आहे. यामध्ये समाजातील विविध घटकांचा अभ्यास केला जातो.

सामाजिक संशोधनाची काही इतर वैशिष्ट्ये देखील आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

  • सामाजिक संशोधन हे एक सतत प्रक्रिया आहे. समाज सतत बदलत असतो, त्यामुळे सामाजिक संशोधन देखील सतत चालू असते.
  • सामाजिक संशोधन हे एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामुळे समाजाबद्दलचे ज्ञान वाढते आणि समाजाच्या विकासात मदत होते.

सामाजिक संशोधनाची वैशिष्ट्ये ही सामाजिक संशोधनाची व्याख्या निश्चित करतात. या वैशिष्ट्यांच्या आधारे आपण सामाजिक संशोधन म्हणजे काय हे ठरवू शकतो.

सामाजिक संशोधनाची वैशिष्ट्ये – Samajik Sanshodhanachi Vaishishtya

पुढे वाचा:

Leave a Reply