बखर म्हणजे काय
बखर म्हणजे काय

बखर म्हणजे काय? – Bakhar Mhanje Kay in Marathi

बखर म्हणजे एखाद्या विषयावरील माहितीपूर्ण लेखन. बखरीत ऐतिहासिक घटना, व्यक्तिमत्त्वे, किंवा संस्कृती याबद्दल माहिती दिलेली असते. बखरीत कधीकधी कथा, कविता, किंवा चित्रे देखील असू शकतात.

बखर हा एक प्राचीन साहित्यप्रकार आहे. भारतात बखर लिहिण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. मराठ्यांच्या इतिहासात बखरींचे महत्त्वाचे स्थान आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, औरंगजेब यांसारख्या ऐतिहासिक व्यक्तींच्या जीवनाबद्दल बखरींत माहिती दिलेली आहे.

बखरीत माहिती देण्याची पद्धत ही वस्तुनिष्ठ असते. बखरकार ऐतिहासिक घटना आणि व्यक्तींबद्दलचे तथ्ये अचूकपणे लिहितो. बखरीतील माहिती ही ऐतिहासिक शोध आणि संशोधनात उपयुक्त ठरते.

बखर ही एक महत्त्वाची साहित्यिक वारसा आहे. बखरींतून आपण प्राचीन काळातील इतिहास, संस्कृती आणि समाजाबद्दल माहिती मिळवू शकतो.

बखरीचे प्रकार

बखरीचे अनेक प्रकार आहेत. काही सामान्य प्रकारांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • ऐतिहासिक बखर: या प्रकारच्या बखरींत ऐतिहासिक घटना, व्यक्तिमत्त्वे, किंवा संस्कृती याबद्दल माहिती दिलेली असते.
 • व्यक्तिगत बखर: या प्रकारच्या बखरींत एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल माहिती दिलेली असते.
 • प्रवासवर्णन बखर: या प्रकारच्या बखरींत एखाद्या व्यक्तीच्या प्रवासाबद्दल माहिती दिलेली असते.
 • वृत्तांत बखर: या प्रकारच्या बखरींत एखाद्या विशिष्ट विषयावरील वृत्तांत दिलेला असतो.

बखरीचे महत्त्व

बखरीचे अनेक महत्त्व आहे. बखरीमुळे आपण प्राचीन काळातील इतिहास, संस्कृती आणि समाजाबद्दल माहिती मिळवू शकतो. बखरी ही ऐतिहासिक शोध आणि संशोधनात उपयुक्त ठरतात. बखरी ही एक महत्त्वाची साहित्यिक वारसा आहे.

बखरीचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

 • इतिहास: बखरींतून आपण प्राचीन काळातील इतिहास, घटना, आणि व्यक्तींबद्दल माहिती मिळवू शकतो. बखरी हा ऐतिहासिक शोध आणि संशोधनात एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे.
 • संस्कृती: बखरींतून आपण प्राचीन काळातील संस्कृती, परंपरा, आणि समाजाबद्दल माहिती मिळवू शकतो. बखरी हे संस्कृतीचे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत.
 • साहित्य: बखरी ही एक महत्त्वाची साहित्यिक वारसा आहे. बखरींतून आपण प्राचीन काळातील साहित्यिक शैली आणि भाषेची ओळख करून घेऊ शकतो.

बखरी लिहिणाऱ्या व्यक्तीला बखरकार म्हणतात. बखरकार हा सहसा एखाद्या राजा किंवा सरदाराच्या दरबारी असतो आणि तो त्याच्या राजाच्या किंवा सरदाराच्या कारकीर्दीचा वृत्तांत लिहितो.

बखरी लिहिण्यासाठी बखरकार विविध स्त्रोतांवर अवलंबून असतो. या स्त्रोतांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • राजकीय दस्तऐवज: या दस्तऐवजांमध्ये राजकीय निर्णय, परराष्ट्र संबंध, आणि इतर राजकीय घडामोडींचा उल्लेख असतो.
 • सामाजिक दस्तऐवज: या दस्तऐवजांमध्ये सामाजिक जीवन, रीतिरिवाज, आणि इतर सामाजिक गोष्टींचा उल्लेख असतो.
 • सांस्कृतिक दस्तऐवज: या दस्तऐवजांमध्ये सांस्कृतिक जीवन, कला, आणि इतर सांस्कृतिक गोष्टींचा उल्लेख असतो.
 • तोंडी परंपरा: ही परंपरा बखरकाराला ऐतिहासिक घटनांबद्दल माहिती देण्यास मदत करते.

बखरी हा एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक स्त्रोत आहे. बखरीच्या माध्यमातून आपण प्राचीन काळातील ऐतिहासिक घटना, व्यक्ती आणि संकल्पनांबद्दल जाणून घेऊ शकतो.

बखरी हे एक महत्त्वाचे साहित्यिक आणि ऐतिहासिक दस्तऐवज आहेत. बखरीचे महत्त्व ओळखून त्यांचे संरक्षण करणे आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

बखर म्हणजे काय? – Bakhar Mhanje Kay in Marathi

पुढे वाचा:

Leave a Reply