मूळ संख्या म्हणजे काय
मूळ संख्या म्हणजे काय

मूळ संख्या म्हणजे काय? – Mul Sankhya Mhanje Kay

मूळ संख्या (Prime number) म्हणजे नैसर्गिक संख्यांपैकी एक विशेष प्रकारची संख्या आहे. या संख्येला फक्त १ आणि ती संख्या यांनीच पूर्ण भाग जातो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दोन नैसर्गिक संख्यांच्या गुणाकारातून मूळ संख्या तयार होऊ शकत नाही (१ आणि ती संख्या वगळून).

उदा: २, ३, ५, ७, ११, १३, १७, १९, इ. या सर्व संख्या मूळ संख्या आहेत.

मूळ संख्या गणित आणि संगणक शास्त्र या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. त्यांचे अनेक गुणधर्म आणि वापर आहेत. काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • संख्येचे घटकांचे विश्लेषण: कोणतीही नैसर्गिक संख्या तिच्या मूळ घटकांच्या गुणाकारातून तयार केली जाऊ शकते.
  • क्रिप्टोग्राफी: मूळ संख्या गुप्तलेखन तंत्रांचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांचे वापर संदेश गुप्त ठेवण्यासाठी आणि सुरक्षितपणे प्रसारित करण्यासाठी केला जातो.
  • डेटाबेस इंडेक्सिंग: मूळ संख्या मोठ्या डेटाबेसमधील माहिती शोधणे अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी इंडेक्सिंग तंत्रांमध्ये वापरल्या जातात.
  • संख्या सिद्धांत: मूळ संख्या गणित शाखेचा एक उप-क्षेत्र आहे जो मूळ संख्यांच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करतो.

मूळ संख्यांचे क्षेत्र मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहे. जर तुम्हाला या विषयाबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे असेल, तर मी तुम्हाला इतर काही माहिती देऊ शकतो!

1 ते 100 मधील मूळ संख्या

1 ते 100 मधील मूळ संख्या खालीलप्रमाणे आहेत:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

सहमूळ संख्या म्हणजे काय

दोन संख्या ज्यांची फक्त एकच सामान्य विभाजक 1 आहे त्यांना सहमूळ संख्या म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सहमूळ संख्यांची कोणतीही सामान्य गुणोत्तर नाही.

उदा: 2 आणि 3 सहमूळ संख्या आहेत कारण त्यांची फक्त एकच सामान्य विभाजक 1 आहे.

जोड मूळ संख्या

2 पेक्षा मोठी असलेली मूळ संख्या जोड मूळ संख्या म्हणतात.

उदा: 3, 5, 7, 11, 13, इ. या सर्व संख्या जोड मूळ संख्या आहेत.

मूळ संख्या असलेल्या समसंख्या किती

1 ते 100 मधील मूळ संख्यांमध्ये एकच समसंख्या आहे, ती म्हणजे 2.

मूळ संख्या पैकी सम संख्या कोणत्या

मूळ संख्यांमध्ये फक्त एकच समसंख्या आहे, ती म्हणजे 2.

1ते 100 मूळ संख्या अक्षरी

1 ते 100 मधील मूळ संख्या खालीलप्रमाणे आहेत:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

यापैकी 2 ही एकमेव समसंख्या आहे.

मूळ संख्या 1 ते 200

1 ते 200 मधील मूळ संख्या खालीलप्रमाणे आहेत:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197

संयुक्त संख्या कोणत्या

मूळ संख्यांव्यतिरिक्त सर्व संख्या संयुक्त संख्या आहेत. म्हणून, 1 ते 200 मधील संयुक्त संख्या खालीलप्रमाणे आहेत:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 198, 199

यापैकी 158 संयुक्त संख्या आहेत.

मूळ संख्या म्हणजे काय? – Mul Sankhya Mhanje Kay

पुढे वाचा:

Leave a Reply