गुंठेवारी म्हणजे शेतजमिनीची मोजमाप करण्याची एक पद्धत. या पद्धतीनुसार, 1 गुंठा म्हणजे 1000 चौरस फूट.

गुंठेवारीचा इतिहास खूप जुना आहे. प्राचीन काळापासून, शेतजमिनीची मोजमाप करण्यासाठी गुंठेवारी पद्धतीचा वापर केला जात होता.

महाराष्ट्रात, गुंठेवारी पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. महाराष्ट्रातील बहुतेक शेतजमिनींची मोजणी गुंठेवारी पद्धतीने केली जाते.

गुंठेवारी पद्धतीमुळे शेतजमिनीची मोजणी अधिक अचूक होते. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकी हक्काची अधिक चांगली सुरक्षा मिळते.

गुंठेवारी कधी चालू होणार
गुंठेवारी कधी चालू होणार

गुंठेवारी कधी चालू होणार? – Gunthewari Kadhi Chalu Honar

गुंठेवारी कायदा 2023 अंतर्गत 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती क्षेत्रासाठी दस्त नोंदणीची परवानगी देण्यात आली आहे. हा कायदा लवकरच लागू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य महसूल आणि वन विभागाने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या कायद्यानुसार, गुंठेवारी क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी नवीन पद्धत लागू केली जाणार आहे. या पद्धतीनुसार, 1 गुंठा म्हणजे 1000 चौरस फूट. या पद्धतीमुळे गुंठेवारी क्षेत्राची अचूक मोजणी होण्यास मदत होईल.

गुंठेवारी कायदा लागू झाल्यानंतर, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मोजणी करून त्यांची नोंदणी करण्याची संधी मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी हक्काची अधिक चांगली सुरक्षा मिळेल.

गुंठेवारी कायदा लवकरच लागू होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महसूल आणि वन विभागाने दिली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मोजणी करून त्यांची नोंदणी करण्याची संधी मिळेल.

गुंठेवारी शासन निर्णय 2023

महाराष्ट्र राज्य महसूल आणि वन विभागाने 20 जुलै 2023 रोजी गुंठेवारी कायदा 2023 अंतर्गत 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती क्षेत्रासाठी दस्त नोंदणीची परवानगी देणारा शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयानुसार, गुंठेवारी क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी नवीन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. या पद्धतीनुसार, 1 गुंठा म्हणजे 1000 चौरस फूट.

या शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मोजणी करून त्यांची नोंदणी करण्याची संधी मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी हक्काची अधिक चांगली सुरक्षा मिळेल.

गुंठेवारी खरेदी विक्री

गुंठेवारी कायदा 2023 लागू झाल्यानंतर, गुंठेवारी क्षेत्राची खरेदी विक्री सुरू होईल. गुंठेवारी क्षेत्राची खरेदी विक्री करताना, खालील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे:

  • जमिनीची नोंदणी गुंठेवारी कायदा 2023 अंतर्गत झाली आहे की नाही याची खात्री करा.
  • जमिनीची मोजणी नवीन पद्धतीनुसार झाली आहे की नाही याची खात्री करा.
  • जमिनीचा सातबारा उतारा आणि खत मिळकत पत्रक मिळवून घ्या.
  • जमिनीची किंमत आणि खरेदी विक्रीची अटी व्यवस्थित लिहून घ्या.

गुंठेवारी न्यु टुडे

गुंठेवारी कायदा 2023 लागू झाल्यानंतर, गुंठेवारी क्षेत्राची खरेदी विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंठेवारी क्षेत्राच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.

गुंठेवारी कायदा 2023 मुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची मालकी हक्काची अधिक चांगली सुरक्षा मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिक चांगला विकास करण्यास मदत होईल.

गुंठेवारी कधी चालू होणार? – Gunthewari Kadhi Chalu Honar

पुढे वाचा:

Leave a Reply