शब्दकोश म्हणजे एखाद्या भाषेतील शब्दांचे वर्णन करणारे पुस्तक. शब्दकोशात शब्दांचे अर्थ, व्याकरण, वापर, आणि उदाहरणे दिलेली असतात. शब्दकोश वापरून आपण नवीन शब्द शिकू शकतो, शब्दांचे अर्थ समजू शकतो, आणि शब्दांचा योग्य वापर करू शकतो.

शब्दकोश म्हणजे काय? – Shabdkosh Mhanje Kay

शब्दकोशाचे प्रकार

शब्दकोश अनेक प्रकारचे असतात. काही सामान्य प्रकारचे शब्दकोश खालीलप्रमाणे आहेत:

 • मराठी शब्दकोश: मराठी भाषेतील शब्दांचे वर्णन करणारा शब्दकोश.
 • इंग्रजी शब्दकोश: इंग्रजी भाषेतील शब्दांचे वर्णन करणारा शब्दकोश.
 • अतिरिक्त शब्दकोश: या शब्दकोशात एखाद्या विशिष्ट विषयातील शब्दांचे वर्णन केलेले असते. उदाहरणार्थ, तंत्रज्ञान शब्दकोश, वैद्यकीय शब्दकोश, किंवा कायदेशीर शब्दकोश.

शब्दकोश वापरण्याचे फायदे

शब्दकोश वापरण्याचे अनेक फायदे आहेत. शब्दकोश वापरून आपण खालील गोष्टी करू शकतो:

 • नवीन शब्द शिकू शकतो: शब्दकोश वापरून आपण आपल्या भाषेच्या शब्दसंग्रहात नवीन शब्द समाविष्ट करू शकतो.
 • शब्दांचे अर्थ समजू शकतो: शब्दकोश वापरून आपण आपल्याला माहित नसलेले शब्दांचे अर्थ समजू शकतो.
 • शब्दांचा योग्य वापर करू शकतो: शब्दकोश वापरून आपण शब्दांचा योग्य वापर करून आपले भाषा कौशल्य सुधारू शकतो.

शब्दकोश वापरण्याची पद्धत

शब्दकोश वापरण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

 1. शब्दकोश उघडा आणि शब्द शोधण्यासाठी आवश्यक असलेली अक्षरे शोधा.
 2. शोधलेल्या अक्षरांच्या पुढे दिलेल्या शब्दांचे पान उघडा.
 3. शोधत असलेल्या शब्दाचा शोध घ्या.
 4. शब्दाचा अर्थ, व्याकरण, वापर, आणि उदाहरणे वाचा.

शब्दकोश वापरताना लक्षात ठेवण्यासारख्या काही गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:

 • शब्दकोशातील शब्दांचे अर्थ हे शब्दांच्या संदर्भावर अवलंबून बदलू शकतात.
 • शब्दकोशातील व्याकरण नियम हे सर्वसाधारण नियम असतात. विशिष्ट वाक्यात शब्दाचा वापर कसा करावा हे निश्चित करण्यासाठी व्याकरणाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
 • शब्दकोशातील वापराचे उदाहरण हे केवळ एक उदाहरण असते. शब्दाचा वापर करताना संदर्भानुसार योग्य वाक्यरचना वापरणे आवश्यक आहे.

शब्दकोश हे आपल्या भाषेच्या ज्ञानासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे. शब्दकोश वापरून आपण आपल्या भाषेच्या शब्दसंग्रहात नवीन शब्द समाविष्ट करू शकतो, शब्दांचे अर्थ समजू शकतो, आणि शब्दांचा योग्य वापर करू शकतो.

शब्दकोश म्हणजे काय? – Shabdkosh Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply