भारतीय संविधानात किती कलमे आहेत - Bhartiya Savidhanat Kiti Kalam Ahet
भारतीय संविधानात किती कलमे आहेत – Bhartiya Savidhanat Kiti Kalam Ahet

भारतीय संविधानात किती कलमे आहेत – Bhartiya Savidhanat Kiti Kalam Ahet

मूळ भारतीय संविधानात 22 भाग, 395 कलमे आणि 8 अनुसूची होती. तथापि, आतापर्यंत संविधानात 56 वेळा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. या दुरुस्त्यांमुळे संविधानात अनेक नवीन कलमे आणि अनुसूची जोडल्या गेल्या आहेत.

सध्या भारतीय संविधानात 25 भाग, 470 कलमे आणि 12 अनुसूची आहेत. यातील 10 अनुसूची मूळ संविधानात होती. तर 2 अनुसूची आणि 5 परिशिष्टे दुरुस्त्यांमुळे जोडली गेली आहेत.

म्हणून, भारतीय संविधानात सध्या 470 कलमे आहेत.

भारताचे संविधान कोणी लिहिले

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी संविधानाच्या निर्मितीसाठी एक मसुदा तयार केला आणि संविधान सभेच्या सदस्यांसोबत त्यावर चर्चा केली. संविधानाची मूळ प्रत प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी लिहिली होती.

भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी किती कालावधी लागला

भारतीय राज्यघटना तयार करण्यासाठी २ वर्ष, ११ महिने आणि १८ दिवस लागले. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने संविधान मसुदा समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेने संविधानाचा मसुदा मंजूर केला. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने संविधान स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले.

भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित संविधान आहे. ती २५ भाग आणि १२ अनुसूचींमध्ये विभागली गेली आहे. संविधानात ४७० कलमे आणि ५६ परिशिष्टे आहेत.

भारतीय संविधानात किती कलमे आहेत – Bhartiya Savidhanat Kiti Kalam Ahet

पुढे वाचा:

Leave a Reply