चळवळ म्हणजे काय
चळवळ म्हणजे काय

चळवळ म्हणजे काय? – Chalval Mhanje Kay

चळवळ म्हणजे एखाद्या प्रश्नाच्या निराकरणासाठी जेव्हा लोक संघटित होऊन सातत्याने कृती करतात;तेव्हा तिला ” चळवळ ” असे म्हणतात.चळवळी या नागरिकांच्या सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढवतात सार्वजनिक हितासाठी आणि प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी चळवळी होत असतात.

चळवळीचे अनेक प्रकार असू शकतात, जसे की:

 • राजकीय चळवळी: या चळवळी सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा सरकारला बदलण्यासाठी केल्या जातात. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य चळवळ, महिला हक्क चळवळ, पर्यावरण चळवळ इत्यादी.
 • सामाजिक चळवळी: या चळवळी सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी केल्या जातात. उदाहरणार्थ, अस्पृश्यता निर्मूलन चळवळ, स्त्री शिक्षण चळवळ, जातीय समानता चळवळ इत्यादी.
 • सांस्कृतिक चळवळी: या चळवळी संस्कृती आणि कला यांचा प्रसार करण्यासाठी केल्या जातात. उदाहरणार्थ, मराठी साहित्य चळवळ, कला आणि संस्कृती चळवळ इत्यादी.
 • आर्थिक चळवळी: या चळवळी आर्थिक न्याय आणि समानतेसाठी केल्या जातात. उदाहरणार्थ, कामगार चळवळ, शेतकरी चळवळ इत्यादी.

चळवळीचे काही महत्त्वाचे परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

 • चळवळी सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडतात.
 • चळवळी सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी प्रयत्न करतात.
 • चळवळी संस्कृती आणि कला यांचा प्रसार करतात.
 • चळवळी आर्थिक न्याय आणि समानतेसाठी प्रयत्न करतात.

चळवळी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

मूलभूत चळवळीचे दोन प्रकार थोडक्यात स्पष्ट करा

मूलभूत चळवळीचे दोन प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

 • सामाजिक चळवळी
 • राजकीय चळवळी

सामाजिक चळवळी

सामाजिक चळवळी ही अशा चळवळी आहेत ज्या सामाजिक न्याय आणि समानतेसाठी केल्या जातात. या चळवळी समाजातील विविध सामाजिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतात, जसे की अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव, महिलांच्या हक्कांचे उल्लंघन, पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादी.

सामाजिक चळवळीचे काही महत्त्वाचे उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अस्पृश्यता निर्मूलन चळवळ
 • स्त्री हक्क चळवळ
 • महिला शिक्षण चळवळ
 • दलित हक्क चळवळ
 • पर्यावरण चळवळ

राजकीय चळवळी

राजकीय चळवळी ही अशा चळवळी आहेत ज्या सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव पाडण्यासाठी किंवा सरकारला बदलण्यासाठी केल्या जातात. या चळवळी सरकारच्या निर्णयांवर लक्ष केंद्रित करतात, जसे की आर्थिक धोरणे, सामाजिक धोरणे, परराष्ट्र धोरणे इत्यादी.

राजकीय चळवळीचे काही महत्त्वाचे उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • स्वतंत्रता चळवळ
 • लोकशाही चळवळ
 • महिला हक्क चळवळ
 • दलित हक्क चळवळ
 • पर्यावरण चळवळ

चळवळ समानार्थी शब्द मराठी

चळवळीचे काही समानार्थी शब्द खालीलप्रमाणे आहेत:

 • आंदोलन
 • प्रदर्शन
 • आझादीची चळवळ
 • स्वातंत्र्य चळवळ
 • सत्याग्रह चळवळ
 • हिंदू-मुस्लिम ऐक्य चळवळ
 • स्त्री स्वातंत्र्य चळवळ
 • अस्पृश्यता निर्मूलन चळवळ

चळवळी हा एक व्यापक शब्द आहे ज्याचा वापर विविध प्रकारच्या सामाजिक आणि राजकीय हालचालींचे वर्णन करण्यासाठी केला जातो.

चळवळ म्हणजे काय? – Chalval Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply