साहित्य प्रकार व त्यांची वैशिष्ट्ये

साहित्य प्रकार म्हणजे साहित्यातील विविध प्रकारच्या कलाकृतींची वर्गवारी. साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण विविध निकषांवर आधारित केले जाते, ज्यात भाषा, विषय, शैली, उद्दिष्टे इत्यादींचा समावेश होतो.

साहित्य प्रकारांची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • भाषा: साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण भाषेच्या आधारे केले जाते. उदाहरणार्थ, काव्य, नाटक, कथा, कादंबरी इत्यादी साहित्य प्रकार भाषेच्या आधारे वर्गीकृत केले जातात.
 • विषय: साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण विषयाच्या आधारे केले जाते. उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक कादंबरी, सामाजिक कादंबरी, प्रेमकथा, विज्ञानकथा इत्यादी साहित्य प्रकार विषयाच्या आधारे वर्गीकृत केले जातात.
 • शैली: साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण शैलीच्या आधारे केले जाते. उदाहरणार्थ, शास्त्रीय काव्य, नवगीत, मुक्तछंद, गझल इत्यादी साहित्य प्रकार शैलीच्या आधारे वर्गीकृत केले जातात.
 • उद्दिष्टे: साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण उद्दिष्टांच्या आधारे केले जाते. उदाहरणार्थ, मनोरंजन करण्यासाठी लिहिलेले साहित्य, शिक्षणासाठी लिहिलेले साहित्य, समाजसुधारणेसाठी लिहिलेले साहित्य इत्यादी साहित्य प्रकार उद्दिष्टांच्या आधारे वर्गीकृत केले जातात.

साहित्य प्रकारांची काही प्रमुख उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • काव्य: काव्य हे साहित्यातील एक प्राचीन आणि लोकप्रिय प्रकार आहे. काव्यात भावना, विचार आणि कल्पनांचे सौंदर्यपूर्ण भाषेने वर्णन केले जाते. काव्याचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात गीतिकाव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, गझल, मुक्तछंद इत्यादींचा समावेश होतो.
 • नाटक: नाटक हे साहित्यातील एक लोकप्रिय प्रकार आहे. नाटकात कथा, पात्रे, संवाद, दृश्ये इत्यादींचा समावेश होतो. नाटकाचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, प्रेमकहाणी नाटक, विज्ञानकथा नाटक इत्यादींचा समावेश होतो.
 • कथा: कथा हे साहित्यातील एक लोकप्रिय प्रकार आहे. कथेत एक किंवा अनेक पात्रे असतात आणि त्यांची कथा सांगितली जाते. कथेचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात लघुकथा, मध्यम कथा, दीर्घ कथा, कादंबरी इत्यादींचा समावेश होतो.
 • कादंबरी: कादंबरी हे साहित्यातील एक मोठा आणि व्यापक प्रकार आहे. कादंबरीत अनेक पात्रे, कथा, दृश्ये इत्यादींचा समावेश होतो. कादंबरीचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात ऐतिहासिक कादंबरी, सामाजिक कादंबरी, प्रेमकथा कादंबरी, विज्ञानकथा कादंबरी इत्यादींचा समावेश होतो.
 • लेख: लेख हे साहित्यातील एक लहान प्रकार आहे. लेखात एखाद्या विषयावर माहिती किंवा मत व्यक्त केले जाते. लेखाचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात माहितीपर लेख, विश्लेषणात्मक लेख, समीक्षात्मक लेख, वैचारिक लेख इत्यादींचा समावेश होतो.
 • पत्र: पत्र हे साहित्यातील एक वैयक्तिक प्रकार आहे. पत्रात एखाद्या व्यक्तीला पत्र लिहिले जाते. पत्राचे अनेक प्रकार आहेत, ज्यात वैयक्तिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, राजकीय पत्र इत्यादींचा समावेश होतो.
 • भाषणे: भाषणे हे साहित्यातील एक मौखिक प्रकार आहे. भाषणे एखाद्या विषयावर सार्वजनिकपणे केली जातात. भाषणे माहितीपर, विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, वैचारिक इत्यादी असू शकतात.

साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण करणे हे साहित्याचा अभ्यास करणे सोपे करते. साहित्य प्रकारांचे वर्गीकरण केल्याने साहित्यातील विविध प्रकारच्या कलाकृतींचे तुलनात्मक अभ्यास करणे सोपे होते.

साहित्य प्रकार व त्यांची वैशिष्ट्ये

पुढे वाचा:

Leave a Reply