प्रजासत्ताक म्हणजे काय? – Prajasattak Mhanaje Kay

प्रजासत्ताक म्हणजे एक अशा प्रकारचे सरकार ज्यामध्ये देश हा जनतेचा सार्वजनिक मामला मानला जातो. कोणा एका व्यक्ती किंवा गटाचा देशावर हक्क नसतो. प्रजासत्ताकामधील राष्ट्रप्रमुख, विविध पदाधिकारी व प्रशासक सार्वत्रिक निवडणुकीद्वारे नेमले जातात.

प्रजासत्ताकाचे काही महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

  • जनप्रतिनिधित्व: प्रजासत्ताकात, लोक त्यांच्या प्रतिनिधींना निवडतात जे सरकार चालवतात.
  • कायद्याची सर्वोच्चता: प्रजासत्ताकात, कायदा सर्वोच्च असतो. कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाला कायद्यापेक्षा वरचे स्थान नसते.
  • स्वातंत्र्य आणि समानता: प्रजासत्ताकात, प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य आणि समानतेचे हक्क असतात.

प्रजासत्ताक ही एक लोकशाही सरकारची एक प्रकारची प्रणाली आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले सरकार. प्रजासत्ताक लोकशाहीचे एक महत्त्वाचे स्वरूप आहे.

भारत हे एक प्रजासत्ताक देश आहे. भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाले आणि त्या दिवसापासून भारत प्रजासत्ताक देश म्हणून ओळखले जाते.

प्रजासत्ताक म्हणजे काय? – Prajasattak Mhanaje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply