अर्थशास्त्र म्हणजे काय
अर्थशास्त्र म्हणजे काय

अर्थशास्त्र म्हणजे काय? – Arthashastra Mhanje Kay

Table of Contents

अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे जे संपत्तीच्या निर्मिती, वितरण आणि वापराशी संबंधित आहे. अर्थशास्त्र हे एक व्यापक शास्त्र आहे जे अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा अभ्यास करते, जसे की लोक, उद्योग, सरकार आणि संस्था.

अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे जे वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे अध्ययन करते. अर्थशास्त्राच्या दोन मुख्य शाखा आहेत:

 • सूक्ष्म अर्थशास्त्र: सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे वैयक्तिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेचे अध्ययन करते. उदाहरणार्थ, सूक्ष्म अर्थशास्त्र उत्पादन, मागणी, किंमत आणि स्पर्धा यांचा अभ्यास करते.
 • स्थूल अर्थशास्त्र: स्थूल अर्थशास्त्र हे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण पातळीवर अध्ययन करते. उदाहरणार्थ, स्थूल अर्थशास्त्र आर्थिक विकास, बेरोजगारी आणि महागाई यांचा अभ्यास करते.

अर्थशास्त्राचे अनेक उद्दिष्टे आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • अर्थव्यवस्थेचे कार्य कसे करते हे समजून घेणे
 • अर्थव्यवस्थेतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे
 • अर्थव्यवस्थेतील विकासाला चालना देणे

अर्थशास्त्राचे अनेक सिद्धांत आणि संकल्पना आहेत, ज्यात हे समाविष्ट आहे:

 • उत्पादन कार्य: उत्पादन कार्य हे उत्पादनाच्या पातळीवर उत्पादन घटकांचा प्रभाव दर्शवते.
 • मागणी कार्य: मागणी कार्य हे किंमतीवर मागणीच्या पातळीचा प्रभाव दर्शवते.
 • पुरवठा कार्य: पुरवठा कार्य हे किंमतीवर पुरवठ्याच्या पातळीचा प्रभाव दर्शवते.
 • स्पर्धात्मक बाजार: स्पर्धात्मक बाजार ही एक अशी बाजारपेठ आहे जिथे अनेक विक्रेत्यांकडून अनेक खरेदीदारांना वस्तू आणि सेवा विकल्या जातात.
 • पूर्ण रोजगार: पूर्ण रोजगार ही अशी स्थिती आहे जिथे सर्व इच्छुक आणि सक्षम कामगारांना काम मिळते.
 • महागाई: महागाई ही अशी स्थिती आहे जिथे वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढते.

अर्थशास्त्र हे एक महत्त्वाचे शास्त्र आहे जे आपल्या दैनंदिन जीवनावर लक्षणीय प्रभाव टाकते. अर्थशास्त्राचा वापर आर्थिक धोरणे विकसित करण्यासाठी, व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि व्यक्ती आणि कुटुंबांच्या आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी केला जातो.

अर्थशास्त्राचे महत्त्व काय?

अर्थशास्त्राचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेणे: अर्थशास्त्राचा उपयोग अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेण्यासाठी केला जातो. अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्याने आपण अर्थव्यवस्थेतील घटकांचे परस्परसंबंध आणि त्यांचे परिणाम समजू शकतो.
 • आर्थिक धोरणे तयार करणे: अर्थशास्त्राचा उपयोग आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी केला जातो. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मदतीने सरकार आर्थिक वाढ, बेरोजगारी कमी करणे आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी धोरणे तयार करू शकते.
 • व्यवसाय निर्णय घेणे: अर्थशास्त्राचा उपयोग व्यवसायांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी केला जातो. अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्याने व्यवसायांना त्यांच्या उत्पादन, विक्री आणि मार्केटिंग धोरणांमध्ये योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते.
 • व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय घेणे: अर्थशास्त्राचा उपयोग व्यक्ती आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी केला जातो. अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्याने व्यक्तींना त्यांच्या बचत, गुंतवणूक आणि खर्च याबद्दल योग्य निर्णय घेण्यास मदत होते.

अर्थशास्त्र हे एक महत्त्वाचे शास्त्र आहे जे आपल्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम करते. अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्याने आपण अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेऊ शकतो, आर्थिक धोरणे तयार करू शकतो, व्यवसायांमध्ये निर्णय घेऊ शकतो आणि व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय घेऊ शकतो.

अर्थशास्त्राचे काही विशिष्ट महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • आर्थिक विकास: अर्थशास्त्राचा उपयोग आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केला जातो. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मदतीने सरकार आर्थिक धोरणे तयार करू शकते ज्यामुळे रोजगार निर्मिती, उत्पादन वाढ आणि आर्थिक वाढ होऊ शकते.
 • सामाजिक न्याय: अर्थशास्त्राचा उपयोग सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मदतीने सरकार अशी धोरणे तयार करू शकते ज्यामुळे गरीबी कमी होऊ शकते, समान संधी उपलब्ध होऊ शकतात आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित होऊ शकते.
 • पर्यावरण संरक्षण: अर्थशास्त्राचा उपयोग पर्यावरण संरक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अर्थशास्त्रज्ञांच्या मदतीने सरकार अशी धोरणे तयार करू शकते ज्यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत आर्थिक विकास होऊ शकतो.

अर्थशास्त्र हे एक व्यापक शास्त्र आहे ज्याचे अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्व आहे. अर्थशास्त्राचा अभ्यास केल्याने आपण आपल्या सभोवतालच्या जगाबद्दल अधिक चांगले समजू शकतो आणि त्यात योगदान देऊ शकतो.

सूक्ष्म अर्थशास्त्र म्हणजे काय

सूक्ष्म अर्थशास्त्र हे अर्थशास्त्राच्या दोन मुख्य शाखांपैकी एक आहे. सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ती, कुटुंब आणि व्यवसायांच्या पातळीवर आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते. सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे काही महत्त्वाचे विषय खालीलप्रमाणे आहेत:

 • मागणी आणि पुरवठा: मागणी आणि पुरवठा हे अर्थव्यवस्थेतील दोन मूलभूत तत्त्वे आहेत. मागणी म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याची इच्छा आणि पुरवठा म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध असण्याची स्थिती.
 • मूल्य: मूल्य म्हणजे एखाद्या वस्तू किंवा सेवेची किंमत. मूल्य मागणी आणि पुरवठ्याद्वारे निर्धारित केले जाते.
 • उत्पादन: उत्पादन म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा तयार करण्याची प्रक्रिया. उत्पादनात विविध घटकांचा समावेश होतो, जसे की श्रम, भांडवल, जमीन आणि उद्योजकता.
 • वापर: वापर म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करून त्याचा आनंद घेण्याची प्रक्रिया.
 • वितरण: वितरण म्हणजे उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे वितरणा. वितरणात विविध घटकांचा समावेश होतो, जसे की बाजारपेठ, वितरण चॅनेल आणि सरकार.

सूक्ष्म अर्थशास्त्राचा उपयोग खालील गोष्टींसाठी केला जातो:

 • अर्थव्यवस्थेतील घटकांचे परस्परसंबंध समजून घेणे
 • व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय घेणे
 • व्यवसाय निर्णय घेणे
 • आर्थिक धोरणे तयार करणे

अर्थशास्त्राची व्याख्या

अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे जे संपत्तीच्या निर्मिती, वितरण आणि वापराशी संबंधित आहे. अर्थशास्त्र हे एक व्यापक शास्त्र आहे जे अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा अभ्यास करते, जसे की लोक, उद्योग, सरकार आणि संस्था.

अर्थशास्त्राची अनेक व्याख्या आहेत, परंतु सर्वसाधारणपणे, अर्थशास्त्राची व्याख्या खालीलप्रमाणे करता येईल:

अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीच्या निर्मिती, वितरण आणि वापराशी संबंधित वर्तनाचा अभ्यास करणारे शास्त्र.

अर्थशास्त्राचे जनक

अर्थशास्त्राचे जनक म्हणून ॲडम स्मिथ यांचे नाव घेतले जाते. स्मिथ यांना “अर्थशास्त्राचे जनक” असे म्हणण्यामागे खालील कारणे आहेत:

 • त्यांनी लिहिलेले “राष्ट्राची संपत्ती” (The Wealth of Nations) हे पुस्तक अर्थशास्त्राचे पहिले प्रमुख ग्रंथ मानले जाते.
 • त्यांनी मागणी आणि पुरवठा यासारख्या मूलभूत आर्थिक तत्त्वांचा विकास केला.
 • त्यांनी अर्थव्यवस्थेतील बाजारपेठेच्या भूमिकेवर भर दिला.

स्मिथ व्यतिरिक्त, अर्थशास्त्राचे आणखी काही महत्त्वाचे जनक म्हणजे:

 • डेव्हिड रिकार्डो
 • कार्ल मार्क्स
 • जॉन मेनार्ड केन्स
 • मिल्टन फ्रीडमैन

अर्थशास्त्र हे एक गतिशील शास्त्र आहे आणि त्यात सतत नवीन संकल्पना आणि सिद्धांत विकसित होत आहेत. अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात अनेक प्रतिभावान अर्थशास्त्रज्ञ कार्यरत आहेत आणि ते अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेण्यासाठी आणि आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी आपली योगदान देत आहेत.

भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ नावे

भारतात अनेक प्रतिभावान अर्थशास्त्रज्ञ कार्यरत आहेत. काही महत्त्वाचे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अमर्त्य सेन: नोबेल पारितोषिक विजेते, कल्याण अर्थशास्त्रातील योगदान
 • जगदीश चंद्र बोस: “भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. के.एन. राज: “भारतीय विकास अर्थशास्त्राचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. डी.डी. कोसंबी: “भारतीय समाजशास्त्राचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. एम.एन. रॉय: “भारतीय इतिहासातील अर्थशास्त्राचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. एस.सी. मुंशी: “भारतीय आर्थिक इतिहासाचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. पी.सी. महालनोबिस: “भारतीय सांख्यिकीचे जनक” मानले जातात
 • प्रो. के.एल. नायडू: “भारतीय कृषी अर्थशास्त्राचे जनक” मानले जातात

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र हे अर्थशास्त्राची एक शाखा आहे जी अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेण्यासाठी एक एकीकृत दृष्टीकोन वापरते. समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचा उद्देश अर्थव्यवस्थेतील घटकांचे परस्परसंबंध आणि त्यांचे परिणाम समजून घेणे आहे.

समग्रलक्षी अर्थशास्त्राच्या काही प्रमुख तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • आर्थव्यवस्था एक एकीकृत प्रणाली आहे: अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटक एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचे एकमेकांवर परिणाम होतात.
 • आर्थिक क्रियाकलाप परस्परसंबंधित आहेत: अर्थव्यवस्थेतील विविध आर्थिक क्रियाकलाप एकमेकांशी संबंधित आहेत आणि त्यांचे एकमेकांवर परिणाम होतात.
 • आर्थिक क्रियाकलाप बदलत्या आहेत: अर्थव्यवस्थेतील क्रियाकलाप कालांतराने बदलत असतात.

समग्रलक्षी अर्थशास्त्राचा उपयोग खालील गोष्टींसाठी केला जातो:

 • अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेणे
 • आर्थिक धोरणे तयार करणे
 • आर्थिक समस्यांचे निराकरण करणे

स्थूल अर्थशास्त्र म्हणजे काय

स्थूल अर्थशास्त्र हे अर्थशास्त्राच्या दोन मुख्य शाखांपैकी एक आहे. स्थूल अर्थशास्त्र देश, प्रदेश किंवा जगाच्या पातळीवर आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते. स्थूल अर्थशास्त्राचे काही महत्त्वाचे विषय खालीलप्रमाणे आहेत:

 • राष्ट्रीय उत्पन्न: राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे देशात उत्पादन केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य.
 • राष्ट्रीय उत्पन्नाचे घटक: राष्ट्रीय उत्पन्नाचे घटक म्हणजे श्रम, भांडवल, जमीन आणि उद्योजकता.
 • उत्पादन: उत्पादन म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा तयार करण्याची प्रक्रिया.
 • वापर: वापर म्हणजे एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करून त्याचा आनंद घेण्याची प्रक्रिया.
 • सार्वजनिक धोरणे: सार्वजनिक धोरणे म्हणजे सरकारद्वारे राबविलेली धोरणे.

स्थूल अर्थशास्त्राचा उपयोग खालील गोष्टींसाठी केला जातो:

 • देशाच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करणे
 • आर्थिक धोरणे तयार करणे
 • आर्थिक समस्यांचे निराकरण करणे

अर्थशास्त्राचे मुख्य लक्ष काय आहे?

अर्थशास्त्राचे मुख्य लक्ष म्हणजे संपत्तीच्या निर्मिती, वितरण आणि वापराशी संबंधित वर्तनाचा अभ्यास करणे. अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे जे अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा अभ्यास करते, जसे की लोक, उद्योग, सरकार आणि संस्था.

अर्थशास्त्राचे काही विशिष्ट उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अर्थव्यवस्थेचे कार्य समजून घेणे
 • आर्थिक धोरणे तयार करणे
 • व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय घेणे
 • व्यवसाय निर्णय घेणे

अर्थशास्त्र तुमच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकू शकेल असा कोणता मार्ग आहे?

अर्थशास्त्र तुमच्या दैनंदिन जीवनावर अनेक मार्गांनी प्रभाव टाकू शकते. उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र आपल्या रोजच्या खर्चावर, आपल्या नोकरीवर, आपल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीवर आणि आपल्या जगाच्या भविष्यावर परिणाम करते.

अर्थशास्त्र आपल्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या काही विशिष्ट मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

 • खर्च: अर्थशास्त्र आपल्या रोजच्या खर्चावर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, जर महागाई वाढत असेल, तर आपल्याला आपल्या खर्चात कपात करावी लागू शकते.
 • नोकरी: अर्थशास्त्र आपल्या नोकरीवर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, जर बेरोजगारी वाढत असेल, तर आपल्याला नोकरी मिळवणे कठीण होऊ शकते.
 • देशाची आर्थिक स्थिती: अर्थशास्त्र आपल्या देशाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, जर अर्थव्यवस्था वाढत असेल, तर आपल्याला अधिक पैसे मिळू शकतात आणि आपल्या देशात अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात.
 • जगाची भविष्यवाणी: अर्थशास्त्र आपल्या जगाच्या भविष्यावर परिणाम करू शकते. उदाहरणार्थ, जर अर्थव्यवस्था स्थिर होत असेल, तर आपण भविष्यात अधिक शांतता आणि समृद्धी पाहू शकतो.

मॅक्रो इकॉनॉमिक्स काय अभ्यासते ते कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे देते?

मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे अर्थशास्त्राच्या दोन मुख्य शाखांपैकी एक आहे. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स देश, प्रदेश किंवा जगाच्या पातळीवर आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते.

मॅक्रो इकॉनॉमिक्स खालील प्रश्नांची उत्तरे देते:

 • एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न किती आहे?
 • बेरोजगारी दर काय आहे?
 • महागाई किती आहे?
 • देशाची व्यापारी घाटे किती आहे?

मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा उपयोग सरकार आणि इतर संस्थांनी आर्थिक धोरणे तयार करण्यासाठी केला जातो.

आर्थिक समस्या जाणून घेण्याचे महत्त्व काय आहे?

आर्थिक समस्या जाणून घेण्याचे अनेक महत्त्व आहे. आर्थिक समस्या जाणून घेतल्यास आपण खालील गोष्टी करू शकतो:

 • आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यास मदत करू शकतो.
 • आपल्या स्वतःच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो.
 • आपल्या समाज आणि जगाबद्दल अधिक जाणून घेऊ शकतो.

आर्थिक समस्या जाणून घेणे हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे आपल्याला आपल्या जीवनात आणि आपल्या जगात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करू शकते.

आधुनिक अर्थशास्त्राच्या दोन भागांमध्ये कोणते फरक आहेत?

आधुनिक अर्थशास्त्राचे दोन मुख्य भाग आहेत:

 • सूक्ष्म अर्थशास्त्र: सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्ती, कुटुंब आणि व्यवसायांच्या पातळीवर आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते.
 • स्थूल अर्थशास्त्र: स्थूल अर्थशास्त्र देश, प्रदेश किंवा जगाच्या पातळीवर आर्थिक व्यवहारांचा अभ्यास करते.

सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि स्थूल अर्थशास्त्र यांच्यातील काही महत्त्वाचे फरक खालीलप्रमाणे आहेत:

वैशिष्ट्यसूक्ष्म अर्थशास्त्रस्थूल अर्थशास्त्र
अभ्यासाची पातळीव्यक्ती, कुटुंब, व्यवसायदेश, प्रदेश, जग
अभ्यासाचे विषयमागणी आणि पुरवठा, उत्पादन, वापर, वितरणराष्ट्रीय उत्पन्न, बेरोजगारी, महागाई, व्यापारी घाटे
उद्दिष्टेव्यक्ती आणि व्यवसायांना आर्थिक निर्णय घेण्यास मदत करणेसरकारला आर्थिक धोरणे तयार करण्यात मदत करणे

आर्थिक समस्या म्हणजे काय?

आर्थिक समस्या म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील अशी परिस्थिती जी आर्थिक स्थिरता किंवा समृद्धीवर परिणाम करते. आर्थिक समस्या विविध प्रकारच्या असू शकतात, जसे की:

 • बेरोजगारी: बेरोजगारी म्हणजे लोकांना नोकरी मिळत नाही.
 • महागाई: महागाई म्हणजे वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढणे.
 • अर्थव्यवस्थेतील मंदी: मंदी म्हणजे अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणे किंवा कमी होणे.
 • अर्थव्यवस्थेतील महामंदी: महामंदी म्हणजे अर्थव्यवस्थेची गंभीर मंदी.

वैयक्तिक आर्थिक निर्णय

वैयक्तिक आर्थिक निर्णय म्हणजे व्यक्ती जे आर्थिक निर्णय घेते. वैयक्तिक आर्थिक निर्णयांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होऊ शकतो:

 • खर्च: व्यक्ती त्यांचे पैसे कसे खर्च करते.
 • गुंतवणूक: व्यक्ती त्यांचे पैसे कसे गुंतवते.
 • बचत: व्यक्ती त्यांचे पैसे कसे वाचवते.
 • निवृत्ती: व्यक्ती निवृत्तीसाठी कसे तयार होते.

2008 च्या आर्थिक संकटामुळे काय झाले?

2008 च्या आर्थिक संकटामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना मोठा धक्का बसला. संकटामुळे बेरोजगारी वाढली, महागाई वाढली आणि अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी आली.

2008 च्या आर्थिक संकटास अनेक घटक कारणीभूत ठरले, ज्यात समाविष्ट आहे:

 • अमेरिकेतील गृहनिर्माण बुलबुला: अमेरिकेतील गृहनिर्माण बाजारात बुलबुला निर्माण झाला, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या पातळीपेक्षा जास्त घरे खरेदी करण्यास सक्षम केले गेले.
 • अमेरिकेतील उप-प्रीमियम गृह कर्ज: अमेरिकन बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी उप-प्रीमियम गृह कर्जांचे मोठ्या प्रमाणावर विपणन केले, ज्यामुळे धोकादायक कर्जे घेण्यास लोकांना प्रवृत्त केले गेले.
 • वित्तीय बाजारातील अस्थिरता: वित्तीय बाजारात अस्थिरता वाढली, ज्यामुळे बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला.

2008 च्या आर्थिक संकटामुळे जगभरातील अर्थव्यवस्थांना पुनर्प्राप्त होण्यासाठी अनेक वर्षे लागली.

अर्थशास्त्र म्हणजे काय? – Arthashastra Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply