उद्योग म्हणजे काय
उद्योग म्हणजे काय

उद्योग म्हणजे काय? – Udyog Mhanje Kay

उद्योग म्हणजे उत्पादन संस्थांंचा एक समूह आहे ज्या नैसर्गिक साधनसामग्रीवर प्रक्रिया करून उपभोग्य किंवा उत्पादन प्रक्रियेस उपयुक्त असणारा असा एक प्रकारचा माल तयार करतात. उद्योगांचे वर्गीकरण त्यांच्या उत्पादनाच्या प्रकारानुसार, त्यांच्या आकारमानानुसार, किंवा त्यांच्या मालकीच्या स्वरूपानुसार केले जाऊ शकते.

उद्योगाचे वर्गीकरण उत्पादनाच्या प्रकारानुसार खालीलप्रमाणे केले जाऊ शकते:

 • मूलभूत उद्योग: हे उद्योग कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून नवीन उत्पादने तयार करतात. उदाहरणार्थ, खनिजे उद्योग, वन उद्योग, आणि कृषी उद्योग.
 • उत्पादन उद्योग: हे उद्योग मूलभूत उद्योगांद्वारे तयार केलेल्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करून अधिक जटिल उत्पादने तयार करतात. उदाहरणार्थ, कार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आणि वस्त्र उद्योग.
 • सेवा उद्योग: हे उद्योग उत्पादनाऐवजी सेवा प्रदान करतात. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा उद्योग, शिक्षण उद्योग, आणि आरोग्य सेवा उद्योग.

उद्योगाचे वर्गीकरण आकारमानानुसार खालीलप्रमाणे केले जाऊ शकते:

 • सूक्ष्म उद्योग: हे उद्योग कमी कर्मचारी आणि कमी भांडवल असलेले लहान उद्योग आहेत.
 • लघु उद्योग: हे उद्योग मोठ्या सूक्ष्म उद्योगांपेक्षा मोठे, परंतु मध्यम उद्योगांपेक्षा लहान असतात.
 • मध्यम उद्योग: हे उद्योग लहान उद्योगांपेक्षा मोठे आणि मोठे उद्योगांपेक्षा लहान असतात.
 • मोठे उद्योग: हे उद्योग मोठ्या मध्यम उद्योगांपेक्षा मोठे असतात.

उद्योगाचे वर्गीकरण मालकीच्या स्वरूपानुसार खालीलप्रमाणे केले जाऊ शकते:

 • खाजगी उद्योग: हे उद्योग खाजगी मालकीचे आहेत आणि त्यांच्या नफा आणि तोटा खाजगी मालकांशी संबंधित आहेत.
 • सार्वजनिक उद्योग: हे उद्योग सरकारच्या मालकीचे आहेत आणि त्यांच्या नफा आणि तोटा सरकारशी संबंधित आहेत.
 • मिश्र उद्योग: हे उद्योग खाजगी आणि सार्वजनिक मालकीचे आहेत.

उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. ते आर्थिक विकासाला चालना देतात, रोजगार निर्माण करतात, आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात मदत करतात.

उद्योगाचे प्रकार

उद्योगाचे वर्गीकरण अनेक प्रकारे केले जाऊ शकते. एक सामान्य वर्गीकरण उत्पादनाच्या प्रकारानुसार केले जाते. या वर्गीकरणानुसार, उद्योग खालील तीन मुख्य प्रकारांमध्ये विभागले जाऊ शकतात:

 • मूलभूत उद्योग: हे उद्योग कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून नवीन उत्पादने तयार करतात. उदाहरणार्थ, खनिजे उद्योग, वन उद्योग, आणि कृषी उद्योग.
 • उत्पादन उद्योग: हे उद्योग मूलभूत उद्योगांद्वारे तयार केलेल्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करून अधिक जटिल उत्पादने तयार करतात. उदाहरणार्थ, कार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, आणि वस्त्र उद्योग.
 • सेवा उद्योग: हे उद्योग उत्पादनाऐवजी सेवा प्रदान करतात. उदाहरणार्थ, वित्तीय सेवा उद्योग, शिक्षण उद्योग, आणि आरोग्य सेवा उद्योग.

उद्योगांचे आणखी काही सामान्य वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहेत:

 • आकारमानानुसार:
  • सूक्ष्म उद्योग (SME): हे उद्योग कमी कर्मचारी आणि कमी भांडवल असलेले लहान उद्योग आहेत.
  • लघु उद्योग: हे उद्योग मोठ्या सूक्ष्म उद्योगांपेक्षा मोठे, परंतु मध्यम उद्योगांपेक्षा लहान असतात.
  • मध्यम उद्योग: हे उद्योग लहान उद्योगांपेक्षा मोठे आणि मोठे उद्योगांपेक्षा लहान असतात.
  • मोठे उद्योग: हे उद्योग मोठ्या मध्यम उद्योगांपेक्षा मोठे असतात.
 • मालकीच्या स्वरूपानुसार:
  • खाजगी उद्योग: हे उद्योग खाजगी मालकीचे आहेत आणि त्यांच्या नफा आणि तोटा खाजगी मालकांशी संबंधित आहेत.
  • सार्वजनिक उद्योग: हे उद्योग सरकारच्या मालकीचे आहेत आणि त्यांच्या नफा आणि तोटा सरकारशी संबंधित आहेत.
  • मिश्र उद्योग: हे उद्योग खाजगी आणि सार्वजनिक मालकीचे आहेत.
 • उत्पादनाच्या उद्देशानुसार:
  • उपभोक्ता उद्योग: हे उद्योग उपभोक्त्यांसाठी उत्पादने तयार करतात.
  • व्यवसाय उद्योग: हे उद्योग व्यवसायांसाठी उत्पादने आणि सेवा प्रदान करतात.
 • भौगोलिक स्थानानुसार:
  • स्थानिक उद्योग: हे उद्योग स्थानिक बाजारासाठी उत्पादने तयार करतात.
  • राष्ट्रीय उद्योग: हे उद्योग राष्ट्रीय बाजारासाठी उत्पादने तयार करतात.
  • आंतरराष्ट्रीय उद्योग: हे उद्योग जागतिक बाजारासाठी उत्पादने तयार करतात.

उद्योगांचे वर्गीकरण करणे हे त्यांचे विश्लेषण आणि व्यवस्थापन करणे सोपे करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

उद्योग व्यवसायांची यादी

उद्योग व्यवसायांची यादी ही खूप मोठी असू शकते. येथे काही सामान्य उद्योग व्यवसायांची यादी दिली आहे:

मूलभूत उद्योग

 • खनिजे उद्योग: खनिज तेल, वायू, कोळसा, लोखंड, इ.
 • वन उद्योग: लाकूड, कागद, इ.
 • कृषी उद्योग: अन्न, कापूस, ऊस, इ.

उत्पादन उद्योग

 • कार उद्योग
 • इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
 • वस्त्र उद्योग
 • औषध उद्योग
 • रसायन उद्योग

सेवा उद्योग

 • वित्तीय सेवा उद्योग: बँकिंग, विमा, इ.
 • शिक्षण उद्योग: शाळा, महाविद्यालये, इ.
 • आरोग्य सेवा उद्योग: रुग्णालये, दवाखाने, इ.
 • विपणन आणि विक्री उद्योग
 • वाहतूक उद्योग
 • पर्यटन उद्योग
 • मीडिया उद्योग
 • मनोरंजन उद्योग

या यादीव्यतिरिक्त, असे अनेक इतर उद्योग व्यवसाय आहेत जे विविध प्रकारची उत्पादने आणि सेवा प्रदान करतात. उदाहरणार्थ, खालील उद्योग व्यवसाय देखील लोकप्रिय आहेत:

 • बांधकाम उद्योग
 • तंत्रज्ञान उद्योग
 • ग्राहक सेवा उद्योग
 • खाद्य सेवा उद्योग
 • फॅशन उद्योग
 • हॉस्पिटॅलिटी उद्योग
 • सफाई सेवा उद्योग
 • वाहतूक सेवा उद्योग
 • कायदेशीर सेवा उद्योग
 • लेखा सेवा उद्योग
 • मार्केटिंग सेवा उद्योग
 • डिझाइन सेवा उद्योग

उद्योग व्यवसाय निवडताना, आपल्या कौशल्ये, आवड आणि व्यावसायिक उद्दिष्टे विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. आपण ज्या उद्योगात प्रवेश करू इच्छिता त्याबद्दल संशोधन करणे देखील महत्त्वाचे आहे जेणेकरून आपण उद्योगाची संधी आणि आव्हाने चांगल्या प्रकारे समजू शकता.

लघु उद्योग म्हणजे काय

लघु उद्योग म्हणजे असे उद्योग ज्यात भांडवल गुंतवणूक, कर्मचारी संख्या, उत्पादन क्षमता किंवा इतर काही बाबतीत मर्यादा असतात. लघु उद्योगांचे वर्गीकरण त्यांच्या आकारमानानुसार खालीलप्रमाणे केले जाते:

 • सूक्ष्म उद्योग (SME): हे उद्योग कमी कर्मचारी आणि कमी भांडवल असलेले लहान उद्योग आहेत. सूक्ष्म उद्योगामध्ये 1 ते 49 कर्मचारी असतात आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल ₹25 लाखांपेक्षा जास्त नसते.
 • लघु उद्योग: हे उद्योग मोठ्या सूक्ष्म उद्योगांपेक्षा मोठे, परंतु मध्यम उद्योगांपेक्षा लहान असतात. लघु उद्योगामध्ये 50 ते 99 कर्मचारी असतात आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल ₹25 लाखांपेक्षा जास्त आणि ₹50 कोटींपर्यंत असते.

लघु उद्योग हे अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. ते रोजगार निर्माण करतात, आर्थिक विकासाला चालना देतात, आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात मदत करतात.

उद्योग संस्था

उद्योग संस्था ही अशी संस्था आहेत जी उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांचे हितसंबंध संरक्षण करतात. उद्योग संस्था विविध प्रकारच्या कार्ये करतात, ज्यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

 • सरकारशी संपर्क: उद्योग संस्था सरकारशी संपर्क साधतात आणि उद्योगांच्या गरजा आणि समस्यांबद्दल चर्चा करतात.
 • शिक्षण आणि प्रशिक्षण: उद्योग संस्था उद्योगांसाठी शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करतात.
 • संशोधन आणि विकास: उद्योग संस्था उद्योगांसाठी संशोधन आणि विकास कार्यक्रम आयोजित करतात.
 • जागतिक व्यापार: उद्योग संस्था जागतिक व्यापारात उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करतात.

भारतात अनेक उद्योग संस्था कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख उद्योग संस्था खालीलप्रमाणे आहेत:

 • फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स (FICCI)
 • कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII)
 • सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रोत्साहन (CII)
 • इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC)

ग्रामीण उद्योग माहिती

ग्रामीण उद्योग हे असे उद्योग आहेत जे ग्रामीण भागात चालवले जातात. ग्रामीण उद्योगांमध्ये खालील प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश होतो:

 • कृषी आधारित उद्योग: या उद्योगांमध्ये कृषी उत्पादनांचे प्रक्रिया करणे, कृषी उपकरणे तयार करणे, आणि कृषी सेवा प्रदान करणे यांचा समावेश होतो.
 • उद्योग आधारित उद्योग: या उद्योगांमध्ये खाद्य प्रक्रिया, लाकूड प्रक्रिया, वस्त्र उत्पादन, आणि इतर प्रकारचे उद्योग यांचा समावेश होतो.
 • सेवा उद्योग: या उद्योगांमध्ये शिक्षण, आरोग्य सेवा, पर्यटन, आणि इतर प्रकारचे सेवा उद्योग यांचा समावेश होतो.

ग्रामीण उद्योग हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहेत. ते ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करतात, आर्थिक विकासाला चालना देतात, आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करतात.

ग्रामीण उद्योगांसाठी सरकार अनेक योजना आणि कार्यक्रम चालवते. या योजना आणि कार्यक्रमांचा उद्देश ग्रामीण उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणे हा आहे.

उद्योग म्हणजे काय एका वाक्यात उत्तर?

उद्योग म्हणजे नैसर्गिक साधनसामग्रीवर प्रक्रिया करून उपभोग्य किंवा उत्पादन प्रक्रियेस उपयुक्त असणारा माल तयार करण्याचे कार्य.

अथवा

उद्योग म्हणजे उत्पादन आणि सेवा प्रदान करण्याचे व्यवसाय.

उद्योग म्हणजे काय? – Udyog Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply