क्षेत्रफळ म्हणजे काय
क्षेत्रफळ म्हणजे काय

क्षेत्रफळ म्हणजे काय? – Kshetrafal Mhanje Kay

क्षेत्रफळ म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या किंवा पृष्ठभागाच्या सीमाबद्ध भागाचे द्विमितीय आकारमान दाखवणारी भौतिक राशी आहे. क्षेत्रफळ एक मूलभूत भौतिक राशी आहे जी अनेक क्षेत्रांमध्ये वापरली जाते, जसे की गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, अभियांत्रिकी आणि निसर्ग विज्ञान.

क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी अनेक एकके वापरली जातात, ज्यात चौरस मीटर, चौरस सेंटीमीटर, चौरस इंच आणि चौरस किलोमीटर यांचा समावेश होतो.

क्षेत्रफळ मोजण्याचे अनेक मार्ग आहेत, परंतु सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे आयताकृती किंवा चौरसाच्या बाजूंची लांबी आणि रुंदी गुणाकार करणे. उदाहरणार्थ, जर आयताकृतीची लांबी 5 मीटर आणि रुंदी 3 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ 15 चौरस मीटर असेल.

क्षेत्रफळ मोजण्याचे आणखी एक सामान्य मार्ग म्हणजे वर्तुळाचा व्यास किंवा त्रिज्या गुणाकार करून. उदाहरणार्थ, जर वर्तुळाचा व्यास 10 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ 78.5 चौरस मीटर असेल.

क्षेत्रफळ हे एक महत्त्वाचे मूल्य आहे जे अनेक प्रकारे वापरले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, क्षेत्रफळ वापरून आपण:

 • एखाद्या वस्तू किंवा पृष्ठभागाचे आकारमान मोजू शकतो.
 • एखाद्या वस्तू किंवा पृष्ठभागावरील क्षेत्रफळाचा आकार मोजू शकतो.
 • एखाद्या वस्तू किंवा पृष्ठभागावरील पदार्थ किंवा ऊर्जेचे प्रमाण मोजू शकतो.

क्षेत्रफळ हे एक मूलभूत भौतिक राशी आहे जे आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक मार्गांनी वापरले जाते.

एक चौरस किलोमीटर म्हणजे किती एकर?

एक चौरस किलोमीटर म्हणजे 1,000,000 चौरस मीटर. एक एकर म्हणजे 4,046.85 चौरस मीटर. म्हणून, एक चौरस किलोमीटर हे 247.10 एकर इतके आहे.

तुम्ही क्षेत्रफळ कसे मोजता?

क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, परंतु सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे आयताकृती किंवा चौरसाच्या बाजूंची लांबी आणि रुंदी गुणाकार करणे. उदाहरणार्थ, जर आयताकृतीची लांबी 5 मीटर आणि रुंदी 3 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ 15 चौरस मीटर असेल.

क्षेत्रफळ मोजण्याचे आणखी एक सामान्य मार्ग म्हणजे वर्तुळाचा व्यास किंवा त्रिज्या गुणाकार करून. उदाहरणार्थ, जर वर्तुळाचा व्यास 10 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ 78.5 चौरस मीटर असेल.

इतर काही मार्गांमध्ये समाविष्ट आहे:

 • त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ = (1/2) x (आधार) x (उंची)
 • समलंबाचे क्षेत्रफळ = (1/2) x (बेस 1 + बेस 2) x (उंची)
 • समांतरभुज चौकोनाचे क्षेत्रफळ = (बेस) x (उंची)

गणितात परिमिती आणि क्षेत्रफळ म्हणजे काय?

परिमिती म्हणजे एखाद्या आकाराच्या बाह्य रेषेची लांबी. उदाहरणार्थ, आयताकृतीची परिमिती = (2 x लांबी) + (2 x रुंदी).

क्षेत्रफळ म्हणजे एखाद्या आकाराच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रमान. उदाहरणार्थ, आयताकृतीचे क्षेत्रफळ = (लांबी x रुंदी).

2 हेक्टर म्हणजे किती एकर?

1 हेक्टर = 100 एकर. म्हणून, 2 हेक्टर = 200 एकर.

उदाहरण

जर एखाद्या प्लॉटची लांबी 100 मीटर आणि रुंदी 50 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ 5000 चौरस मीटर असेल. हे क्षेत्रफळ 12.24 एकर इतके आहे.

1 हेक्टर आर चौरस मीटर म्हणजे किती?

1 हेक्टर हे 10,000 चौरस मीटर इतके आहे. म्हणून, 1 हेक्टर आर चौरस मीटर म्हणजे 10,000 चौरस मीटर.

अनियमित आकाराचे क्षेत्रफळ कसे शोधायचे?

अनियमित आकाराचे क्षेत्रफळ शोधण्यासाठी, आपण खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. आकाराच्या सर्व किनारी भागांचे मापन करा.
 2. मापलेल्या भागांची एकत्रित लांबी आणि रुंदी काढा.
 3. परिणामी मूल्यांचे गुणाकार करा.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या अनियमित आकाराचे चार किनारी भागांचे मापन क्रमशः 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी आणि 40 सेमी असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे काढले जाईल:

क्षेत्रफळ = (10 सेमी + 20 सेमी + 30 सेमी + 40 सेमी)/2 = 27 सेमी/2 = 13.5 सेमी^2

चौरस फूट कसे मोजायचे?

चौरस फूट हे लांबी आणि रुंदी प्रत्येकी 1 फूट असलेल्या आकाराचे क्षेत्रफळ आहे.

चौरस फूट मोजण्यासाठी, आपण खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. आकाराच्या लांबीचे आणि रुंदीचे मापन फूटमध्ये करा.
 2. दोन मूल्यांची गुणाकार करा.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या चौरस आकाराचे लांबी 10 फूट आणि रुंदी 5 फूट असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे काढले जाईल:

क्षेत्रफळ = 10 फूट x 5 फूट
= 50 चौरस फूट

चौरस मीटरची गणना कशी करावी?

चौरस मीटर हे लांबी आणि रुंदी प्रत्येकी 1 मीटर असलेल्या आकाराचे क्षेत्रफळ आहे.

चौरस मीटरची गणना करण्यासाठी, आपण खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. आकाराच्या लांबीचे आणि रुंदीचे मापन मीटरमध्ये करा.
 2. दोन मूल्यांची गुणाकार करा.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या चौरस आकाराचे लांबी 10 मीटर आणि रुंदी 5 मीटर असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे काढले जाईल:

क्षेत्रफळ = 10 मीटर x 5 मीटर
= 50 चौरस मीटर

आकाराची परिमिती किती आहे?

या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, आकाराची लांबी आणि रुंदी माहित असणे आवश्यक आहे. जर आकार आयताकृती असेल, तर परिमिती खालीलप्रमाणे काढली जाऊ शकते:

परिमिती = 2 x (लांबी + रुंदी)

उदाहरणार्थ, जर आयताकृतीची लांबी 10 सेमी आणि रुंदी 5 सेमी असेल, तर त्याची परिमिती 30 सेमी असेल.

जर आकार चौरस असेल, तर परिमिती खालीलप्रमाणे काढली जाऊ शकते:

परिमिती = 4 x (बाजूची लांबी)

उदाहरणार्थ, जर चौरसाची बाजची लांबी 10 सेमी असेल, तर त्याची परिमिती 40 सेमी असेल.

परिमिती कशी शोधायची?

परिमिती शोधण्यासाठी, आपण खालील चरणांचे अनुसरण करू शकता:

 1. आकाराच्या सर्व किनारी भागांचे मापन करा.
 2. मापलेल्या भागांची एकत्रित लांबी काढा.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या आकाराचे चार किनारी भागांचे मापन क्रमशः 10 सेमी, 20 सेमी, 30 सेमी आणि 40 सेमी असेल, तर त्याची परिमिती खालीलप्रमाणे काढली जाईल:

परिमिती = 10 सेमी + 20 सेमी + 30 सेमी + 40 सेमी
= 100 सेमी

क्षेत्र सूत्र काय आहे?

क्षेत्र सूत्र हे एक गणिती सूत्र आहे जे एखाद्या आकाराच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी वापरले जाते. क्षेत्र सूत्र आकाराच्या प्रकारावर अवलंबून असते.

सामान्य क्षेत्र सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

क्षेत्र = (लांबी x रुंदी)

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या चौरसाची लांबी 10 सेमी आणि रुंदी 5 सेमी असेल, तर त्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे काढले जाईल:

क्षेत्र = (10 सेमी x 5 सेमी)
= 50 चौरस सेमी

एका अभिनेत्याकडे किती एकर आहेत?

एका अभिनेत्याकडे किती एकर आहेत या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, त्या अभिनेत्याकडे किती जमीन आहे हे माहित असणे आवश्यक आहे. जमीन क्षेत्रफळाच्या एककांनी मोजली जाते, जसे की चौरस मीटर, चौरस फूट किंवा एकर.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या अभिनेत्याकडे 10,000 चौरस मीटर जमीन असेल, तर त्याच्याकडे 1.22 एकर जमीन आहे.

एक एकर म्हणजे 4,046.85 चौरस मीटर. म्हणून, 10,000 चौरस मीटर जमीन 10,000 / 4,046.85 = 2.48 एकर इतकी असेल.

अर्थात, या उत्तरात केवळ अंदाजे मूल्य आहे. वास्तविक मूल्य जमीन क्षेत्रफळाच्या एककाच्या अचूकतेवर अवलंबून असेल.

एक गुंठा म्हणजे किती फूट?

एक गुंठा म्हणजे 33 फूट बाय 33 फूट क्षेत्रफळाचे क्षेत्र. म्हणून, एक गुंठा म्हणजे 1089 चौरस फूट.

एकर आणि हेक्टरचा काय संबंध?

एक एकर म्हणजे 4,046.85 चौरस मीटर. एक हेक्टर म्हणजे 10,000 चौरस मीटर. म्हणून, एक हेक्टर हे 2.47 एकर इतके आहे.

म्हणजेच, एक हेक्टर म्हणजे एक एकर आणि 27/28 गुंठा.

एकर हा एक इंग्रजी युनिट आहे, तर हेक्टर हा एक मेट्रिक युनिट आहे. भारतात, जमीन क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी एकर आणि हेक्टर दोन्ही युनिट वापरल्या जातात.

क्षेत्रफळ म्हणजे काय? – Kshetrafal Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply