समाजशास्त्र हे एक सामाजिक विज्ञान आहे ज्याचे मानवी समाजांचे व्यवहार आणि संरचना यांचे अभ्यास करते. हे मानवी वागणूक, सामाजिक संस्था, सामाजिक परिवर्तन आणि सामाजिक समस्या यांच्यासारख्या विषयांचे विश्लेषण करते. समाजशास्त्राचा उद्देश मानवी समाजांचे कसे कार्य करतात हे समजून घेणे आणि त्यात सुधारणा कशी करता येतात हे शोधणे हा आहे.

समाजशास्त्र म्हणजे काय
समाजशास्त्र म्हणजे काय

समाजशास्त्र म्हणजे काय? – Samajshastra Mhanje Kay

समाजशास्त्रज्ञ हे मानवी समाजांचे अभ्यास करण्यासाठी विविध पद्धती वापरतात, ज्यात निरीक्षण, सर्वेक्षण, मुलाखात आणि प्रयोग यांचा समावेश होतो. ते या पद्धतींपासून मिळवलेल्या डेटावर आधारित सिद्धांत विकसित करतात जे मानवी समाजाचे कसे कार्य करतात ते समजून घेण्यास मदत करतात.

समाजशास्त्र हे एक व्यापक आणि बहुमुखी क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये अनेक उपशाखा आहेत, ज्यात अर्थशास्त्र, राजकारणशास्त्र, मानसशास्त्र आणि मानववंशशास्त्र यांचा समावेश होतो. समाजशास्त्रज्ञ हे या उपशाखांतील तज्ज्ञांसोबत काम करून मानवी समाजांचे विविध पैलूंचा अभ्यास करतात.

समाजशास्त्र हे मानवी जीवनाच्या सर्व पैलूंवर प्रभाव पाडते. हे आपल्याला आपले समाज अधिक चांगले समजून घेण्यास आणि त्यात सुधारणा करण्यास मदत करते. समाजशास्त्रज्ञ हे समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि समाजाला अधिक चांगल्या ठिकाणे बनवण्यासाठी काम करू शकतात.

समाजशास्त्राचे महत्त्व

समाजशास्त्राचे मानवी जीवनावर अनेक प्रकारे महत्त्व आहे. समाजशास्त्राच्या मदतीने आपण खालील गोष्टी करू शकतो:

 • मानवी समाज कसे कार्य करतात ते समजून घेणे: समाजशास्त्रज्ञ हे मानवी समाजांचे व्यवहार आणि संरचना यांचे अभ्यास करतात. यामुळे आपण आपले समाज अधिक चांगले समजून घेऊ शकतो.
 • सामाजिक समस्या सोडवण्यास मदत करणे: समाजशास्त्रज्ञ हे समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करतात. समाजशास्त्राच्या मदतीने आपण बेरोजगारी, गरीबी, गुन्हेगारी इत्यादी समस्या सोडवण्यास मदत करू शकतो.
 • सामाजिक धोरण विकसित करणे: समाजशास्त्रज्ञ हे सरकारांना आणि इतर संस्थांना सामाजिक धोरण विकसित करण्यास मदत करतात. समाजशास्त्राच्या मदतीने आपण अधिक प्रभावी आणि न्यायपूर्ण धोरण विकसित करू शकतो.
 • भविष्यातील आव्हानांसाठी तयारी करणे: समाजशास्त्रज्ञ हे भविष्यातील आव्हानांसाठी तयारी करण्यास मदत करतात. समाजशास्त्राच्या मदतीने आपण हवामान परिवर्तन, लोकसंख्या वाढ आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसारख्या आव्हानांसाठी तयारी करू शकतो.

समाजशास्त्राचे भविष्य

समाजशास्त्राचा भविष्य उज्ज्वल आहे. समाजशास्त्राच्या विकासामुळे आपण मानवी समाजांचे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकू. यामुळे आपण आपले समाज अधिक चांगले बनवू शकू.

समाजशास्त्राचा विकास सुरूच राहील आणि नवीन शोध लागत राहतील. यामुळे आपण नवीन सिद्धांत विकसित करू शकू आणि मानवी समाजाबद्दल आमचे ज्ञान वाढवू शकू.

समाजशास्त्र मराठी पुस्तके

मराठीत समाजशास्त्रावर अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही महत्त्वाची पुस्तके खालीलप्रमाणे आहेत:

 • समाजशास्त्राची ओळख – डॉ. द.बा. भोसले
 • समाजशास्त्र – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
 • समाजशास्त्राचा परिचय – डॉ. शरद जोशी
 • समाजशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना – डॉ. विजयकुमार पवार
 • समाजशास्त्राच्या सिद्धांतांची ओळख – डॉ. मधुकरराव देशमुख
 • समाजशास्त्राच्या संशोधन पद्धती – डॉ. सुधीरकुमार देशमुख
 • समाजशास्त्रातील आधुनिक प्रवाह – डॉ. जयंतकुमार भंडारी

या पुस्तकांमध्ये समाजशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना, सिद्धांत आणि संशोधन पद्धती यांचा समावेश आहे. या पुस्तकांद्वारे समाजशास्त्राचे एक संपूर्ण दर्शन मिळते.

समाजशास्त्राचे जनक

समाजशास्त्राचे जनक म्हणून ऑगस्ट कॉम्टला मानले जाते. त्यांनी 1839 मध्ये “समाजशास्त्र” हा शब्द प्रथम वापरला. कॉम्ट यांनी समाजशास्त्राला “सकारात्मक शास्त्र” म्हणून परिभाषित केले. त्यांचा असा विश्वास होता की समाजशास्त्र हे एक वस्तुनिष्ठ शास्त्र आहे जे सामाजिक घटनांचे निरीक्षण आणि विश्लेषण करून सत्य शोधते.

कॉम्ट व्यतिरिक्त, समाजशास्त्राच्या विकासात योगदान दिलेल्या इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये एमिल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर आणि विल्यम गिब्सनसन यांचा समावेश होतो.

समाजशास्त्र हे कोणते शास्त्र आहे

समाजशास्त्र हे एक सामाजिक विज्ञान आहे. हे मानवी समाज आणि सामाजिक संघटनांचा अभ्यास करते. समाजशास्त्रज्ञ मानवी वर्तनाचे सामाजिक कारणे आणि परिणाम तपासतात, तसेच सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्था आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा अभ्यास करतात.

समाजशास्त्र हे एक व्यापक शास्त्र आहे. हे अनेक उपविभागांमध्ये विभागलेले आहे, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • सामाजिक वर्चस्व
 • सामाजिक लिंगभाव
 • गट पहाणी
 • सामाजिक परिवर्तन
 • सामाजिक संस्था
 • सामाजिक वर्ग

समाजशास्त्राचे स्वरूप

समाजशास्त्र हे एक अनुभवजन्य शास्त्र आहे. याचा अर्थ असा की समाजशास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित ज्ञान निर्माण करतात. समाजशास्त्रज्ञ निरीक्षण, प्रयोग, सर्वेक्षण आणि इतर संशोधन पद्धतींचा वापर करून सामाजिक घटनांचा अभ्यास करतात.

समाजशास्त्र हे एक वस्तुनिष्ठ शास्त्र आहे. याचा अर्थ असा की समाजशास्त्रज्ञ त्यांच्या संशोधनात त्यांच्या वैयक्तिक मत किंवा विश्वासांवर आधारित नसतात. ते तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित निष्कर्ष काढतात.

समाजशास्त्र हे एक कार्यकारणभावाधिष्ठित शास्त्र आहे. याचा अर्थ असा की समाजशास्त्रज्ञ सामाजिक घटनांचे कारण आणि परिणाम समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ते असे सिद्धांत विकसित करतात जे सामाजिक घटनांचे स्पष्टीकरण देतात.

समाजशास्त्र हे एक सार्वत्रिक शास्त्र आहे. याचा अर्थ असा की समाजशास्त्राचा वापर कोणत्याही समाजात केला जाऊ शकतो. समाजशास्त्रज्ञ विविध प्रकारच्या समाजांचा अभ्यास करतात आणि त्यांची तुलना करतात.

समाजशास्त्र म्हणजे काय? – Samajshastra Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply